Ayşe Sucu

:240
Aklın ışığında vahiy, vahyin ışığında akıl…
Aklın görevi nedir? Vahyin görevi nedir? Aralarında nasıl bir ilişki söz konusudur? Benzer pek çok soru insan zihnini meşgul eder. Soruları akıl sorar ve akıl cev...

:340
Düşünen insan Tanrı’ya yakın olandır
Her insan bir kültürün içine doğar ve o kültürün inancını peşinen kabul etmiş olur. Diğerlerine (öteki) bakış da yine o kültürün oluşturduğu yargılar dolayımıyladır. Kez...

:381
Eğitim ülkenin istikbalidir
Önce bir alıntı: “…Ne Batı'danız ne Doğu'dan, hiç birinin geleneklerine sahip değiliz. Bir bakıma zamanın dışında duruyoruz. Zaman içinde o kadar garip hareket ed...

Hakaret özgürlük değildir…
Nurettin Topçu, “İnanmak, gerçek ve şahsi tanıyış, sevmekse gerçek yaşayıştır” der. Değerler ile sevgi arasındaki ilişki, insanın hayata bakışını oluşturur. Sevgiyle har...

:301
Lümpenleşen din dili…
“Allah'ı her gün rüyamda görürüm” diyor bir doçent, devletin televizyonu TRT'de. Bir başka öğretim üyesi “Deve sidiği şifadır” dedi Peygamber'e atfen. Bir diğer profesör...

:297
Bilim ölü adamların tabutları ile ilerler
Bilim ne siyasete, ne kişisel çıkarlara ne de ideolojilere hizmet eder. Bilim sadece doğru olanı açığa çıkarmaya hizmet eder. Hakikat olan ne ise onun peşinden gider. Bu...

:154
Mağaranın duvarları…
Disiplinler arası bölünmeler, uzmanlaşma açısından bir zorunluluk gibi dursa da genel bilgiye hakim olma yetisinden yoksun bırakmaktadır. Bu da bir konuya bütüncül bakma...

:209
Devlet idaresi akıl ve ciddiyet
İdealist zeminde düşündüğümüzde, toplumun ilerleyebilmesi, döneminin somut sorunlarını çözmesiyle ve bununla beraber döneminin ilerisine geçerek soyut hayaller kurabilme...

:165
Yenilikçiler gelenekçiler tasavvufçular
Kutuplaşma, Türkiye medyasında son yıllarda hâkim tartışmalardan biri. Malum soru: “Siyaset halkı kamplara mı ayırıyor? İdeolojik olarak yüklenmiş bir ‘Biz' ve onun karş...

:176
Büyük soruların cesareti
İlahiyatçı bir profesör, Kur'an'ın gerçeklerinin bilimin gerçekleriyle ters düşemeyeceğini ifade ettikten sonra, yazısını şöyle bitirir: “Şayet aykırı bazı şeyler görülü...

:149
Zihnin gettoları son bir buçuk asır ve İslam
Geçen haftaki “Ateizm, Deizm, Agnostisizm; Diyanet ve Çözüm” başlıklı yazıma yönelik hayli geri bildirim aldım. Konunun devamını isteyenlerin oluşu beni sevindirdi. Gere...

Ateizm, Deizm, Agnostisizm; Diyanet ve Çözüm
Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı'nda geçen hafta; deizm, ateizm, nihilizm ve agnostisizm kavramlarını tartıştı. Ne yazık ki basına ka...

plusbanner2x
:376
Çocuğu hayata hazırlayan mektup
Tarih, ekonomik, politik ve kültürel alanda yaptığı reformlarla ülkelerinin kalkınmasına büyük katkılar sağlamış devlet adamlarına tanıklık ettiği gibi; kan kusturan, mi...

plusbanner2x
:138
Siyaset, hilafet ve İslâm tarihi – 2
Oldukça kanlı bir müdahale ile Emevî ailesinin hilâfetine son veren Abbasî ailesi 750 yılında kendi hanedan devletini kurdu. Ancak, geçen hafta da belirttiğimiz gibi, İs...

plusbanner2x
:9
Siyaset, hilafet ve İslâm tarihi
Çıkar ile iman arasındaki ince çizgiyi, ya da başka bir deyişle siyaset ile din arasındaki geçişken sınırı tespit etmek, bu iki alanı tarihsel süreç içerisinde ayrıştırm...

plusbanner2x
:372
Tarikatlar, cemaatler ve Müslüman birey
Hadiseleri okumaya çalışırken, çoğu zaman sebepleri göz ardı ederiz. Oysa Aristoteles'in ifadesiyle “Bir şeyi bilmek, o şeyin sebebini bilmektir.” Dolayısıyla çöz...

sozcu-banner-1
:124
İslâmcılık, Entelektüellik ve Sanat
Geçtiğimiz haftalarda Birikim Dergisi'nde Doğancan Özsel'in ‘Devlet Destekli Bir Ölü Diriltme Ayini: İslâmi Rönesans Çabaları' adlı yazısını hayli dikkat çekici buldum. ...

sozcu-banner-1
:172
Seçimler, liderlik, iktidar-muhalefet sarmalı
Muhalefet, bir seçimden daha başarısızlıkla çıktı. Başarısızlık diyorum, zira her siyasi parti iktidara taliptir, ilanihaye muhalefette kalmak için siyaset yapılmaz. Lak...

sozcu-banner-1
:101
İki İslâmcı düşünür üzerine eleştirilerim
Bu hafta, Türkiye'de, İslamcı ideoloji sahasında kalem oynatan iki kişinin yazıları üzerine eleştirilerimi paylaşmak arzusundayım. Bu isimlerin yazılarının, hâlihazırda ...

sozcu-banner-1
:167
İktidar tiyatrosu
Tragedya meraklıları bilir. Sergilenen oyunun olay örgüsü nihayetinde öyle bir kördüğüm haline dönüşür ki, çözülmesi artık insanoğlunun halihazırda içinde yaşadığı doğal...

sozcu-banner-1