Ayşe Sucu

:349
Manaya yansıyan insan
İnançları belirleyen Tanrı tasavvurudur; Tanrı tasavvurunu ise peygamber tasavvuru şekillendirir. Başka bir deyişle, Tanrı'nın algılanış biçimi, iman sahasını belirlediğ...

:450
Hayat sofrası
Gönül ehli birine sormuşlar: “Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?”  Farkı göstereyim demiş; önce sevgiyi dilden gönle indirememiş o...

:341
Aklı inşa eden edep, edebi inşa eden akıl
Farkındalık oluşturmuş insan; Kur'anî çerçevede buna takva-sorumluluk bilinci diyebiliriz; insanlık sorunlarına kayıtsız kalamaz. Bu noktada ya elinden gelenin en iyisin...

:336
İnsanlık ölüyor! Buyurun cenaze namazına…
Gün geçmiyor ki karşılaştığımız herhangi bir olay veya haber için, bu kadar da olmaz demeyelim. Kutuplaşma, kamplaşma, ötekileştirme hiç bu kadar derinden hissedilmemişt...

:418
Din, hoşgörü ve engizisyoncular
Carlo Ginzburg'un Engizisyon Arşivi'nden elde ettiği evraka dayanarak kaleme aldığı Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni kitabında tanışırız Domenico...

:448
Cehaletten zorbalığa
Bilimin ve aydınlığın simgesi olan üniversite önünde yapılan cenaze töreninde, Levent Şenel öldürülen eşi Ceren'in tabutunun başında çığlık misali şunları söylüyor: “Gen...

:312
Dünyevileşen Müslümanlık (3)
Madde ve mana kavram çifti, her ne kadar derin tartışmaları beraberinde getirse de aralarındaki ilişkinin uygarlığa katkısı yadsınamaz. Medeniyet kimi düşünüre göre sade...

:518
Dünyevileşen Müslümanlık (2)
“Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile… Âdem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile!” M. A. Ersoy Tarih, cesaret ile korkaklığın, cehalet ile bil...

:577
Dünyevileşen Müslümanlık (1)
Mesel bu ya: Adamın biri, günah yüklü kağnısıyla cehenneme doğru yol alırken, sırtında çuvalla yürüyen bir adamı görür; sorar: “Nereye gidiyorsun?” Adam, “Günahl...

:240
Aklın ışığında vahiy, vahyin ışığında akıl…
Aklın görevi nedir? Vahyin görevi nedir? Aralarında nasıl bir ilişki söz konusudur? Benzer pek çok soru insan zihnini meşgul eder. Soruları akıl sorar ve akıl cev...

:340
Düşünen insan Tanrı’ya yakın olandır
Her insan bir kültürün içine doğar ve o kültürün inancını peşinen kabul etmiş olur. Diğerlerine (öteki) bakış da yine o kültürün oluşturduğu yargılar dolayımıyladır. Kez...

:381
Eğitim ülkenin istikbalidir
Önce bir alıntı: “…Ne Batı'danız ne Doğu'dan, hiç birinin geleneklerine sahip değiliz. Bir bakıma zamanın dışında duruyoruz. Zaman içinde o kadar garip hareket ed...

Hakaret özgürlük değildir…
Nurettin Topçu, “İnanmak, gerçek ve şahsi tanıyış, sevmekse gerçek yaşayıştır” der. Değerler ile sevgi arasındaki ilişki, insanın hayata bakışını oluşturur. Sevgiyle har...

:301
Lümpenleşen din dili…
“Allah'ı her gün rüyamda görürüm” diyor bir doçent, devletin televizyonu TRT'de. Bir başka öğretim üyesi “Deve sidiği şifadır” dedi Peygamber'e atfen. Bir diğer profesör...

:297
Bilim ölü adamların tabutları ile ilerler
Bilim ne siyasete, ne kişisel çıkarlara ne de ideolojilere hizmet eder. Bilim sadece doğru olanı açığa çıkarmaya hizmet eder. Hakikat olan ne ise onun peşinden gider. Bu...

:154
Mağaranın duvarları…
Disiplinler arası bölünmeler, uzmanlaşma açısından bir zorunluluk gibi dursa da genel bilgiye hakim olma yetisinden yoksun bırakmaktadır. Bu da bir konuya bütüncül bakma...

:209
Devlet idaresi akıl ve ciddiyet
İdealist zeminde düşündüğümüzde, toplumun ilerleyebilmesi, döneminin somut sorunlarını çözmesiyle ve bununla beraber döneminin ilerisine geçerek soyut hayaller kurabilme...

:165
Yenilikçiler gelenekçiler tasavvufçular
Kutuplaşma, Türkiye medyasında son yıllarda hâkim tartışmalardan biri. Malum soru: “Siyaset halkı kamplara mı ayırıyor? İdeolojik olarak yüklenmiş bir ‘Biz' ve onun karş...

:176
Büyük soruların cesareti
İlahiyatçı bir profesör, Kur'an'ın gerçeklerinin bilimin gerçekleriyle ters düşemeyeceğini ifade ettikten sonra, yazısını şöyle bitirir: “Şayet aykırı bazı şeyler görülü...

:149
Zihnin gettoları son bir buçuk asır ve İslam
Geçen haftaki “Ateizm, Deizm, Agnostisizm; Diyanet ve Çözüm” başlıklı yazıma yönelik hayli geri bildirim aldım. Konunun devamını isteyenlerin oluşu beni sevindirdi. Gere...