Ayşe Sucu

:69
Üslubu beyan ayniyle insan
“Eski Ahit'e göre, bir zamanlar dünyadaki bütün insanların tek dil konuştuğu bir dönem vardı. Bu, insanları birleştirmiş ve iş birliğini öylesine kolaylaştırmıştı ki, imk...

:81
Dini pratik ve İslamcılık
Son yazımda değindiğim iki husus var: Biri İslamcı düşünürlerin uzun zamandır Türk Milleti'nin fikirler toplamına bir katkı sunamaması. İkincisi ise İslamcılığın Türk Mil...

:66
Mefkûresiz İslamcılığın bitişi
Psikolog Rosenthal ve okul müdürü Jacobson 1968'de bir kamu ilköğretim okulunda öğrencilerin IQ testi ile sözel ve muhakeme yeteneği ölçerler ve öğretmenlere en zeki 20 ö...

:63
Din savaşları ve Avrupa ahlakı-2
Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim: Batı, Ortadoğu'daki kaosun neresinde? Sözde İslam'ın yarattığı teröristlerin eline silahları kim tutuşturuyor? Küçük hatalarıy...

:55
Din savaşları ve Avrupa ahlakı
Savaşlar, devletlerin çıkar mücadelesinde şiddete başvurulması sonucu çıkar. Dinler savaşlardaki motivasyon kaynaklarından sadece biridir; ancak çoğu zaman en önemlisidir...

:71
İslam ile Müslümanlık ayrımı yapılabilir mi?
Din adına dini savunurken, Müslümanlara bakıp İslam hakkında karar vermeyin, zira İslam bu değildir, diyebilir miyiz? Ya da bin dört yüz küsur yıllık tarihe bakarak, İsla...

:124
Akıl mı iman mı?
Ortaçağ taassubu denilince hatırıma gelen bir dava vardır: “Birileri, eşeğin ağzında kaç diş olduğunu merak eder ve böylece tartışma başlar. Öyle ki bu tartışma yüz yıl s...

:144
Dini ne beslerse ona hizmet eder
İki hafta önceki yazımda, hoşgörüsüzlüğün ve linç kültürünün altında yatan bilgi ve ahlak yoksunluğuna dikkat çekmiştim. Buna görgüyü de ekleyelim. Zira baskıcı, ilkel, h...

:94
Sözüm önce siyasilere
Kadınlar ölüyor. Kadınlar şiddet görüyor. Başörtülü, başı açık fark etmiyor; ‘akşam evime korkarak yürüyorum' diyen yüzlerce kadın var bu ülkede. ‘Yalnız yaşadığım belli ...

:94
Cahil sofu peşin hükümlüdür
Bektâşî fıkralarını severim. Derin anlamlar içerir. Güldürürken düşündürür ve çarpıcı bir şekilde espriyi ortaya koyar. İşte onlardan biri:Bektâşî, eşek anırınca “...

:75
Tekfir yetki aşımıdır
“Kaleme ve kalemin yazdıklarına and olsun” (Kalem/1) ayeti, düşüncenin gücünü ve kutsiyetini çağrıştırır bana. Akıl, yaratılışta insana verilen en büyük yetidir. Evrimleş...

:66
Milliyetçilik ve etnik kökencilik farkı (2)
Geçen haftaki yazımı ‘bu terör belası, vatandaşın devletten hak talep etme anlayışını istismar etmiştir' diyerek bitirmiştim. Örneğin, işçiler haklarını aramak için göste...

:101
Milliyetçilik ve etnik kökencilik farkı
Milliyetçilik, biyolojik temellere dayanmaz. Tarih boyunca elde edilmiş kazanımlar ve bu kazanımların değer olarak geleceğe taşınması idealine dayanır. Elbette her alanda...

:94
İsa yeryüzüne inseydi…
Dostoyevski'nin son romanı Karamazov Kardeşler'in en çarpıcı bölümü ‘Büyük Engizisyoncu' dur. İnanç sömürüsü ve din istismarı müthiş tespitlerle çok iyi işlenmiştir; okuy...

:109
Tanrı sana inanıyor mu?
“Güneşli Pazartesiler” filminden şu repliği hatırlayanlarınız olacaktır: “Tanrı'ya inanıp inanmaman önemli değil, önemli olan Tanrı'nın sana inanması.” Bu cümleyi bir Müs...

:74
Ahlaki kötülük: Cennet de cehennem de insanın kendisi
İnsanı diğer varlıklardan ayıran, kendini yargılama kapasitesidir; akıl ve vicdan bu kapasitenin baş aktörleridir. Filozoflar, kötülük kavramı gibi ‘iyi nedir?' sorusuna ...

:73
Ahlaki kötülük: Amel ile davranış arasındaki fark
Kötülük konusuyla ilgili klasik formülasyonları geçmiş yazılarda özetlemeye çalıştım. Ancak bu konuyla ilgili dini söylemde perspektif değiştirmezsek, Kur'an'ın beyanıyla...

:83
Tanrı kötülüğü ister mi? (3)
İzmir depremi yüreklerimizi yaktı. Yitirdiğimiz canlara rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.Bir kez daha gördük ki, deprem değil, depreme dayanıksız binalar...

:123
Erbaş’ın tartışmaya açık sözleri
DİB Başkanı Ali Erbaş'ın, sosyal medyada hayli tartışılan “Ahiret inancı olmayan insandan her türlü kötülük beklenir” sözüyle ilgili birkaç noktaya değinmek istiyorum. Ha...

:60
Tanrı kötülüğü ister mi? (2)
Kuraklık, kıtlık, deprem, acılar, hastalıklar, musibetler gibi insanın kudreti ve kontrolü dışında meydana gelen hadiselerin olgusal izahı çoğu zaman insanı tatmin etmez....