Ayşe Sucu

:87
Metin, yorum birey ve modern dünya
Bir metnin hayatiyeti ve evrenselliği yorumlarıyla eş orantılıdır. “Bulanmadan ve donmadan akmak” der Hz. Mevlana; hayatla bütünleşen imanı böyle tarif eder. Zira bir eyl...

:121
İslam dindir ideoloji değil
Geçen haftaki yazıma gelen itirazlardan anlıyorum ki toplum sözleşmesi ile toplumsal birliği oluşturan ruh (milliyet, dil ve din) birbirine karıştırılıyor. Toplum sözleşm...

:73
Dinler toplumsal sözleşme üretebilir mi?
Sık sık vurguladığımız üzere aynı kaynaktan beslenseler de kültürden kültüre değişen dini anlayış farklılıkları bilinen bir gerçektir. Kişi içinde bulunduğu dini-mezhebi ...

:42
Felsefenin zamanı zamanın felsefesi
İnsanı türler içinde ayrıcalıklı kılan sadece akıl sahibi ve düşünen bir varlık olması değildir. Onu nevi şahsına münhasır kılan, düşünmek üzerine düşünen bir varlık olma...

:59
Bu çılgın hız çağında yavaşlamak ve düşünmek
Modernite ve postmodernite ile rasyonel zeminde yüzleşmeyi başaramayan İslam dünyası hem moderniteye (onun yol açtığı vahşi kapitalizme) yönelik ayağı yere basan eleştiri...

:85
Zihin ve beden siyaseti: Popülist tahakküm
Sosyal medyada dönen, cemaatlere ait Kur'an kurslarında okuyan çocukların anaokulu gösterileri ile zaman zaman devlet büyükleri eşliğinde çekilmiş resimleri takılıyor göz...

:114
Yirminci asır başında yeni Türk devleti: Atatürk ve Din (III...
Özgürlük, eşitlik, kardeşlik (hürriyet-müsavat-uhuvvet) ve adalet temeline dayalı sosyal hukuk devleti olmak, modern siyaset bilimi gereğidir. Kadim kültürlerde bu kavram...

:115
Yirminci asır başında yeni Türk Devleti: Atatürk ve Din II...
Geçen haftaki yazıma gelen eleştirilerden anlıyorum ki, dini-diyaneti sağlıklı tartışmanın yolu onu doğru bir zemine çekmektir. Bu da medeniyet oluşturucu din yorumunu iş...

:196
Yirminci asır başında yeni Türk Devleti: Atatürk ve Din...
“Ne kadar insan varsa o kadar düşünce vardır” der Romalı ünlü komedya yazarı Puplius Terentius. Bu durum farklılıkları doğal kılarken herkesi ikna eden bir toplumsal sözl...

:177
Görgüsüzlüğün muhafazakâr hali
Müslümanlığın bir ahlaki hayat tarzından çıkıp, ideoloji haline dönüştüğü andan itibaren maneviyatın tartışılır hale geldiği malumun ilamı. Bu cümle yüzyılların yükünü iç...

:43
Sadelikten Karmaşıklığa: Kastı aşan ilahiyat-IV
Geçtiğimiz hafta İslam düşünce dünyasındaki tedrici giriftleşmenin altında yatan başat nedenin devletleşme ve siyasi manada ortaya çıkan ideolojik meşruiyet zemini arayış...

:46
Sadelikten karmaşıklığa-III
Sadelikten karmaşıklığa, giriftleşmeye ve uzmanlık alanlarının doğuşuna açılan yolun altında yatan asıl neden siyasi örgütlenme, yani devletleşmedir. İslam öncesi Araplar...

Sadelikten karmaşıklığa – II 
Geçen hafta da ifade etmeye çalıştığım gibi, dinler de dahil olmak üzere herhangi bir öğreti ya da düşünce akımı başlangıcı itibarı ile sade ve nispeten basittir. Bu onun...

:126
Sadelikten karmaşıklığa: Kastı aşan ilahiyat
Mekke döneminde, Müslümanların sayısı arttıkça, yeni oluşan bu güce karşı baskı ve zulüm de artar; bunun üzerine bir grup Müslüman Habeşistan'a sığınır. Kureyş, göçü enge...

:161
Mutad bir ilahiyatçı retoriği
Tarikat ve cemaatlerin “mürşit”lerini kastetmiyorum. Zira onların kaygısı dini olmaktan ziyade olabildiğince mürit elde edip sefa sürmek. (İçlerinde samimi ve iyi niyetli...

:2349
Canım’ı Hakk’a uğurladım
21 Nisan'ın sabahıydı; kahvaltı hazırlıyordum, baktım yatağından kalkmış geliyor, ağır ağır, sendeleyerek. Birkaç hafta önce geçirdiği ameliyatın bitkinliği üzerindeydi; ...

:111
Özgürlüğü düşlemek
Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani...

:107
Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek (5)
Nihayetinde karşı karşıya olduğumuz sorunlarla yüzleşmek hem ciddiyet hem de yaşın getirdiği olgunluğun göstergesidir. Yüz yıla merdiven dayamış bir Cumhuriyet'in vatanda...

Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek (4)
Manevi arınmayı hedefleyen ibadetler için bir illet/gerekçe aramak ve onun üzerinden bir tartışma yürütmek faydasızdır, gerek de yoktur. İbadet, kişi ile Tanrı arasındaki...

:198
Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek (3)
Tarihe gömülmüş olan ve tekrar diriltilmesi de mümkün görünmeyen imparatorluk anlayışından ulus-devlet anlayışına geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin, Batıcı reform politikala...