Ayşe Sucu

Mutlu musunuz?
Bir iktidar ki, son yerel seçimlerde %38 oy almış bir ittifaka zillet diyebiliyor. Yani “milletinin” %38'inin onay verdiği bir ittifaka “alçak, aşağılık” diyor. Ve iktid...

:375
Türk milliyetçiliğinin seçime etkisi
Yerel seçim sonuçları hâlâ tartışılıyor. AK Parti şaşkınlığını henüz atlatamadı; temel ideolojisi siyasal İslam, yüz yıl önce olduğu gibi yine kaybediyor. Çünkü Türk Mil...

:207
İslam’da dogma oluşumu
Son beş yazıdır değindiğimiz; kaza ve kader, Kur'an ezeli midir yoksa sonradan mı yaratılmıştır, akıl mı önceliklidir nakil mi, Tanrı doğrudan doğaya müdahale eder mi gi...

:237
Yorum ve kader üzerine tartışmalarda yol ayrımı
Son haftalarda ele aldığımız konular, kadim dünyada kalmış tartışmalar değildir; bunlara ‘eskinin kalıntıları' gözüyle bakmak doğru olmaz. Zira akıl-vahiy tartışması ola...

:247
Mutezile ya da IX. asrın en büyük sancısı
Müslüman gelenekte var olan bilgide devamlılık esastır kaidesi, sonradan gelenlerce dikkate alınmamıştır. Özellikle 12.yy'dan itibaren önemli düşünürler görmezden gelini...

:410
Yüzyılların mutat kavgası
Geçen haftaki yazım dolayısıyla gelen mesajlara binaen söyleyelim, vahiy konusunun akla/sorgulamaya dayalı, felsefi ve burhâni yönü tartışılmalıdır. Zihinler karışık. İs...

:523
Vahyin yorumlanması ve tartışmalar
Son zamanlarda yeniden canlanan, vahyi nasıl yorumlayacağız (tarihsel mi, tarih üstü mü) tartışmaları, yüzyılların sorunlarını bagajında taşıyor. Müslüman entelektüel İs...

:349
Manaya yansıyan insan
İnançları belirleyen Tanrı tasavvurudur; Tanrı tasavvurunu ise peygamber tasavvuru şekillendirir. Başka bir deyişle, Tanrı'nın algılanış biçimi, iman sahasını belirlediğ...

:450
Hayat sofrası
Gönül ehli birine sormuşlar: “Sevginin sadece sözünü edenlerle, onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?”  Farkı göstereyim demiş; önce sevgiyi dilden gönle indirememiş o...

:341
Aklı inşa eden edep, edebi inşa eden akıl
Farkındalık oluşturmuş insan; Kur'anî çerçevede buna takva-sorumluluk bilinci diyebiliriz; insanlık sorunlarına kayıtsız kalamaz. Bu noktada ya elinden gelenin en iyisin...

:336
İnsanlık ölüyor! Buyurun cenaze namazına…
Gün geçmiyor ki karşılaştığımız herhangi bir olay veya haber için, bu kadar da olmaz demeyelim. Kutuplaşma, kamplaşma, ötekileştirme hiç bu kadar derinden hissedilmemişt...

:418
Din, hoşgörü ve engizisyoncular
Carlo Ginzburg'un Engizisyon Arşivi'nden elde ettiği evraka dayanarak kaleme aldığı Peynir ve Kurtlar: Bir 16. Yüzyıl Değirmencisinin Evreni kitabında tanışırız Domenico...

:448
Cehaletten zorbalığa
Bilimin ve aydınlığın simgesi olan üniversite önünde yapılan cenaze töreninde, Levent Şenel öldürülen eşi Ceren'in tabutunun başında çığlık misali şunları söylüyor: “Gen...

:312
Dünyevileşen Müslümanlık (3)
Madde ve mana kavram çifti, her ne kadar derin tartışmaları beraberinde getirse de aralarındaki ilişkinin uygarlığa katkısı yadsınamaz. Medeniyet kimi düşünüre göre sade...

:518
Dünyevileşen Müslümanlık (2)
“Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile… Âdem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile!” M. A. Ersoy Tarih, cesaret ile korkaklığın, cehalet ile bil...

:577
Dünyevileşen Müslümanlık (1)
Mesel bu ya: Adamın biri, günah yüklü kağnısıyla cehenneme doğru yol alırken, sırtında çuvalla yürüyen bir adamı görür; sorar: “Nereye gidiyorsun?” Adam, “Günahl...

:240
Aklın ışığında vahiy, vahyin ışığında akıl…
Aklın görevi nedir? Vahyin görevi nedir? Aralarında nasıl bir ilişki söz konusudur? Benzer pek çok soru insan zihnini meşgul eder. Soruları akıl sorar ve akıl cev...

:340
Düşünen insan Tanrı’ya yakın olandır
Her insan bir kültürün içine doğar ve o kültürün inancını peşinen kabul etmiş olur. Diğerlerine (öteki) bakış da yine o kültürün oluşturduğu yargılar dolayımıyladır. Kez...

:381
Eğitim ülkenin istikbalidir
Önce bir alıntı: “…Ne Batı'danız ne Doğu'dan, hiç birinin geleneklerine sahip değiliz. Bir bakıma zamanın dışında duruyoruz. Zaman içinde o kadar garip hareket ed...

Hakaret özgürlük değildir…
Nurettin Topçu, “İnanmak, gerçek ve şahsi tanıyış, sevmekse gerçek yaşayıştır” der. Değerler ile sevgi arasındaki ilişki, insanın hayata bakışını oluşturur. Sevgiyle har...