Ayşe Sucu

:135
Dinin geleceği
Geçen haftaki yazımla ilgili değerlendirme yapan bir okuyucum, tespitlerime katıldığını ifade ettikten sonra: “Özü toplumculuğa dayanan din, sosyal adalete ve eşitliğe ne...

:213
Koronavirüs din ve akıl
Kadın konusuyla ilgili yazı dizisine bu hafta ara verdim. Zira devletin ve sağlık görevlilerinin koronavirüs kapsamındaki tüm uyarılarına rağmen; cuma namazı veya cemaatl...

:99
Kadınlar üzerine: Anadolu topraklarının farkı
Tarihin en eski medeniyetlerinin beşiği Anadolu coğrafyasına değinmeden geçmek büyük eksiklik olur. Anadolu'daki Asur ticaret kolonilerine ait Kayseri Kültepe Tabletleri,...

:79
Kadınlar üzerine: Eski dünyanın kadına bakışı
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte insana ve onun potansiyeline yönelik anlayış değişmeye başlar. Kadın haklarının oluşumu uzunca bir vakit alır, fakat a...

:55
Kadınlar üzerine: Suçlu kim?
Türkiye şehitlerine ağlıyor. Anaların yürekleri yangın yerine dönmüş, babalar ağıtlı, yakınları perişan. Kalem nasıl oynasın, ne yazsın, ne söylesin bu acılar karşısında....

:148
Akılcılık Mustafa Kemal’ler çıkarır
Mâturîdî'nin din şeriat ayırımı; diyanet-siyaset, din-hukuk, din-devlet ilişkileri açısından sağlıklı yorumlar yapmaya zemin teşkil edecek mahiyettedir. Peygamberlerin de...

:72
Akılsız dini düşünceden kurtulmanın yollarını aramak...
Son yazıma yönelik iki eleştiri (biri filozof dosttan, diğeri bir sosyologdan) şöyle bir açıklamayı gerekli kıldı: Tarihi kimlikler üzerine yaptığım araştırmalarda -iyi k...

:72
Kayıp aydınlanmanın izinde
“İki şey dünyaya hükmeder; biri kılıç, diğeri düşünce. Kılıç eninde sonunda düşünceye yenilir” der Napolyon. Tarihin her döneminde düşünenler az; düşünceyi bir tık yukarı...

:92
İnsan yaptıklarının hem eseridir hem esiridir
Doğal afetler karşısında toplumların takındıkları tutum ile gelişmişlik arasında açık bir ilişki vardır. Toplumsal zihniyet, siyasetçilerin ve yöneticilerin tavrını da be...

:88
Metin, yorum birey ve modern dünya
Bir metnin hayatiyeti ve evrenselliği yorumlarıyla eş orantılıdır. “Bulanmadan ve donmadan akmak” der Hz. Mevlana; hayatla bütünleşen imanı böyle tarif eder. Zira bir eyl...

:121
İslam dindir ideoloji değil
Geçen haftaki yazıma gelen itirazlardan anlıyorum ki toplum sözleşmesi ile toplumsal birliği oluşturan ruh (milliyet, dil ve din) birbirine karıştırılıyor. Toplum sözleşm...

:73
Dinler toplumsal sözleşme üretebilir mi?
Sık sık vurguladığımız üzere aynı kaynaktan beslenseler de kültürden kültüre değişen dini anlayış farklılıkları bilinen bir gerçektir. Kişi içinde bulunduğu dini-mezhebi ...

:42
Felsefenin zamanı zamanın felsefesi
İnsanı türler içinde ayrıcalıklı kılan sadece akıl sahibi ve düşünen bir varlık olması değildir. Onu nevi şahsına münhasır kılan, düşünmek üzerine düşünen bir varlık olma...

:59
Bu çılgın hız çağında yavaşlamak ve düşünmek
Modernite ve postmodernite ile rasyonel zeminde yüzleşmeyi başaramayan İslam dünyası hem moderniteye (onun yol açtığı vahşi kapitalizme) yönelik ayağı yere basan eleştiri...

:85
Zihin ve beden siyaseti: Popülist tahakküm
Sosyal medyada dönen, cemaatlere ait Kur'an kurslarında okuyan çocukların anaokulu gösterileri ile zaman zaman devlet büyükleri eşliğinde çekilmiş resimleri takılıyor göz...

:114
Yirminci asır başında yeni Türk devleti: Atatürk ve Din (III...
Özgürlük, eşitlik, kardeşlik (hürriyet-müsavat-uhuvvet) ve adalet temeline dayalı sosyal hukuk devleti olmak, modern siyaset bilimi gereğidir. Kadim kültürlerde bu kavram...

:115
Yirminci asır başında yeni Türk Devleti: Atatürk ve Din II...
Geçen haftaki yazıma gelen eleştirilerden anlıyorum ki, dini-diyaneti sağlıklı tartışmanın yolu onu doğru bir zemine çekmektir. Bu da medeniyet oluşturucu din yorumunu iş...

:196
Yirminci asır başında yeni Türk Devleti: Atatürk ve Din...
“Ne kadar insan varsa o kadar düşünce vardır” der Romalı ünlü komedya yazarı Puplius Terentius. Bu durum farklılıkları doğal kılarken herkesi ikna eden bir toplumsal sözl...

:177
Görgüsüzlüğün muhafazakâr hali
Müslümanlığın bir ahlaki hayat tarzından çıkıp, ideoloji haline dönüştüğü andan itibaren maneviyatın tartışılır hale geldiği malumun ilamı. Bu cümle yüzyılların yükünü iç...

:43
Sadelikten Karmaşıklığa: Kastı aşan ilahiyat-IV
Geçtiğimiz hafta İslam düşünce dünyasındaki tedrici giriftleşmenin altında yatan başat nedenin devletleşme ve siyasi manada ortaya çıkan ideolojik meşruiyet zemini arayış...