Ayşe Sucu

:2349
Canım’ı Hakk’a uğurladım
21 Nisan'ın sabahıydı; kahvaltı hazırlıyordum, baktım yatağından kalkmış geliyor, ağır ağır, sendeleyerek. Birkaç hafta önce geçirdiği ameliyatın bitkinliği üzerindeydi; ...

:111
Özgürlüğü düşlemek
Dil, düşüncelerimizin ve tahayyül sınırlarımızın belirleyicisidir. Lisanın birikimi, onu konuşanların da birikimi; dolayısıyla dili kullanış biçimi, onu ifade tarzı, yani...

:107
Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek (5)
Nihayetinde karşı karşıya olduğumuz sorunlarla yüzleşmek hem ciddiyet hem de yaşın getirdiği olgunluğun göstergesidir. Yüz yıla merdiven dayamış bir Cumhuriyet'in vatanda...

Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek (4)
Manevi arınmayı hedefleyen ibadetler için bir illet/gerekçe aramak ve onun üzerinden bir tartışma yürütmek faydasızdır, gerek de yoktur. İbadet, kişi ile Tanrı arasındaki...

:198
Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek (3)
Tarihe gömülmüş olan ve tekrar diriltilmesi de mümkün görünmeyen imparatorluk anlayışından ulus-devlet anlayışına geçen Türkiye Cumhuriyeti'nin, Batıcı reform politikala...

:118
Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek (2)
Tarihten bugüne, İslam anlayış ve yorumlarının ve pratiklerinin üretildiği kesimleri sınıflandıracak olursak: “Devlet (siyasal İslam), din adamları (kitabi İslam), tarik...

:151
Sorunları tanımlamak ve sahiplenmek
Bir tarafta insanlık ufkunun ortaya koyduğu değerler dünyası, diğer tarafta kadim dünyanın içinden seslenen ilahi metinler. Bir başka ifadeyle; bir yanda modern hukukun ...

:185
Medeniyet şehirlilik ve estetik
Medeniyetin göstergelerinden biri de teamül gözetmektir. Gelenekçilik de muhafazakârlık da özünde buraya dayanır; hamasetle muhafazakârlık gemisi yürümez. Tarihten bir ö...

:135
Estetik kaygı medeniyetin göstergesidir
Günümüz Türkiye'sinde, hitaptaki üsluptan ötekiye bakışa, sanattan mimariye yerleşmiş ve kabuledilebilecek bir estetik yapıdan bahsetmek zor. Estetik kaygı, y...

:233
Dar kafanın retoriği
Gündemdeki dini tartışmalara tanık oldukça yüreğim sızlıyor. Müslüman zihin, yaşadığı dünyadan ve insanlığın geçirdiği aşamalardan kopuk düşünüyor. Sosyal ve kültürel ge...

:135
Eleştirilere kulak tıkayanlar
“Kim kendisinin gerçek anlamda muhasebesini (öz eleştirisini) yapar, gerçek kimliğini bilir ve gönlünü hakikatleri olduğu gibi kabul etmeye razı ederse; ilk başta sarsın...

:260
Bir çalıştayın ardından
Toplum Hizmetleri Vakfı'nın (TOVAK) bünyesinde yer alan ve başkanlığını yaptığım Uygarlık ve İnanç Araştırmaları Enstitüsü (UYAK) olarak, Marmaris-Turunç'ta; değerli aka...

:356
15 Temmuz’un hatırlattıkları
Atatürk'ün Kastamonu nutkundan bir bölüm: “Efendiler! Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri ve bütün mana...

:203
İdeolojik körlük
On dokuzuncu asır, ideolojilerin ve “izm”lerin asrı olarak bilinir. Bu kısmen doğru olsa da eksik bir bilgidir; zira ideolojiler tarihin her döneminde var olmuştur. Yuve...

:300
Kısır ideolojilerin hamallığı
Son yazılarımdan hareketle aldığım geri bildirimlerde, “Dücane Cündioğlu ne yapmak istiyor” sorusuyla karşılaştım. Sıkı takipçileri çok iyi bilir; bir meseleyi dini, fel...

Makam-ı muhakeme
Ünlü Fransız tarihçi Jacques Le Goff “Orta Çağ'da Entelektüeller” adlı kitabında, entelektüeli kısaca şöyle tanımlar: “…yalnızca bilgili bir insan olmadığını vurgulamak ...

Fikrin mimarları
Yüzlerce siyasetçi, fikir adamı, aydın, sanatkâr ismi sayabilirsiniz; lakin ortaya koyduğu eserlerle tarihi, yaşadıkları toplumu değiştirmiş isimler yok denecek kadar az...

Müslümanlığın yobazlıkla imtihanı
“İslam'ı yobazlardan koruyun, aksi takdirde dünyayı İslam'dan koruyun” sözü, günümüzü resmediyor adeta. Yobazlık deyince elbette akla cehalet gelir, zira cehalet tüm köt...

Kıssadan hisse
İranlı şair ve yazar Sâdi Şirâzi, Bostan kitabında şöyle bir hikAye anlatır; özetle: “Ömer b. Abdülaziz'in yüzüğünde bir taş vardı. Cevahirciler buna paha biçmekt...

İktidar putu ve İslam!
–Bunu O'mu söylüyor?-Evet,  O söylüyor.-O söylüyorsa doğrudur!Bu cümleler Ebu Bekir'in Hz. Muhammed'e olan tanıklığıdır.Burada koşulsuz bir güven ve sami...