Ayşe Sucu

:372
Tarikatlar, cemaatler ve Müslüman birey
Hadiseleri okumaya çalışırken, çoğu zaman sebepleri göz ardı ederiz. Oysa Aristoteles'in ifadesiyle “Bir şeyi bilmek, o şeyin sebebini bilmektir.” Dolayısıyla çöz...

sozcu-banner-1
:124
İslâmcılık, Entelektüellik ve Sanat
Geçtiğimiz haftalarda Birikim Dergisi'nde Doğancan Özsel'in ‘Devlet Destekli Bir Ölü Diriltme Ayini: İslâmi Rönesans Çabaları' adlı yazısını hayli dikkat çekici buldum. ...

sozcu-banner-1
:172
Seçimler, liderlik, iktidar-muhalefet sarmalı
Muhalefet, bir seçimden daha başarısızlıkla çıktı. Başarısızlık diyorum, zira her siyasi parti iktidara taliptir, ilanihaye muhalefette kalmak için siyaset yapılmaz. Lak...

sozcu-banner-1
:101
İki İslâmcı düşünür üzerine eleştirilerim
Bu hafta, Türkiye'de, İslamcı ideoloji sahasında kalem oynatan iki kişinin yazıları üzerine eleştirilerimi paylaşmak arzusundayım. Bu isimlerin yazılarının, hâlihazırda ...

sozcu-banner-1
:167
İktidar tiyatrosu
Tragedya meraklıları bilir. Sergilenen oyunun olay örgüsü nihayetinde öyle bir kördüğüm haline dönüşür ki, çözülmesi artık insanoğlunun halihazırda içinde yaşadığı doğal...

sozcu-banner-1
:182
Ciddiyet, hamaset ve aya otoban yapmak
Ciddiyet. Tek başına dahi ağır bir sözcük; sözlük tanımının içinde ağırbaşlılık, vakurluk, derin bir samimiyet, yani aldatmadan, tezvirattan ve ikiyüzlülükten ari bulunm...

sozcu-banner-1
:137
İslamcılığın iktidarla sınanması
Bir şeyin hayalini kurmakla, onu gerçekten tecrübe etmek birbirinden oldukça farklı durumlar. Hayal aşamasında kalan bir düşüncenin, bir hedefin ideal niteliğini korumas...

sozcu-banner-1
:472
Geleneksiz muhafazakârlar ve yeniyetmeler!
Binanın ayakta durabilmesi için sağlam bir temel şarttır. Aksi takdirde olacakları düşünmeye gerek yok. Nice depremler atlatmış bir ülkeyiz, çok enkazlar gördük, nicesin...

sozcu-banner-1
:195
Seçime giderken İslamcılık ve demokrasi
İranlı şair, filozof Ebu'l-Hasan Şahîd Belhî (ö. 935) bir şiirinde ilmi ve zenginliği, nergis ve gül ile kıyaslar; ‘Aynı yerde' der, ‘hiçbir vakit beraber açmazlar.' Ona...

sozcu-banner-1
:239
Mutluluk cesaretle gelir…
İnternet, bilgi ve toplumsal örgütlenme alanlarında sınırsız bir kaynak. Sosyal medya, birey ve vatandaş için iktidarın el atamadığı, bunu denese dahi yine teknoloji yüz...

sozcu-banner-1
:423
Meral Akşener’in üstlendiği sorumluluk
Modern devlet ve siyaset düşüncesinin bizim buralara gelişi, Tanzimat'tan itibaren Avrupa'daki halk hareketlerinin Osmanlı aydınının zihnindeki yansımaları ile mümkün ol...

sozcu-banner-1
:248
Seçimlere giderken modern demokrasiyi yeniden düşlemek…...
İnsanlık olarak var oluşumuzun bizleri taşıdığı modern dünyada artık bazı kavramların zihin dünyamızda tartışmasız olduğunu bilmek umut verici: Cumhuriyetler demokrasisi...

sozcu-banner-1
:161
İslam coğrafyasının tarihsel olguları –IV-
Geçen hafta Osmanlı'da, Kadızadelilerin estirdiği “katı tutuculuğa” değinmiş, bu kilise hareketi karşısında tasavvufun kendini koruma ihtiyacı hissettiğine vurgu yapmışt...

:210
İslam coğrafyasının tarihsel olguları –III-
Geçen hafta, tasavvufun, Anadolu'da henüz merkezi devlet otoritesine sahip olmayan halk için bir sığınak olduğundan bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam edip, akabinde,...

:207
İslam coğrafyasının tarihsel olguları –II-
Geçen hafta İslam'ın yeni bir din olarak yayıldığı coğrafyadaki serüvenine, aşağı yukarı miladi sekizinci yüzyıla kadar, yerimiz elverdiği ölçüde değinmiştik. Bu hafta k...

:168
İslam coğrafyasının tarihsel olguları -I-
Son dönemlerde, kendi kültürümüze has (kandil, mevlit gibi ya da Anadolu tasavvufuna özgü) geleneksel uygulamaların yaşanmasına yönelik “bunlar İslam'ın özünde yoktur” b...

:289
İslam’da tecdit ya da reform –II-
Kur'an bir “çağrı” kitabıdır. İlahi metinler, insanı kendisiyle karşılaştırmak için vardır. Her çağa ait ve fakat her çağı aşan o sesin, insanın ruhunda, zihninde ve bed...

:641
İslam’da tecdit ya da reform…
“Gün gelecek Hîre'den Hadramût'a kadar bir kadın, tek başına yolculuk yapacak ve vahşi hayvanlardan başka hiçbir şeyden korkmayacaktır.”Hz. Peygamber'e ait olan yuka...

:732
Kadınsız demokrasi olmaz, kadınsız uygarlık olmaz
Türk Milleti, kadın-erkek eşitliği konusunda, köklü ve güçlü bir deneyime sahiptir. Bu deneyimin kaynağı, binlerce yıllık tarihi ve dünya coğrafyasına yayılan gücü, kült...

Kadınsız demokrasi olmaz, kadınsız uygarlık olmaz
Türk Milleti, kadın-erkek eşitliği konusunda, köklü ve güçlü bir deneyime sahiptir. Bu deneyimin kaynağı, binlerce yıllık tarihi ve dünya coğrafyasına yayılan gücü, kült...