Ayşe Sucu

Makam-ı muhakeme
Ünlü Fransız tarihçi Jacques Le Goff “Orta Çağ'da Entelektüeller” adlı kitabında, entelektüeli kısaca şöyle tanımlar: “…yalnızca bilgili bir insan olmadığını vurgulamak ...

Fikrin mimarları
Yüzlerce siyasetçi, fikir adamı, aydın, sanatkâr ismi sayabilirsiniz; lakin ortaya koyduğu eserlerle tarihi, yaşadıkları toplumu değiştirmiş isimler yok denecek kadar az...

Müslümanlığın yobazlıkla imtihanı
“İslam'ı yobazlardan koruyun, aksi takdirde dünyayı İslam'dan koruyun” sözü, günümüzü resmediyor adeta. Yobazlık deyince elbette akla cehalet gelir, zira cehalet tüm köt...

Kıssadan hisse
İranlı şair ve yazar Sâdi Şirâzi, Bostan kitabında şöyle bir hikAye anlatır; özetle: “Ömer b. Abdülaziz'in yüzüğünde bir taş vardı. Cevahirciler buna paha biçmekt...

İktidar putu ve İslam!
–Bunu O'mu söylüyor?-Evet,  O söylüyor.-O söylüyorsa doğrudur!Bu cümleler Ebu Bekir'in Hz. Muhammed'e olan tanıklığıdır.Burada koşulsuz bir güven ve sami...

Modern-geleneksel denklemini okumak
Haberlere bakıyorum; üç zırhlı aracı kendine tahsis etmiş eski belediye başkanı Melih Gökçek, YSK'daki tartışmalı kararlar, Yassıada gibi mümtaz yerlerin korkunç akıbeti...

Şeytan kime mi denir?
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yaptığı konuşmada, Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis, Atatürk'ten ve onun silah arkadaşlarından bahsederek şu ifadeleri ...

On yedi yılın karnesi
Demokratik rejimlerde iktidar meşruiyetini her ne kadar halktan alsa da, hükmünün devamı ancak reel sonuçlarla mümkündür. Aksi halde iktidar olsa dahi muktedir olamaz. E...

Bir kez gönül yıktın ise o kıldığın namaz değil!
Küreselleşme ve onun men önemli araçlarından biri haline gelen sosyal medya “herkese benze(t)me” anlayışını dayatıyor. Elbette pek çok yönden birbirimize benziyoruz, fak...

İnançta İbrahim, davranışta Nemrut olmak!
Her ibadetin insanı ulaştırmak istediği bir yer vardır. İbadet şekilden ibaret değildir. Özünü anlamak gerekir… ...

Hanedanlıktan demokrasiye
Osmanlı, 600 yıllık tarihi ve hükmettiği topraklar ile tarihin en önemli imparatorluklarından biri olmuştur. Bu başarısını ordusu kadar elbette yönetimine de borçludur....

AK Parti tıkandı mı?
Türkiye'de siyaset, yönetim amacından giderek uzaklaşarak siyasal grupların çıkar mücadelesine dönüşmüş durumda. Birbirine alternatif ideolojilerin yerini, birbirine alt...

21. yüzyılda milliyetçilik kurgusu
Bir ülkede farklı üretim, yönetim ve hatta farklı adalet modellerinin üstünlüğüne dair farklı görüşlerin savunulması rekabetçi ve birbirini denetleyici olması bakımından...

Mutlu musunuz?
Bir iktidar ki, son yerel seçimlerde %38 oy almış bir ittifaka zillet diyebiliyor. Yani “milletinin” %38'inin onay verdiği bir ittifaka “alçak, aşağılık” diyor. Ve iktid...

:375
Türk milliyetçiliğinin seçime etkisi
Yerel seçim sonuçları hâlâ tartışılıyor. AK Parti şaşkınlığını henüz atlatamadı; temel ideolojisi siyasal İslam, yüz yıl önce olduğu gibi yine kaybediyor. Çünkü Türk Mil...

:207
İslam’da dogma oluşumu
Son beş yazıdır değindiğimiz; kaza ve kader, Kur'an ezeli midir yoksa sonradan mı yaratılmıştır, akıl mı önceliklidir nakil mi, Tanrı doğrudan doğaya müdahale eder mi gi...

:237
Yorum ve kader üzerine tartışmalarda yol ayrımı
Son haftalarda ele aldığımız konular, kadim dünyada kalmış tartışmalar değildir; bunlara ‘eskinin kalıntıları' gözüyle bakmak doğru olmaz. Zira akıl-vahiy tartışması ola...

:247
Mutezile ya da IX. asrın en büyük sancısı
Müslüman gelenekte var olan bilgide devamlılık esastır kaidesi, sonradan gelenlerce dikkate alınmamıştır. Özellikle 12.yy'dan itibaren önemli düşünürler görmezden gelini...

:410
Yüzyılların mutat kavgası
Geçen haftaki yazım dolayısıyla gelen mesajlara binaen söyleyelim, vahiy konusunun akla/sorgulamaya dayalı, felsefi ve burhâni yönü tartışılmalıdır. Zihinler karışık. İs...

:523
Vahyin yorumlanması ve tartışmalar
Son zamanlarda yeniden canlanan, vahyi nasıl yorumlayacağız (tarihsel mi, tarih üstü mü) tartışmaları, yüzyılların sorunlarını bagajında taşıyor. Müslüman entelektüel İs...