Ayşe Sucu

Ateizm, Deizm, Agnostisizm; Diyanet ve Çözüm
Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı'nda geçen hafta; deizm, ateizm, nihilizm ve agnostisizm kavramlarını tartıştı. Ne yazık ki basına ka...

plusbanner2x
:376
Çocuğu hayata hazırlayan mektup
Tarih, ekonomik, politik ve kültürel alanda yaptığı reformlarla ülkelerinin kalkınmasına büyük katkılar sağlamış devlet adamlarına tanıklık ettiği gibi; kan kusturan, mi...

plusbanner2x
:138
Siyaset, hilafet ve İslâm tarihi – 2
Oldukça kanlı bir müdahale ile Emevî ailesinin hilâfetine son veren Abbasî ailesi 750 yılında kendi hanedan devletini kurdu. Ancak, geçen hafta da belirttiğimiz gibi, İs...

plusbanner2x
:9
Siyaset, hilafet ve İslâm tarihi
Çıkar ile iman arasındaki ince çizgiyi, ya da başka bir deyişle siyaset ile din arasındaki geçişken sınırı tespit etmek, bu iki alanı tarihsel süreç içerisinde ayrıştırm...

plusbanner2x
:372
Tarikatlar, cemaatler ve Müslüman birey
Hadiseleri okumaya çalışırken, çoğu zaman sebepleri göz ardı ederiz. Oysa Aristoteles'in ifadesiyle “Bir şeyi bilmek, o şeyin sebebini bilmektir.” Dolayısıyla çöz...

sozcu-banner-1
:124
İslâmcılık, Entelektüellik ve Sanat
Geçtiğimiz haftalarda Birikim Dergisi'nde Doğancan Özsel'in ‘Devlet Destekli Bir Ölü Diriltme Ayini: İslâmi Rönesans Çabaları' adlı yazısını hayli dikkat çekici buldum. ...

sozcu-banner-1
:172
Seçimler, liderlik, iktidar-muhalefet sarmalı
Muhalefet, bir seçimden daha başarısızlıkla çıktı. Başarısızlık diyorum, zira her siyasi parti iktidara taliptir, ilanihaye muhalefette kalmak için siyaset yapılmaz. Lak...

sozcu-banner-1
:101
İki İslâmcı düşünür üzerine eleştirilerim
Bu hafta, Türkiye'de, İslamcı ideoloji sahasında kalem oynatan iki kişinin yazıları üzerine eleştirilerimi paylaşmak arzusundayım. Bu isimlerin yazılarının, hâlihazırda ...

sozcu-banner-1
:167
İktidar tiyatrosu
Tragedya meraklıları bilir. Sergilenen oyunun olay örgüsü nihayetinde öyle bir kördüğüm haline dönüşür ki, çözülmesi artık insanoğlunun halihazırda içinde yaşadığı doğal...

sozcu-banner-1
:182
Ciddiyet, hamaset ve aya otoban yapmak
Ciddiyet. Tek başına dahi ağır bir sözcük; sözlük tanımının içinde ağırbaşlılık, vakurluk, derin bir samimiyet, yani aldatmadan, tezvirattan ve ikiyüzlülükten ari bulunm...

sozcu-banner-1
:137
İslamcılığın iktidarla sınanması
Bir şeyin hayalini kurmakla, onu gerçekten tecrübe etmek birbirinden oldukça farklı durumlar. Hayal aşamasında kalan bir düşüncenin, bir hedefin ideal niteliğini korumas...

sozcu-banner-1
:472
Geleneksiz muhafazakârlar ve yeniyetmeler!
Binanın ayakta durabilmesi için sağlam bir temel şarttır. Aksi takdirde olacakları düşünmeye gerek yok. Nice depremler atlatmış bir ülkeyiz, çok enkazlar gördük, nicesin...

sozcu-banner-1
:195
Seçime giderken İslamcılık ve demokrasi
İranlı şair, filozof Ebu'l-Hasan Şahîd Belhî (ö. 935) bir şiirinde ilmi ve zenginliği, nergis ve gül ile kıyaslar; ‘Aynı yerde' der, ‘hiçbir vakit beraber açmazlar.' Ona...

sozcu-banner-1
:239
Mutluluk cesaretle gelir…
İnternet, bilgi ve toplumsal örgütlenme alanlarında sınırsız bir kaynak. Sosyal medya, birey ve vatandaş için iktidarın el atamadığı, bunu denese dahi yine teknoloji yüz...

sozcu-banner-1
:423
Meral Akşener’in üstlendiği sorumluluk
Modern devlet ve siyaset düşüncesinin bizim buralara gelişi, Tanzimat'tan itibaren Avrupa'daki halk hareketlerinin Osmanlı aydınının zihnindeki yansımaları ile mümkün ol...

sozcu-banner-1
:248
Seçimlere giderken modern demokrasiyi yeniden düşlemek…...
İnsanlık olarak var oluşumuzun bizleri taşıdığı modern dünyada artık bazı kavramların zihin dünyamızda tartışmasız olduğunu bilmek umut verici: Cumhuriyetler demokrasisi...

sozcu-banner-1
:161
İslam coğrafyasının tarihsel olguları –IV-
Geçen hafta Osmanlı'da, Kadızadelilerin estirdiği “katı tutuculuğa” değinmiş, bu kilise hareketi karşısında tasavvufun kendini koruma ihtiyacı hissettiğine vurgu yapmışt...

:210
İslam coğrafyasının tarihsel olguları –III-
Geçen hafta, tasavvufun, Anadolu'da henüz merkezi devlet otoritesine sahip olmayan halk için bir sığınak olduğundan bahsetmiştik. Kaldığımız yerden devam edip, akabinde,...

:207
İslam coğrafyasının tarihsel olguları –II-
Geçen hafta İslam'ın yeni bir din olarak yayıldığı coğrafyadaki serüvenine, aşağı yukarı miladi sekizinci yüzyıla kadar, yerimiz elverdiği ölçüde değinmiştik. Bu hafta k...

:168
İslam coğrafyasının tarihsel olguları -I-
Son dönemlerde, kendi kültürümüze has (kandil, mevlit gibi ya da Anadolu tasavvufuna özgü) geleneksel uygulamaların yaşanmasına yönelik “bunlar İslam'ın özünde yoktur” b...