Ayşe Sucu

:75
Kadınlar üzerine: Türk inkılâbı ve kadın hakları-2...
Osmanlı Devleti'nin XX. yüzyılın başında arka arkaya girdiği savaşlar ile birlikte silahaltına alınan erkek nüfusun yerine çalışma sahasına giren Türk kadınları, memleket...

:121
Kadınlar Üzerine: Türk İnkılâbı ve kadın hakları-1...
İktidarın siyaset pratiği ile yaslandığı İslamcılık ideolojisi arasında gerilimler var. Bu gerilimin kaynağı zaten sorunlu bir ideoloji olan Siyasal İslamcılığın mevcut r...

:57
Kadınlar üzerine: Osmanlı Kadını denilince akla gelenler...
600 yıllık Osmanlı Devleti'nin her aşaması, her coğrafyası ve her bir yüzyılı araştırma konusu olabilecek niteliktedir. Osmanlı'da kadın dediğimizde, sarayda; Anadolu, Ba...

:110
Kadınlar üzerine: Türk kadınının var oluş mücadelesi...
Kadın konusuna kaldığımız yerden devam edelim. Türk kadını, ilk dönemlerden itibaren siyasi, askeri ve sosyal açıdan dönemin diğer toplumlarına göre farklı bir konuma sah...

:80
Dindar bilincin yeniden inşası
Kutsal kitaplarda yer alan mecaz ağırlıklı kıssalar – İbrahim'in Tanrı arayışı, Yunus'un balık karnında yolculuğu, Musa'nın Tur dağında Rabbi ile konuşması, Tufan hikâyes...

:123
Dogmalar kişilik oluşturmaz
Tarih boyunca, politik bir mecraya çekilen ve kimliğin nesnesi haline getirilen dinler rakipleri karşısında var olma mücadelesiyle karşı karşıya kaldılar. On yıllarca sür...

:58
Din (ibadetler) bireyselliği öldürüyor mu?
Geçen hafta yazımızı, söylem bizim anlam kuşağımızdır; dil, kültür, zaman ve mekân perspektifi birlikte işler, bunlar değiştiğinde anlama perspektiflerimiz de değişir cüm...

:138
İbadetler düşünmeye mani midir?
Din, bireyin varlığa ve hayata bakışında etkili olmak için vardır. İnanan kişinin, doğuracağı sonuçlar açısından yaptığı eylemleri uhrevi ve dünyevi şeklinde keskin ayrım...

:89
Laik devlet, Diyanet ve Eşcinsellik
Bir tarafta dünyayla entegre yeni zamanların yaşam anlayışı ve kuralları, diğer tarafta kendimizi ait hissettiğimiz kültürün değerleri; bu durum zaman zaman entelektüelin...

:62
Koronalı günlerde Ramazan Ayı’nın düşündürdükleri...
2020 dünyasında Müslümanlar farklı bir Ramazan yaşıyor. Mabetler kapalı. Toplu iftarlar, teravih namazları, iftar çadırları, cami avlularında ya da meydanlarda açılan fua...

:65
“Çünkü Tanrı benden çok şey bekliyordu!”
Başlıktaki replik, görücü usulü evlendirilen bir genç kızın kendisine dayatılan kültürden kaçışını anlatan Unorthodox dizisinden. Dört bölümden oluşan dizide, New York'un...

:90
Ne fikir sahibi olmak kolay ne de cennet bedava
Dinler ve felsefi öğretiler onu en temel değer kabul eder. Kişinin olaylar karşısında takınacağı tutuma doğrudan katkı sağlayan bu haslet, bireysel ve toplumsal her türlü...

:101
Karantina günlerinde muhasebe
“Yaşlı mürşit ile genç mürit yolculuk yaparken bir köye yaklaşırlar. Mürşit müridine, ‘evladım ben yoruldum, şu incir ağacı altında dinleneyim, sen git, köyün çeşmesinden...

:135
Dinin geleceği
Geçen haftaki yazımla ilgili değerlendirme yapan bir okuyucum, tespitlerime katıldığını ifade ettikten sonra: “Özü toplumculuğa dayanan din, sosyal adalete ve eşitliğe ne...

:213
Koronavirüs din ve akıl
Kadın konusuyla ilgili yazı dizisine bu hafta ara verdim. Zira devletin ve sağlık görevlilerinin koronavirüs kapsamındaki tüm uyarılarına rağmen; cuma namazı veya cemaatl...

:99
Kadınlar üzerine: Anadolu topraklarının farkı
Tarihin en eski medeniyetlerinin beşiği Anadolu coğrafyasına değinmeden geçmek büyük eksiklik olur. Anadolu'daki Asur ticaret kolonilerine ait Kayseri Kültepe Tabletleri,...

:79
Kadınlar üzerine: Eski dünyanın kadına bakışı
Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle birlikte insana ve onun potansiyeline yönelik anlayış değişmeye başlar. Kadın haklarının oluşumu uzunca bir vakit alır, fakat a...

:55
Kadınlar üzerine: Suçlu kim?
Türkiye şehitlerine ağlıyor. Anaların yürekleri yangın yerine dönmüş, babalar ağıtlı, yakınları perişan. Kalem nasıl oynasın, ne yazsın, ne söylesin bu acılar karşısında....

:148
Akılcılık Mustafa Kemal’ler çıkarır
Mâturîdî'nin din şeriat ayırımı; diyanet-siyaset, din-hukuk, din-devlet ilişkileri açısından sağlıklı yorumlar yapmaya zemin teşkil edecek mahiyettedir. Peygamberlerin de...

:72
Akılsız dini düşünceden kurtulmanın yollarını aramak...
Son yazıma yönelik iki eleştiri (biri filozof dosttan, diğeri bir sosyologdan) şöyle bir açıklamayı gerekli kıldı: Tarihi kimlikler üzerine yaptığım araştırmalarda -iyi k...