Ayşe Nur

Kimdir bu Ramazan?
"İnsan, nisyan ile melûldür" Teşekkürü unutur, şükrü unutur.. Aczini, fakrını, kendini unutur! Yeryüzü mükellef bir sofra şeklinde serilir de,  ...

Günümüz dâvâ şuurunda yozlaşma ve Bediüzzaman metodu...
Yozlaşmanın lügat manası; bozulmak, gerçek manasından uzaklaşmak olarak karşımıza çıkar. ‘Öz’ünden ayrılma, niteliklerini-özelliklerini kaybetme olarak da tanımlan...

Dinim mükemmel, peki ya ben?
İslâm mükemmel, ama ben değilim, Eğer hata yaparsam beni suçla, dinimi değil.’’ Kardeşlerimizin yeni parolası. Muhafazakâr sanal âlemin ‘’motto’’su... Toplu...

Savaş halinde hile ve Makyavelizm
‘’Mü’min yalan söyler mi?‘’ Böyle sormuştu Ebu’d-Derda, Rasulullah’a (asm). ‘’Yalanı ancak iman etmeyen kimse uydurur.’’1 cevabıyla karşılık bulur. S...

Yeni Osmanlıcılık ve gerçekler
Toptancı bir yaklaşımımız var millet olarak. Sevdik mi tam severiz, sildik mi “bir kalemde’’.. Her ne kadar “El hubb-u fillah, el buğz-i fillah’’ desek de, ...

Suriye ve sistem kangreni
Parmağın kangren olduğunu kabul etmez, tedbirini almazsanız sonuçlarına katlanırsınız. Nekroz ilerler çünkü. Kangrene dönüşen hücre yapılanmasının önüne geçmek için, ana ...

:21
Din istismarı ve beşerî zaaflar
Kişileri değil, fikirleri muhatab alan bir meslek bizimkisi. Her sözün kalbe girmesine yol verilmez. Önce mihenge vurur, sonra değerlendirilir ve evet; Kur’ân ve...

:5
Meşveret ve neme lâzımcılık
Bazı özellikler vardır; kişi ve/veya kurumlara malolurlar, adeta markaları olur. ‘’İstişare-müşavere-şûrâ’’ ki eş anlamlı olan bu ifadeler, İslâmın temel esaslarıdır. ...

:21
Kardeşlik hukukumuzu, dünyevî tercihlere kurban edemeyiz...
Yazmanın güzel taraflarından biri de budur: Okuyucu yorumlarıyla detaylara gizlenmiş incelikler ortaya çıkar. Toplumun içindeki fısıldaşmalar, bazen bir yorumla ...

:26
CHP-müsbet hareket ve iman, hayat, şeriat
Şu yaşanan son dönem; hak ve adalet perdesi altında zımnî bir tarafgirliğin virüs gibi yayılıp, kişilerin âdeta dem ve damarlarına sinmiş menhus bir hastalık olduğunun h...