Ayşe Hümeyra Erkoç (Hakan)

:6
Hakikî musîbet, dine gelen musîbettir
Zamanı geçmiş eski bir yazı değil, belki doğrudan doğruya cemaatime hakikatlı ve taze bir sohbet-i uhuvvettir diye yazmak istedim. Sadece dine gelen musîbetler mu...