Ayşe Betül Demir

Mor zambaklar diyarı
Her insanın Dünya’nın bütün gailelerinden, meşakkatlerinden, acı ve ıztıraplarından kaçıp sığınmak istediği bir yer vardır muhakkak. Bütün kederlerini atıp kurtulduğu yer...

Ah Kâbe’m Ahhh!
Kâbe... Kâinatın merkezi, İslâmın kalbi, Müslümanların kara sevdası, kara çarşaflı Kâbe... Cenâb-ı Allah’ın yeryüzünde kullarına tecellîgâhı... Haşyetin sevgiye, s...