Av. Sadık Durak

Kentsel dönüşüm-2
B) Değerleme Raporu Değerleme Raporu, riskli yapının değerinin; yani yapı veya bağımsız bölümlerin ve arsa değerinin SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Şirketi...

Kentsel dönüşüm-1
6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16.05.2012 tarihinde kabul edilmekle 30.05.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe ...

Karşılıksız çek düzenleme suçu
09.08.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6728 sayılı Kanunun 63. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5. maddesi değiştirilmiştir. Karşılıksız çek suçunda şikâyet s...

Ölümlü trafik kazası nedeniyle manevi tazminat
Karayolları Trafik Kanunu’nun 90. Maddesine göre, trafik kazalarından doğacak maddi ve manevi tazminata ilişkin olarak açılacak davalarda, Borçlar Kanunu’nun haksız fiile...

Ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat
Ölümlü trafik kazalarında, ölen kişinin yakınlarının maddi anlamda destekten yoksun kalmaları sonucu destekten yoksun kalma tazminatı, ölen kişinin defin ve cenaze masraf...

Habersizce alınan ses kaydının hukuka uygunluğu
Kendisine karşı suç işleyen kişinin sesini kayda almak hukuka uygun mudur? Bir kişinin masumiyetini ya da suçsuzluğunu ispat etmek için gizlice alınan ses veya gö...

Satın alınan malın ayıplı olması!
Satın alınan malda tüketici tarafından mevcut olduğuna inanılan, maddi, ekonomik her türlü nitelikteki eksiklikler malın ayıplı olması anlamını taşıyabilecektir. ...

İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz derhal f...
Sağlık nedenleri İşçinin kusurlu davranışı sonucu hastalanması veya sakatlanması İşçinin kendi kastından doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması sonucund...

Arabuluculuk Kanunu hakkında genel bir değerlendirme
Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden biri olan arabuluculuk faaliyetinde, bağımsız ve tarafsız olan üçüncü kişi yani arabulucu tarafından tarafların üzerinde anlaşm...

Aylık nafakanın ödenmemesi durumunda ceza davası
İcra İflas Kanunu 344. maddesi “Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir....

Anlaşmalı boşanma davalarına genel bakış!
Anlaşmalı boşanma davasında talep edilmeyen yoksulluk ve iştirak nafakasının daha sonra talep edilmesi mümkün müdür? Evlilik birliğinin sona erdirilmesi şekilleri...

Nafaka
Nafaka, boşanma davası sürerken ya da boşanma davasının sona ermesinden sonra maddi olarak zorluğa düşecek olan kişiye, diğer kişi tarafından her ay ödenmesi gereken para...

Hukukumuzda mevduat zamanaşımı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesine göre, yatırımcıların bu kanundaki şartlar çerçevesinde tazmini amacıyla kamu tüzel kişiliğini haiz Yatırım Tazmin Merkezi (YTM) ...