Av. H. Çağlar Sak

Boşanma sebepleri nelerdir?
Evlilik birliği ancak hâkim kararıyla sona erdirilebilir. Hâkimin boşanma kararı verebilmesi için, açılmış olan davada, kanunda belirlenen genel veya özel boşanma sebeple...

İşverenin arabuluculuk anlaşmasına uymaması halinde izlenece...
Bilindiği üzere, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girerek iş hukuku uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlamış olan zorunlu arabuluculuk, işe iade talepleri, ihbar-kıdem tazmi...

Nafaka ile ilgili sık sorulan sorular
Nafaka Miktarı Nasıl Belirlenir? Nafaka miktarı, her somut olaya ve kişilerin ekonomik durumlarına göre değişim göstermektedir. Nafaka miktarının belirlenmesind...

Nafaka nedir? Nafaka türleri nelerdir?
Nafaka en genel anlamıyla, bir kişinin belli aile üyelerine (eş, eski eş, çocuk, yakın akrabalar) yoksulluğa düşmemeleri amacıyla genellikle her ay ödemekle yükümlü olduğ...

Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu) davası nedir?
İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, çoğu zaman miras kalan elbirliği veya paylı mülkiyetli taşınır veya taşınmaz mallarda ortaklığı/paydaşlığı sona erdirerek...

Mirastan mal kaçırma nedir?
Hukukta ''Muris muvazaası'' olarak adlandırılan mirastan kal kaçırma; bir kimsenin mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için karşılığında bedel almadığı bir işlemi...

Miras hangi hak ve borçlardan oluşur?
Miras, mirasbırakanın (muris) mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel hak ve borçlarını ifade etmektedir. Bu mal varlığı değerlerine aynı zamanda te...

Boşanmış aile çocukları üzerinde kurulan “Ortak velayet” nel...
Velayet, ergin(reşit) olmayan çocuğun menfaatlerinin korunması ve yetiştirilmesi için anne ve babasına verilmiş hak ve yükümlülükleri ifade eder. Velayet, evlilik süresin...

İş uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilen arabuluculuk işç...
1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girerek iş hukuku uyuşmazlıklarında uygulanmaya başlamış olan zorunlu arabuluculuk iş hukukunda önemli değişikliklere sebep olmuştur. Arab...