Atilla Yılmaz

:10
Ezanın Arapça okunması Kürt şeyhlerine verilen ödündür...
BİLÂL N. ŞİMŞİR’DEN SEÇMECE: İşte; tarihte Türkçülük adına yaptıklarımızdan biri de bu: Ezanın Türkçe okutulması. ‘’Türkiye’de Ezan-ı Muhammedi’nin Hazreti ...

Ezanın Arapça okunması Kürt şeyhlerine verilen ödünmüş...
BİLÂL N. ŞİMŞİR’DEN SEÇMECE: İşte; tarihte Türkçülük adına yaptıklarımızdan biri de bu: Ezanın Türkçe okutulması. ‘’Türkiye’de Ezan-ı Muhammedi’nin Hazreti ...

:14
Bediüzzaman’ın İngilizlerle mücadelesi ve ‘Kürt Teali’ çarpı...
Bediüzzaman’ın; ‘’İstanbul’a dönüş haberi Tanin Gazetesi’nde 16 Ramazan 1336, 25 Haziran 1334-1918 Muvasalat. Kürdistan ulemasından olup, talebesiyle beraber Kafkas Cephe...

:12
Said Nursî, 31 Mart Hadisesi’nde aftan mı yararlandı?...
Bediüzzaman’ın tarih sahnesine çıktığı yıllar ve kendisi; gündemden hiç düşmeyecek gibi görünüyor. Tarihimizin darbeler döneminin başlangıcı olan II.  Meşrûtiyet’i...

:6
Bilal N. Şimşir’e; Kürtçülük ve Said Nursî göndermesi...
Türkiye’ de adı zararlı ve bölücü akımlarla yan yana gelmesi mümkün olmayan, en önemli sima Said Nursî’dir. Ama her ‘Kürdî’yi potansiyel tehlike olarak gören’ jako...

:10
Tarık Z. Tunaya’ya cevap: Said Nursî kimsenin takımı olmaz!...
Said Nursî, ‘Asakire Hitap’ makalesinde, askerin siyasetten uzak durmasını da öğütlüyor ve ‘siyaseti; ordunun komuta kademesi ve ulul emirleriniz düşünsün’ diyor. ...

:4
T. Zafer Tuna’ya Bediüzzaman göndermesi
Bediüzzaman tarih sahnesine 1908 senesinde II. Meşrûtiyet’le birlikte çıkmıştır. Tarih, Bediüzzaman’ı II. Meşrûtiyet’le tanımıştır. Bediüzzaman, son iki yüz yıl i...

T. Zafer Tunaya’ya Bediüzzaman göndermesi
Bediüzzaman tarih sahnesine 1908 senesinde II. Meşrûtiyet’le birlikte çıkmıştır. Tarih, Bediüzzaman’ı II. Meşrûtiyet’le tanımıştır. Bediüzzaman, son iki yüz yıl i...

:2
Komiterne karşı anti-komitern
Bediüzzaman’ın Kastamonu Lahikası isimli eserinden; kalbe ihtar edilen bir meselenin tahlili (3) Bediüzzaman Troçki’den şöyle bahsetmektedir: ‘’Rivayette var ki, ‘...

:8
Hz. İsa’nın nuzülü ve Deccal’in öldürülmesi
Bediüzzaman’ın Kastamonu Lahikası isimli eserinden; Kalbe ihtar edilen bir meselenin tahlili (2) DÜNYANIN İLK SOSYALİST YÖNETİMİ (S.S.C.B) Ekim devriminden ...

:6
Hz. İsa (as) ve Deccal’in mukayesesi
Bediüzzaman’ın Kastamonu Lahikası isimli eserinden; kalbe ihtar edilen bir meselenin tahlili (1) Ahirzaman hadiselerinden, Hz. İsa’nın nüzulü ve Deccalle ilgili sa...

:37
Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü...
Hizmete gidiyorum diye evinden ayrılan Süleyman, ya hapse ya hizmete gittiği için, tekrar evine dönmemiştir. İyi ki de Süleymanlar geriye dönmedi. İyi ki de Üstada ve hiz...

:42
Bir Nur Kahramanına veda: Hüseyin Donbaloğlu
Hayatı zorluklar içinde yaşayanlar vardır. Zorluklarla mücadele ederek hayatı kazananlar vardır. Bir de dâvâsını zorluklar içerisinde devam ettirenler vardır. Hem...

:9
Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü...
Risale-i Nur hizmetlerini ifa ederken; ömrü hapishanelerde ve tutuk evlerinde geçen yiğitlerden birisidir Süleyman Rüştü. Üstad Bediüzzaman’ın tabiriyle “Isparta’nın Sıdd...

:13
Etnik ayrılıkçılık ve Bediüzzaman (2)
Prens Sabahattin, ‘adem-i merkeziyet’ fikrini savunan bir Osmanlı aydınıdır. Adem-i Merkeziyet; bu günkü anlamıyla yerel yönetimlerin güçlendirilmesi; merkezde top...

:21
Etnik ayrılıkçılık ve Bediüzzaman -1
Türk aydınının, Bediüzzaman hakkında ikilemli yaklaşımından uzaklaşarak; O’nu etnik kimliğinden dolayı muhtemel ve potansiyel bir ayrılıkçı olarak görmesinden süratle uza...

:7
İlama’lı Sabri ile tanıştınız mı?
İlama’lı Sabri’yi bildiniz mi? Tanıdınız mı İlama’lı Sabri’yi? Tanıştınız mı onunla? Mutlaka okudunuz da, bildiniz mi İlama’lı Sabri’yi? Barla kahramanlarından, Ba...

:27
Felsefenin ahlâkî değerleri ve Hz. Muhammed (asm)
19 söz. Sekizinci reşha İnsanların köle pazarlarında bir eşya gibi satıldığı devirler. Kapkara bir çağ. Zulüm hat safhada. Soy sop üstünlüğü, zenginlere her türlü ...

:5
Toplumun kaybettiği değer: Merhamet
Son yıllarda ahlâkî yozlaşmayla birlikte, gittikçe artan aile faciaları ve sosyal dramlar, büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Televizyon ve gazete haberler...

:10
“Ben Peygamberim, nasıl bana itiraz edersiniz?” demedi!...
Müslümanların ilk gazvesi Bedir Harbi’nde, Resulullah (asm) yer tesbitinde bulunuyordu. Askerlerin Bedir kuyuları önünde konuşlanmalarını istedi. Sahabelerden birisi Huba...