Atilla Yılmaz

:6
Kur’ân’ın feyzini olduğu gibi alan âlim: Bediüzzaman...
Bediüzzaman Said Nursî, Barla Nahiyesi’ne sürgün edildiğinde etrafında Kur’ân ve İman endeksli bir halka teşekkül etmeye başladı. Bediüzzaman, Barla’da bir tecrit ...

:7
Evhamlı bir soruya hikmetli bir cevap
“Bu safi kalp adama ne diyeceğim, ne ikram edeceğim, iki gün bu dağda ne yiyeceğiz” diye düşünürken; sanki başını bir el çevirir gibi olur ve döner bakar ki, yanındaki ağ...

:2
“Hükümetin işine karışmayacağız”
19 yıllık bir mücadeleden sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti adeta kansız bir darbe ile ülkeyi yeniden Meşruti sisteme kavuşturarak amacına ulaşmış, Osmanlı Devleti için y...

:8
İttihad-ı İslâm’a giden yol
Hacc’ın hikmetleri ve İttihad-ı İslâm (4) “Osmanlı Devleti Kafkasya’ya her zaman ilgi göstermiş, Rusya ile olan mücadelesinde Kafkas halklarının desteğini almaya ç...

:6
Birinci Dünya Savaşı’nda Hintliler
HACC’IN HİKMETLERİ VE İTTİHAD-I İSLÂM (3) Bediüzaman’ın ilk örneği haccın ihmal edilmesi sonucu I. Dünya Savaşı’nda düşman zannederek öldürdüğü pederinin (Osmanlı)...

:18
“İsmimin Yeni Asya ile beraber anılmasından şeref duyarım”...
19 sene kadar öncesinde, KSÜ’ye doçent olarak atandığında tanışmıştık, Ahmet Hamdi Hoca ile. Mütevazî, alçak gönüllü kara yağız bir Anadolu genci olan Ahmet Hoca i...

:8
Rüya Hac’da sukut etti
HACC’IN HİKMETLERİ VE İTTİHAD-I İSLÂM (2) Meclis tarafından kendisine tevcih edilen suallere cevap vererek, İslâm âleminin içerisine düştüğü durumu anlatan Bediüzz...

:7
Rüyanın zeyli’ne bir şerh çalışması: Haccın hikmetleri ve İt...
Farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden Hacca gelen, farklı diller kullanan İslâm kavimleri, hac ortamında birbirleriyle tanışacak, konuşacak, fikir alış verişinde bul...

:10
Ezanın Arapça okunması Kürt şeyhlerine verilen ödündür...
BİLÂL N. ŞİMŞİR’DEN SEÇMECE: İşte; tarihte Türkçülük adına yaptıklarımızdan biri de bu: Ezanın Türkçe okutulması. ‘’Türkiye’de Ezan-ı Muhammedi’nin Hazreti ...

Ezanın Arapça okunması Kürt şeyhlerine verilen ödünmüş...
BİLÂL N. ŞİMŞİR’DEN SEÇMECE: İşte; tarihte Türkçülük adına yaptıklarımızdan biri de bu: Ezanın Türkçe okutulması. ‘’Türkiye’de Ezan-ı Muhammedi’nin Hazreti ...

:14
Bediüzzaman’ın İngilizlerle mücadelesi ve ‘Kürt Teali’ çarpı...
Bediüzzaman’ın; ‘’İstanbul’a dönüş haberi Tanin Gazetesi’nde 16 Ramazan 1336, 25 Haziran 1334-1918 Muvasalat. Kürdistan ulemasından olup, talebesiyle beraber Kafkas Cephe...

:12
Said Nursî, 31 Mart Hadisesi’nde aftan mı yararlandı?...
Bediüzzaman’ın tarih sahnesine çıktığı yıllar ve kendisi; gündemden hiç düşmeyecek gibi görünüyor. Tarihimizin darbeler döneminin başlangıcı olan II.  Meşrûtiyet’i...

:6
Bilal N. Şimşir’e; Kürtçülük ve Said Nursî göndermesi...
Türkiye’ de adı zararlı ve bölücü akımlarla yan yana gelmesi mümkün olmayan, en önemli sima Said Nursî’dir. Ama her ‘Kürdî’yi potansiyel tehlike olarak gören’ jako...

:10
Tarık Z. Tunaya’ya cevap: Said Nursî kimsenin takımı olmaz!...
Said Nursî, ‘Asakire Hitap’ makalesinde, askerin siyasetten uzak durmasını da öğütlüyor ve ‘siyaseti; ordunun komuta kademesi ve ulul emirleriniz düşünsün’ diyor. ...

:4
T. Zafer Tuna’ya Bediüzzaman göndermesi
Bediüzzaman tarih sahnesine 1908 senesinde II. Meşrûtiyet’le birlikte çıkmıştır. Tarih, Bediüzzaman’ı II. Meşrûtiyet’le tanımıştır. Bediüzzaman, son iki yüz yıl i...

T. Zafer Tunaya’ya Bediüzzaman göndermesi
Bediüzzaman tarih sahnesine 1908 senesinde II. Meşrûtiyet’le birlikte çıkmıştır. Tarih, Bediüzzaman’ı II. Meşrûtiyet’le tanımıştır. Bediüzzaman, son iki yüz yıl i...

:2
Komiterne karşı anti-komitern
Bediüzzaman’ın Kastamonu Lahikası isimli eserinden; kalbe ihtar edilen bir meselenin tahlili (3) Bediüzzaman Troçki’den şöyle bahsetmektedir: ‘’Rivayette var ki, ‘...

:8
Hz. İsa’nın nuzülü ve Deccal’in öldürülmesi
Bediüzzaman’ın Kastamonu Lahikası isimli eserinden; Kalbe ihtar edilen bir meselenin tahlili (2) DÜNYANIN İLK SOSYALİST YÖNETİMİ (S.S.C.B) Ekim devriminden ...

:6
Hz. İsa (as) ve Deccal’in mukayesesi
Bediüzzaman’ın Kastamonu Lahikası isimli eserinden; kalbe ihtar edilen bir meselenin tahlili (1) Ahirzaman hadiselerinden, Hz. İsa’nın nüzulü ve Deccalle ilgili sa...

:37
Ya hapishaneye, ya hizmete giden kahraman: Süleyman Rüştü...
Hizmete gidiyorum diye evinden ayrılan Süleyman, ya hapse ya hizmete gittiği için, tekrar evine dönmemiştir. İyi ki de Süleymanlar geriye dönmedi. İyi ki de Üstada ve hiz...