Atilla Özdür

:4
Bir tuhaftır ki bu dünya, çözemezsin…
Birinci perde; Bir süredir Cargill Merkezinin bulunduğu AVM önünde yağmur ve soğuğa rağmen kurdukları çadırda kalan işçilerin düzenledikleri eyleme, emek ö...

:5
Bir gece ansızın girivermedik…
Tam tersi oldu. Günün birinde ve uzun zamandır haber vere vere, hem de gün ortasında içeriye dalıverdik… Hayırlısı olsun, Allah tamamına erdirsin ve kazası...

:7
Hz. Ömer, gerçekten yaşadı mı?..
M.E. Bakanlığının yayınlarındandır. John Stuart Mill’den HÜRRİYET. 1963 ikinci basım...  Kırkıncı sahifeden bir paragraf okuyalım... “Eğer izin veri...

:9
Bilal Erdoğan’a…
Sizlerin, öyle sanırım ki, daha henüz adınızı isminizi düşünen yakınlarınızın hazırlıklı bulunmadığı günlerde Milli Gazete’deki bir yazımdan ötürü ağır cezalık ol...

Hayallenme...
Şimdilerde uygulamasını pek göremediğimiz güzel bir geleneğimiz vardı. İşverenler çalıştırdıkları, hizmetinden faydalandıkları yardımcılarına, işçilerine kendi ye...

:8
Sağ mı, sol mu?
“Ülkemizin yapısal sorunlarından bir tanesi de serbest piyasa düzeni yerine devletçiliğin alıp başını gitmiş olmasıdır. Hâlâ en büyük işveren devlettir. Hâlbuki ö...

:5
Çocuk işi değil gibi...
Şehir Tiyatroları, başta Necip Fazıl Kısakürek olmak üzere Türkiye’de tanınmış üç kıymetin eserlerine ambargo uygulamış... Bu hareket, asırlık Kemalist rej...

:2
Uçmayalım, düşeriz…
Celal Nuri İleri Batıcı fikir adamlarımızdan olup, Cumhuriyet’e miras bir zat. Meşhur İçtihat “dergâhında!” Avrupa’dan damızlık erkek ithal fikriyatında Abdullah ...

:3
28 Şubat ile mukayese edelim...
28 Şubat, Cumhuriyet ideolojisinin çok boyutlu tahkim silahıdır. İmamoğlu dönemine geldiğinde hedefini sivillere çevirir... 28 Şubat’ın, Yargısız Şûra kara...

:4
Haydi, yaşadık yine!..
Alman Volkswagen, bir fabrika daha kuruyor. Hesabını kitabını yapmış. Türkiye’nin de otomobilde kendi adına bir fabrika kurma niyetini hesaba kattığında, rakipler...

Senelik bakım ve onarım...
Demokrasi veya klasik Cumhuriyet. Toplumun sağlık ve selameti için el ele çalışan üç kuvvet...  Adaleti gözeden, işleri yürüterek halkın memnuniyetini sağlayan ve ...

:7
Salda…
 Çok fonksiyonlu Emine Hanımefendi, toplum menfaatlerine yönelik sosyal faaliyetlerinde çalışma sırasını “Salda Gölü”ne getirmiş bulunuyorlar... Memleketimiz hayrı...

:10
Hökömete….
İmamoğlu, belediye çorbasına yüzde elli zam yapmış. Bununla da kalınmamış, park ücretlerine de ayni nispette zam... Cari fiyatlar, raf ömürlerini tüketmişl...

:9
Namaz ibadetinde dil meselesi…
Peygaberimizin nübüvvetine dek indirilen semavi dinler hep İslam imiş. Bu, hepimizce bilinen bir gerçek. Haliyle bütün insanlığa şamil… Dindarlar, o demler...

:3
Gayrimeşruluğun meşruiyeti...
“Market” kelimesi, ihanet ehlinin diliyle güzel Türkçemizin sınırlarını delerek dilimizin ahengini bozdu. Gerekçesinin meşru-gayrimeşru oluşuna bakılmaksız...

:7
İmmoralizm…
Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 1966’da Konya Selçuk yayınları arasında çıkan “Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi” isimli kitaplarında bu konuda yer veren kısacık bölümün...

:8
Tapu dershanesi...
İmamoğlu, belediye çorbasına yüzde elli zam yapmış. Bununla da kalınmamış, park ücretlerine de aynı nispette zam… Doğruluğunu öğrenmek için en kolayı şehir...

:2
“Akşam oldu hüzünlendim ben yine...”
Türk musikisinin eşsiz eserlerinden birinin ilk dörtlüğü... Sevdalanmada safiyet ve muhabbet üzerinden, siyasete de adapte edilebilir girizgâhı...  ...

:6
Olmaya devlet, cihanda “devlet” gibi...
İnşaat sektörünün, bilhassa büyük müteahhitleri olarak, devletten bir istekleri varmış. Hoş bir istek olsa gerek!... ¥ Bilindiği gibi dış ticaretimizde açık...

Sosyal sorumluluk...
Bir HASTAHANE. Müştemilatında otoparkı da mevcut ki, ekibiyle birlikte bir de “vale” kulübesi. Anlaşılan, otomobiller çoğaldıkça güzel Türkçemiz, yeni bir kelimeyle biraz...