Aslınur Akçay Torun

Sadâkatin dengesi
Bugün tıp tabibleri bedenin sağlıklı çalışabilmesi için dengeli beslenmeye ihtiyaç duyduğundan bahsetmektedir. Manevî tabipler de maddî hayatta geçerli olan bu düsturun m...