Arslan Tekin

:4
'Türkçülüyün üçlü formulu'
Başlık yadırgatıcı ama anlıyorsunuz. "Türkçülüyün üçlü formulu-nezeri ve tarihi aspektleri" Bedirxah Ehmetli'nin  eseri. Bazı harfler yabancı. Komüni...

:10
Bir 'Ahıskalı'nın yitimi
Ahıska Türkleri'nin sürgünlerinin 75. yılında, ömrünü Ahıskalıların yurtlarına dönmeleri mücadelesine adamış Yunus Zeyrek'i kaybettik. Uzun süredir rahatsızdı. Bir...

:2
'Nasıl yani?' sorumuza cevap geldi (2)
Dün Dr. Arda H. Civelek Bey'in mektubunu verdim. "Masonluk" tartışmasında, bu mektup bir başka safhadır. Ön hatırlatma: Tartışma 10 Kasım münasebetiy...

:2
"Nasıl yani?" sorumuza cevap geldi (1)
Masonluk konusuna derin daldık. Herkes eteğindeki taşı döksün istedik. Kimse kimseyi bilip bilmeden yaftalamasın istedik. 14 Kasım 2019 günkü "Bitmeyen tartışma" b...

:9
Beynelmileliyetçiliğe karşı
İttihatçılar ve Masonluk meselesinin kesinkes açığa kavuşturulmasını şundan önemli görüyorum: Millî Mücadeleciler çoklukla İttihat ve Terakkî Cemiyeti/Fırkası'nın bakıyes...

:6
Yaftalamak çok kolay!
Hemen her köşede günlük politikaları okurken, biz, 10 Kasım münasebetiyle girilmeyen bir alana girdik: Masonluk... Mesele İttihatçılar ve Masonluk ilişkisine geldi.  Y...

:68
'Türk bayrağı' değişsin diyene gösterilen itibar
"Türk bayrağının adı değişsin!" diyen, hem de HDP'nin eş başı Selahaddin'i referans gösteren birine "çok çok itibar" gösterilmesini bir türlü anlamıy...

:10
'Türkiye'de Köy Enstitüleri'
Bugün kitap günümüz. Köy Enstitüleri kapatılalı 65 yıl oldu ama tartışması bitmedi. Kemal Tahir, 1967'de basılan "Bozkırdaki Çekirdek" romanında, Köy...

:6
'Büyükbabam Mason değil'
Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali, Türk dili sahasının seçkin isimlerindendir. Hocam sayılır. Eski İttihatçı, M. Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşı, 3. Cumhurbaşk...

:2
Bitmeyen tartışma
Önceki gün "Fahrettin Altay'ın şahitliği" başlıklı yazımda, Atatürk üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Hikmet Özdemir'in gönderdiği, M. Kemal'i...

:55
Millî Mücadele'yle hesaplaşma!
R. T. Erdoğan'ın 10 Kasım günü, Osmanlı'yı öne çıkardığı konuşmasını kimler hazırlamışsa, Reis'i fena hâlde yanıltmışlar. Reis acaba, metne önceden g...

:19
Fahrettin Altay'ın şahitliği
Bir kesim İttihatçıları ve Millî Mücadele'yi verenleri "Masonluk"la "vurmak" için kendilerince birtakım deliller getiriyorlar. Masonluğu tartışacak değilim....

:18
İttihatçılar-Masonluk
Balkanlar, Osmanlı'yı parçalamanın merkezi olduğu gibi, Osmanlı'nın birliğini sağlamanın da merkezi idi. Balkanlarda ne kadar gayrimüslim varsa isyan başlatmıştı. ...

:13
Mustafa Kemal ve Babıâli Baskını
Bugün 10 Kasım. Mustafa Kemal Atatürk 81 yıl önce hayata veda etti. "Kullu nefsin zâikatu'l-mevti sümme ileynâ turceûn" ("Her nefis ölümü tadıcıdı...

:14
'Ermeni Portreleri'
ABD Temsilciler Meclisi "Türkler Ermenileri kesti biçti." mantığıyla, "soykırım tasarısı"nı kabul etti. Hem de ezici bir çoklukla… 405'e karşı 11 oy. İsrail...

:5
'Kin gütmeyin adaletli olun!'
Bülent Arınç'ın "KHK'lar faciadır" sözü gündemden düşmüyor. Dün yazdık. R. T. Erdoğan da tartışmaya müdahil oldu. Bülent Arınç'ı...

:21
Asıl KHK'lıklar kimler?
Bülent Arınç ne demişti de birileri bu kadar kızmıştı? "1. KHK (Kanun Hükmünde Kararname) bir faciadır. Çevremde o kadar çok bu felâketi yaşayan i...

'Hukuk'un sefaleti
Türkiye'de, hukuk eğitiminde tam bir sefalet hüküm sürüyor. İlâhiyat eğitimi ise zenginlik içinde yüzüyor. Bu sözler Prof. Dr. Kemal Gözler'in. Yeni referan...

Harf inkılâbı gereği
1928'de harfler birdenbire değişince, sarsıntısı da büyük oldu. Bu "sarsıntı" bir kesim tarafından hâlâ sürdürülüyor. Harfle İslâmı özdeşleştiren bu kesim, Harf İn...

Alfabe tartışmaları
1 Kasım, Latin harflerinin kabulünün 91. yıldönümüydü. Her yıl alfabe tartışması alevlenir. Bir kesim "Ah İslâm alfabesi!..." der, bir kesim "Ah Atatürk devriml...