Arif Temir

İşyeri yananların primleri erteleniyor
İşyerleri çeşitli nedenlerden dolayı yangına maruz kalarak her zaman zarar görebiliyor. Yangın sonucunda işyerinde  üretim durup işyeri sahipleri sigorta prim borçlarını ...

Doğum sonrası yarım çalışma parası 
Çalışma hayatında  kadınların daha çok kalabilmesi için getirilen düzenlemelerden biride doğum sonrası kadınlara yarım çalışma ödeneği/parası adı altında ödemenin yapılma...

Doğum ve evlat edinme sonrası  izin hakları
Çalışma hayatında çalışanların özelliklede kadınların daha çok kalabilmesi için  yapılan düzenlemelerin başında doğum ve evlat edinme sonrasında getirilmiş izin hakları g...

Doğum ve evlat edinme sonrası izin hakları
Çalışma hayatında çalışanların özelliklede kadınların daha çok kalabilmesi için  yapılan düzenlemelerin başında doğum ve evlat edinme sonrasında getirilmiş izin hakları g...

Çalıştığı yerde temizlik yapana ek ücret var
İşyerinde esas işi bittikten sonra veya esas işi başlamadan önce aynı işyerinde temizlik işleri yapanlara ek ücret ödeniyor. Esas işi bittikten sonra veya esas işi başlam...

İş sözleşmelerinde TL dönemi
Çalışanlar ile işverenler iş ilişkisini daha sağlıklı sürdürebilmek ve yasal yükümlülüklere uyabilmek için iş sözleşmesi / hizmet sözleşmesi yapıyorlar. İş sözleşmesi /hi...

:1
Engelli çocuğu olan annenin primi ve ücreti devletten ...
Çocuğu engelli doğan annenin sigorta primi ve ücretini bir yıl süre ile devlet ödeyecek. Kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğun hayatta ...

1800 gün prim ödeyen de emekli olabilir  
Soru: Bakıma muhtaç  malul oğlum var. 1540 gün  prim ödemesi  var. Emekli olabilir mi? Saliha Özen  Cevap: Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ...

Her yaşlıya maaş var  
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Söz ...

Devlet işyerlerine yardım ediyor 
Ekonomik ve zorlayıcı nedenlerden dolayı işyerinde çalışanların işten çıkmasını önlemek ve işyerinin devamlılığını sağlamak için işçilere ödenmek üzere işverenlere Türkiy...

:1
Babalar da analık izni kullanacak 
Doğum yapan kadınların mevzuattan kaynaklanan annelik hakları bulunduğu gibi babalarında bazı şartlarla  annelik hakkına yönelik hakları bulunuyor. Bir başka deyimle  ann...

İflas eden patrona maaş desteği
Çeşitli nedenlerle iflas eden işverenlerin işyerlerinde çalışan işçilerinin ücretleri belirli şartlarda devlet tarafından ödeniyor. Buna göre, işçinin, iş ilişkisinden ka...

:2
Yaşlı aylığı bağlanmasının şatları 
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Söz...

Fazla Mesai Yapana Ücret Ödenmeyebilir 
İşyerlerinde üretimi artırmak, bir arızayı gidermek veya başka nedenlerden dolayı fazla çalışma/mesai yapılıyor. Çalışma mevzuatında fazla çalışmaların izin yoluyla da üc...

Bayramda çalışana 4.5 gün ilave ücret var
Kurban Bayramı tatili arife günü öğleden öncenin de idari tatil edilmesiyle birlikte bu yıl 9 gün olacak. İdari tatil kararı özel sektörde çalışanları kapsamıyor. Ancak ö...

Genç girişimciye  büyük  teşvik
Gençlerin işyeri açmaları çalışma hayatının içinde olmaları ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları oldukça önemli. Bu önemden dolayı 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacak...

:21
Çalışana ücretsiz yol izni hakkı  
Bir matbaa işyerinde iki yıldan beri çalışıyorum. Çalışana yol izni verildiğini duydum. Çalışanın yol izni hakkı var mı? Nihat Emre  -Sayın Emre, yıllık ücretli...

Bu işleri yapan  erken emekli oluyor  
Erken emekli olmak hemen herkesin hayali. 5510 sayılı Kanun ile emeklilik yaşı,  bazı istisnalar dışında kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olarak belirlenmiştir. Bazı çalı...

İzin Kurulu hangi  işyerlerinde kurulur 
İzin kurulu, işçiler tarafından verilip işveren veya işveren vekili tarafından izin kuruluna iletilen izin isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin ona...

Bedelli yapacak çalışanlar dikkat
Bedelli  askerlik  konusu  kamuoyunda son zamanlarda  yoğun bir şekilde tartışıldı.  Bu konuda kamuoyunda bir beklenti oluştu. Bedelli  askerlikle ilgili Askerlik Kanunu ...