Arif ŞENER

Vakit hizmette sadâkat vaktidir
Tren yavaş gider, ama çok yük taşır, büyük hizmet eder, istikrarlı gider, doğru yoldan çıkmaz, bildiği, kendine çizilmiş yolda kaderine kısmetine razı olur ve yoluna deva...

Bî-ideal neslimiz
(Hayallerinde kemâl olmayan neslimiz) Mefkûre, emel, ülkü, gaye ve hedeflerimizi Fransızca kökenli olan ideal kelimesiyle ifade etmek zorunda olmanın verdiği ideal...

Kur’ân eczahanesinden ilâçlar
Kur’ân-ı Kerîm bir eczahanedir. O eczahanenin eczacısı Hz. Peygamber (asm), sahibi ise Hz. Allah’tır. Bu eczaneden her yüz yılda bir müceddit gelip zamanının yaral...

‘Kral çıplak’ desem mi?
Herkesçe meşhurdur kral çıplak hikâyesi. Ta ki bir çocuk, ‘kral çıplak’ diyene kadar. Problem kralın çıplak olması mı yoksa krala çıplak olduğunu söylemek mi? Kral...

Şiirli siyaset
Kelimelerin satırların sustu-(ruldu)ğu yerde şiirler, şairler devreye girer. Verilmek istenen mesaj iğneliye iğneliye verilir. Anlayan anlar anlamayan ‘şair sözüdür’ der,...

Uhuvvetimiz zedelenmesin
Elinde Nur olanlar için, birbiri içerisinde dahil olmuş halkaların en büyüğü ve en az vazifenin, ilginin olması gereken alan, siyaset dairesi. Karşısında müthiş bi...