Alifurkan İkiz

Deizme giden yol
Modern dünyanın kanseri olarak niteleyebileceğimiz bu kavrama yirminci yüzyılda hiç de yabancı değiliz. İnsanlığın, bilhassa gençliğin içine düştüğü bu akım nefse ...