Ali Yüksel

İhbar tazminatı-yıllık ücretli izin
 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 01.07.2004 tarihli, 2004/4300 E., 2004/16295 K. sayılı kararı ile belirli süreli sözleşme ile işyerinde çalışan kişinin ihbar tazminatı ...