Ali VAPURLU

:8
Yeni Asya Risale-i Nurlar’ın dellâlıdır
Asrımızın büyük İslâm âlimi ve müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursî; içinde bulunduğumuz helâket ve felâket asrında, insanlığın karşı karşıya kaldığı maddî ve manevî has...

:9
50. yılında Yeni Asya
Asrımızın büyük İslâm âlimi ve müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri; içinde bulunduğumuz helâket ve felâket asrında, insanlığın karşı karşıya kaldığı maddî ve...

:20
Bediüzzaman’a göre “Dünyevi saadetimiz meşrûtiyettedir”...
Bediüzzaman Hazretleri, hakkı, adâleti, meşvereti, liyâkati ve kanun hakimiyetini esas alan, hakikat-ı adaleti ve gerçek hürriyeti taşıyan, meşrûtiyet-i meşrûa anlamındak...

:12
Yeni Asya demokrasiye yapılan her türlü müdahalenin karşısın...
İçinde bulunduğumuz asrın ve kıyamete kadar ümmet-i Muhammediyenin (asm) karşı karşıya kalacağı imanî, içtimaî ve siyasî sıkıntıların aşılmasında rehber-i mane- viyesi ol...

:23
İttihad’dan Yeni Asya’ya istikrar çizgisi
Rahmetli Zübeyir Gündüzalp Ağabeyimiz’in rehberliğinde ve diğer ağabeylerin de tensibleri ile haftalık olarak 24 Ekim 1967 tarihinde yayın hayatına başlayan İttihad gazet...

:80
8. Gençlik Kongresi’nin ardından
Merhum Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin; “Bir milletin gençliği ne zaman Kur’ân ve ondan lemean eden ilimlerle techiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit o millet terakki ve teâli e...

Isparta Bediüzzaman Mevlidi
Isparta denince her ne kadar ilk akla gelen Isparta gülü olmakla beraber memleketimize maddî ve manevî büyük hizmetleri dokunan “Bediüzzaman âlim değil diyenin alnını kar...