Ali Ünal

:34
Mehmet Baygın
Mehmet Baygın Ağabey, Adana’da yarım asırdır Yeni Asya kalesinin düşmeyen ve düşürülemeyen bayrağı idi Mehmet Baygın Ağabey. 1983 yılında tanıdım Baygın Ağabeyi. Y...

:486
Diktatör
Kelime modern zamanlarda menfî manâya bürünmüş olup, “güce dayanan, hürriyetleri kısıtlayan, kanunları dikte eden, gayr-ı hukukî yollarla rakiplerini ezmeye çalışan ve da...

:462
Terör, emanete ihanet ve Hizmet
İlimde de nihaî otorite olarak Allah kabul edilmeyince ortaya sürüyle “yalancı peygamber” çıkar. Meselâ, Kur'ân insanlığın ilk dini tevhid, ilk insan peygamber ve Din'in ...

:111
DİN, BİLİM, TARİH HZ. MUAVİYE VE EMEVÎLER
Fakir de, “skolastizmle ve tarihi anlamadan tarihçilere laf söylemek”le suçlandı. Nefis savunmasına, onlar gibi iddiaya, bilmeden suçlamaya ve demagojiye girmeden meramım...

:784
O dört günde cevabınız ne olacak?
dünyada hukuk karşısında; ölürken ve kabirde melekler karşısında; Âhiret'te Allah karşısında. “Melekler, bizzat kendilerinin zalimleri olanların yüzlerine ve sırtlarına v...

:1222
Diyanet'in hutbeleri ve topladığı yardımlar
1 öğrenciye 200 TL. 11 ilde toplam 5.253 öğrenci kapasiteli 14 yüksek öğrenim öğrenci yurdu ve tamamı 1.029 öğrenci barındıran 143 öğrenci konuk evi açmış. 97 ülkeden 103...

:709
Arınç'ın çıkış(lar)ı ve?
Aynı Arınç, sözünü ettiği “hizmetler”e 17‒25 Aralık sürecinde yapılanlar karşısında sessiz kalmanın da ötesinde, bunlara destek oldu. Daha ileri gitti; Cemaat'i özür dile...

:1571
12, 13, 14, 16 yıl içinde
Bunlar, dünya hayatını gaye edindikleri, fakat Âhiret'in yanısıra dünyada da kaybettikleri için en fazla kaybedenlerdir; buna rağmen, yaptıklarını güzel zanneden, ilim de...

:936
Perinçek'in mevzileri, AKP ve terör
Nelerdir Perinçek'in mevzileri? Farklı zamanlarda farklı formatlarda boy göstermekte AKP ile tencere-kapak uyumu içinde bulunan Perinçek ve grubu, şu anda M. Kemal'i bayr...

Diyanet'in fetvası ve Rusların Ortodoksluğu
Şu gerçekler ışığında karar verin: (1) Konuyla ilgili DİB, farklı farklı açıklamalar yaptı ve nihayet fetvanın yer aldığı sitesini kapattı. (2) Hadis-i şeriflerde, “İnsan...

:1784
Karakaya'nın arkasından konuşulur mu?
Kişinin ahlâkını, dolayısıyla Müslümanlık ve karakterini en fazla yansıtan da dilidir, üslûbudur. Bundandır ki, “Üslûb-u beyan, aynıyla insan.” denmiştir. Zaman gazetesin...

AKP liderliği ve Türkiye'nin gücü
AKP, bir misyon partisidir; bu misyon, Fatih'in, Selâhaddin Eyyûbî'nin vb. misyonudur. Erdoğan ve (bazı sözlerinden anladığım kadarıyla kendisine göre) Davutoğlu, bu misy...

:483
AKP, treni tam devirinceye kadar
Zaten bunların ve kümelenip, can simidi gibi sarıldıkları AKP'lilerin Hizmet düşmanlığının altında yatan en önemli ve psikolojik sebeplerden biri, Hizmet'in konuşmadan ya...

:1115
Hocaefendi ve ‘yasak' kitapları
Bu riayetsizlik ve sınır tanımamanın son örneği, defalarca teftişten geçmiş olmasına rağmen bir açığı bulunamayan Kaynak Holding'e çökme operasyonunda holdingi de dehşetl...

Hadiselerin önemli bir hikmet boyutu
 Hadiselerin birinci, yani insana, iradesine ve sebeplere bakan yanını bilmek, onlardaki sorumluluğumuz açısından hatalı davranmama ve gerekeni yapma konusunda önemli ike...

:1498
Bugün müttefik olanlar yarın düşman olunca
Ayrıca, AKP'nin Yeni Türkiye'sinde bir pastaneden baklava çalan bir çocuğu polis takip eder, yargı da cezalandırabilir; fakat hukuk AKP'nin bakanlarına ve çocuklarına işl...

Terör, AKP, İslâm, Müslümanlar
Günümüzde terör, ülkelerde, bölgelerde ve dünyada önemli hedefler için kullanılıyor ve hangi akıma, ülkeye, hangi bölge aleyhine bir operasyon yapılacaksa, onların içinde...

Seçim akşamı nasıldım?
Kızım, “O masumlar hapiste kalmaya devam mı edecek?” diye ağlıyordu. Onu teskin ettim; “Allah'ın takdirine razı olmak, belki onlar adına sevinmek gerekiyor; çünkü Allah, ...

Seçim sonuçları ve süreç
Demokrasinin, Cenab-ı Allah'ın kâinat ve insan hayatı için koyduğu kanunlar bütünü olan Şeriat-ı Fıtriye ile örtüşen önemli bir yanı var: Allah (c.c.), Kur'ân'ında “Bir t...

AKP'nin tarifiyle AKP ve alternatif
Meselâ, “haşhaşi, nebbaş, mezarlık soyguncusu, fitneci, ahlâksız, çocuksuz, kan içici vampir, müfteri, montajcı, sapık, alçak, hain, kan lobisi, kaos çetesi, ihanet çetes...