Ali Rıza Aydın

:2
Selâm, kelâmla olur
İnsanların birbirleriyle karşılaştıklarında kullandıkları yakınlık, dostluk, saygı ifade eden söze selâm”; esenlik ifade eden bu sözleri birbirlerine söylemelerine de “se...

:1
Hergün yeni bir gün, yeni bir dünya
Her ne kadar gün, dünün aynısı gibi görünse de ne aynısı, ne de gayrısı. Kendine mahsus yeni bir gün! Âdeta yeniden doğuş… Günün bitiminde nevm, yani...

:15
Kapitalizmin kentleri: Şıp geçti
Kapitalizmin kentlerinin rant, para, talan, birikim, sınıfsal çıkar ve ücretli emeğin depolama kentleri, emeğin arz talep pazarları olduğu, yıkılıp yapılma döngüsü içinde...

:2
Duyguların sentezi
Duâ, insanın başlıca yaratılış gayelerinden biri; hatta ön sırada olanı… Kitapta, “De ki: Eğer duânız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var?” ( Furkan, 77) de...

:33
Deprem ve devl(af)et
Devlet ne kadar sınıfsallığıyla sermayenin hizmetinde olursa olsun, kamu hizmetlerinde ne kadar ticarileşirse ticarileşsin, ne kadar piyasacı olursa olsun kaçınamayacağı,...

:4
Kadınlara haklarını İslâmiyet teslim etmiştir
İslâm, cahiliye karanlığında sömürülen, köleleştirilen ve ikinci sınıf kabul edilen kadını zavallı bir mahlûk olma konumundan çıkararak, yeni bir anlayış ile onu mübarek ...

:26
Yabancıya gitmesin
Halk arasında, günlük dilde biraz da gelişigüzel olarak yaygın kullanılır; çocukların korunması, evlilik, gayrimenkul alım satımı ya da kiralanması, ikinci el otomobil al...

:6
Gençliğe el uzatmak gerek
Bediüzzaman, “Gençlik damarı akıldan ziyade hissiyatı dinler. His ve heves ise kördür, akıbeti görmez; bir dirhem hazır lezzeti, ileride bir batman lezzete tercih eder”1 ...

:26
118 yaşındaki Nâzım Hikmet’le anayasa denilen şeye bakış...
1902 ile 1963 arasında dünyayı gözleriyle gördüğü yıllara çok şey sığdırdı; tutsaklıktan özgürlüğe, hasretlikten sevdaya hepsini dolu dolu yaşadı, dolu dolu yazdı. Yaşadı...

:2
Değer mi?
Hırs ve dünya malına tamâ, insanları hâlden hâle sokuyor; kim ki zayıf, tepesine çöküyor. Büyük dairede, büyük devletler; küçük dairede ise, küçüğüne kumpas kuran ...

:37
Ortalık toz duman, uzlaşmacılık yaman
Kimi konular var ki duyunca ya da okuyunca “birileri bizimle dalga mı geçiyor” denir. Kimi konular komplo teorileri olarak tanımlanır. “Hayatta olmaz” gibi kesin karşı çı...

:2
Yeni yılın yenileri
Tuzu kuru insanların yeni yıla nasıl çıktıklarını, ona baktıklarını; ne plânlar, projeler yaptıklarını bilemem. Çünkü herkesin hesabı, herkese göre. Bildiğim bir şey vars...

:9
Allah’ın yüz çevirdiği kimseler
Dünya memleketine gönderilişimizin yegâne hikmet ve sebebi Hâlık-ı Zülcelâl’i tanıyıp, mükellef olduğumuz kullukla mukabele etmek. Yani, O’na, kayıtsız şartsız iman edere...

Yüzüncü yılın ilk hukuk yazısı
İlk yazı derken kendimi kastettim. Hukuk derken dünyayla baktığımız bir üstyapı aracını, yüzüncü yıl derken de Türkiye Komünist Partisi’nin yaşını… 2020’de “TKP’ni...

:78
Kanal İstanbul afeti
Kararlılar, yürüyorlar, gerçekleştiriyorlar.  2002’den bu yana yaptıkları birçok şeye “olmaz, yapamazlar, sorun yok” denildi ama oldu, yaptılar. Cumhuriyeti...

:6
Huzurevleri ne kadar huzurlu?
Huzurevi denen yerler, naçar kalan insanların sığındığı mekânlar. Kimi, kimsesizlikten; kimi de ilgisizlikten dolayı mecbur olup yerleştiği bu yerler, ismi gibi hu...

:33
Boyun eğme, her an enselerinde ol!
“Bu parlamenter rejimden kurtaracağımız şeyler var; daha esnek, kolay, ilkesiz ve denetimsiz bir yönetime ihtiyaç var” derken, “yine de ihtiyaç duyulduğunda kanunlarımız ...

:5
Ölmeden evvel ölmek
Ömrün tayin edilmiş, ölümün de takdir edilmiş olduğunu biliyor ve buna iman ediyoruz. Fakat insanın aklına, “Ölmeden evvel ölmek nasıl bir hâl?” sorusu gelip yerleşecekke...

:6
Memleketin esnafını zincire dizdiler
Başlığımız biraz garip görünüyor, değil mi? Ama ne yazık ki, bu bir vakıa! Bir atasözü var, amiyane de olsa, atalar söylediğine göre hoş karşılamak, kıssada...

:25
Güvenlik soruşturması garabeti: İptal kararı yetecek mi?...
Artık kontrol edilemez hale gelmişti. Ne usulü vardı ne de esası, ne devletle sınırlıydı ne de özel kuruluşlarla, ne disiplini vardı ne de ahlakı.  Herkesin üzerin...