Ali Nezir

Kura ve Hac
Hac, ibadetlerin hem maddi hem de manevi olarak en meşakkatlisidir.  İnsanların okul anıları askerlik anıları olduğu gibi her hacının hacda yaşamış olduğu, ...

Kadeş veya Kardeşlik!
Akdeniz'in en önemli stratejik noktalarından biri de hiç şüphesiz ki Mısır'dır. Anadolu ile Mısır'ın bağları çok derinlerden birbirini etkiler. Bu, hem topr...

Kadeş veya kardeşlik!
Akdeniz'in en önemli stratejik noktalarından biri de hiç şüphesiz ki Mısır'dır. Anadolu ile Mısır'ın bağları çok derinlerden birbirini etkiler, bu hem topra...

Yaşamak ve yaşatmak
Yaşamak, hayatı sürdürmek ve sürdürebilmek. Yaşamak için neler yapmayız ki; çalışır didinir, uğraşır, eker biçeriz. Bir şeyler yiyebilmek, içebilmek, üstümüzü sırtımızı ö...

Peygambere yakınlıkta sahabe ve bizler!
Sahabenin ne demek olduğunu bir hatırlayalım. İslam olmuş bir kişinin Peygamber Efendimizi (s.a.a.) bir kez görmesi İman üzere Müslüman olarak ölmüş olmasıyla elde edeceğ...

Münafıklar ashabın içindeydi
Münafıklar kimlerdi, sayıları kaçtı, itikatları ne idi? Münafıklar belirli bir kabilenden miydi? Münafıklar nefislerine mi, yoksa birbirlerine tabi oluyorlardı? Benzeri b...

Deprem
Son günlerde peşi sıra meydana gelen depremlerden sonra bize kendini yine hatırlattı. Deprem İstanbul da yaşayanlara 1999 yılının 17 Ağustosunda yine böyle bir günde kend...

Müslümana bahşedilen?
Gören kör olmak, fırsattan istifade edememek olarak, aramızda kullandığımız bir tabirdir. Gerçek körlük insanın idrakinin kapalı olmasıdır. İdrak etmenin gerçek kafa gözü...

Osmanlıların Yahudi siyaseti!
Cihana İslamiyet’i egemen kılmak isteyen bir devlet; tek amacı ilahi kelimetullah uğrunda cihat eden, tek bayrak, tek devlet ve tek halife hedefinde kararlı bir imparator...

Allah’a ihanet! Ama niçin?
Ey iman edenler! Allah ve Resulüne hainlik etmeyin ki, bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyesiniz.(Enfâl süresi 27. Ayet) Allah ve Resulüne ihanet etmeyin, size bahş...

Muaviye mi Atatürk mü?
Bu yazıma başlamadan önce; Ehl-i Beyt’ten olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Ehl-i Beyt düşmanı Muaviye ibni Ebu Süfyan’ı, kıyas ettiğimden dolayı çok kıymetli okurlarım...

Arap milliyetçiliği ve Emeviler
İslam ümmeti Peygamber Efendimizden (s.a.a.) sonra Ümeyye oğulları ve Abbasi oğulları kabilecilik görüşünün etkisinde kalarak ilk Arap milliyetçiliğinin temellerini atmış...

Yaşamak, ama kim ile!
Yaratılışımız gereği tek başımıza yaşamamız zor ama çok zordur. Her şeyi bilmemize her işi yapabilmemize imkân yoktur. Bazılarımız düşünerek akılları ile bazıları kuvvetl...

Dostunuzun dostu
Kişi kimi seviyorsa onunla beraberdir, başka bir ifade ile kişi arkadaşının dini üzeredir. Dost, arkadaştan ileridir. O’nun, dostun, hoşlandığından hoşlanırsınız, beğendi...

Zalimler hidayete eremez
Zulüm edendir zalim. Kur’an-ı Kerim’in ıstılahı manasında nurun (ışığın) zıddı, karanlık, cehalet, şirk, fısktır zulüm. Arapça mastarı “bir şeyi ait olduğu yerin dışında ...

Hz. Ömer’in şehadeti
Halifelerin ikincisi adaleti ile ünlenmiş büyük sahabe, Hattabın oğlu Ömer, Mekke’de bisetin altıncı yılında, Peygamber Efendimizi (s.a.a.) öldürmeye giderken yolda karşı...

Gıybet!
Hucurat Suresi’nde 12. ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. “Ey İman edenler! Zannın birçoğundan çekinin. Çünkü zannın bazısı günahtır. Birbirinizin, kusuru...

Ahlak ve Hucurat suresi
Hucurat suresi İnananların ahlaklarını düzeltip kemale erdirmede, Allah(c.c.)ve Resulüne (s.a.a.) karşı yapılacak, itaat, tazim ve adapları en ince şekilde öğrenmeleri iç...

Fethetmek
Osmanlı İmparatorluğu’nun fetihlerini bilmeyenimiz yoktur. Ecdadımız Selçuklular’ın Ehl-i Beyt nefesiyle Anadolu’daki yapmış oldukları fetihlerle coğrafyamızı İslam ile b...

Bayram
Zaman, Müslüman için iyi bir şekilde kullanılması ve bir daha ele geçemeyeceğinden telafisi mümkün olmayan süredir. Müslümanın hayatında bütün ibadetleri bir vakte ve zam...