Ali Haydar Haksal

:5
İnsanlığın geleceği
Değişen ve dönüşen bir insanlık var. Kendine ait olmayan bir yerde. Ya da kendi dünyasında değil. Yeryüzüne yayılan insanlığın, ürettikleri ile paylaşımları arasında deng...

:2
İnsanlığın İslâm’ı
İnsanlığın İslâm’ı var. İslâm insanlık içindir. Onunla buluşan her insan kurtuluşa ermiştir. İslâm, insanı insan olarak görür, Allah’ın belirledikleriyle. Hazret-i Âdem i...

:1
Kin ve nefret duvarları
İnsanın kendine tuzağı yaşanmışlıkları, hâl ve davranışları. Yaşananlar yaşanıyor, geçip gidiyor diye düşünülür. Yaşananlar yaşanır ama etkisi, izleri kalıcı olur. Huylar...

:6
Dondurulmuş zihinler
İnsanın işlevsiz olduğu dönemleri olur. Bu, dönemin getirdiği kimi nedenlerden kaynaklanır. Kitlelerin psikolojileri durumlara göre yön ve tavır alır.Bir toplumun önc...

:2
Yeni zaman ve yeni İnsan
Hayat yeniden başlıyor. Belli bir dönemden geçildikten sonra. İnsanın kendisini sınadığı, dinlediği bir zamandan sonra. Bilinç zamanı. Müslüman olma sorumluluğun fazlasıy...

:3
Huy ve ahlâk güzelliği
İnsan güzellikleriyle insandır. Güzellikleri insanı anlamlandırır ve hakiki yönünü gösterir. Güzel insan çok yönlüdür. Fizik güzellik dış yansıması. Gençken insan düzgün ...

:3
Zamanın ruhunda insan
Zaman soyut ve kutlu. Zaman değerli. Zamanın içinde insan akıp gidiyor. Akıp giderken iz bırakıyor.Dönemden döneme insanlar farklılık arz ediyor. Dönemlere renklerini...

:6
Hakikatlere erme
Oruç ayındayız ve korona günlerini yaşamaktayız. Sorunlar karmaşasında hakikatlere ulaşma ya da yanlışları görmede sorunlar var. Gündem kimi zaman yapay, kimi zaman yapma...

:5
Allah’ın rahmeti
İslâm milletinin yeniden bilinçlenme zamanı. Hayat ve yaşananlar karşısında. Yenilenme ve yeniden kendini anlama zamanı. Hayatta yaşanan olaylar insana ufuk açıcı olur ge...

:7
Yıkım sözleşmesi koronavirüsü hastalıklar çeşitlidir....
İnsanlığın sağlığı için her alanda tıbbî tedbirlerin alınması zorunlu. Batı düşüncesinden gelen dalgalar insanları derinden sarsıyor. Bunlar çeşitli hasta...

:6
Korona Gazabı Oruç Merhameti
Hemen her şey insanla var olur, insanla devam eder veya sonlanır. İnsanlığın dönemleri var. Bunlar inişli-çıkışlı, gelgitli. Zaman hızlı akıyor insan ömrü çabuk t...

:5
Kendine zaman ayırma zamanı
İnsanın son yüzyılda kendine bu kadar zaman ayırabileceği dönemi hemen hiç olmadı. Hayat hep bir koşturmadan ibaretti. Şu sıralar öyle değil. Kentlerde yaşayanlar evden ç...

:3
İnsanlık elini doğadan çekince
Kentlerin uğultusu, ağır kokuları ve gerilimleri azaldı. İnsanların bakışlarında, düşünüşlerinde değişimler var. Birbirlerini gözetliyorlar ve denetliyorlar. Birinin yanl...

:3
Dilini tut ki kalpler kırılmasın
Korona yüzyılı, Müslümanlar için ise oruç ayı. Her şey iç içe geçmiş durumda. İnsanların elini kolunu bağlayan, hareket alanlarını sınırlayan günlerdeyiz. Çok yönlü bir h...

:4
Orucun maneviliğinde sabır ve direniş
Korona günlerinde uzun süreli bir içe kapanış doğal olarak insanların bunalımına neden oldu. İnsanlık daraldı. Yasaklar söz konusu olunca bir karşı koyuş da söz konusu ol...

:3
Sade ve mütevazı oruç
Bu Ramazan çok farklı. Uzun süredir Ramazan’da iftar sofralarındaki aşırılıklar rahatsız ediciydi. Yakınılırdı ama bir türlü sadeliğe yönelinmiyordu. Eskiden köy ve kasab...

:3
Koronalı günlerde oruç
Hayatın ne sürprizleri var, ne günleri yaşıyoruz şu sıralar. Belki de ilk kez yaşanır hâliyle kalacak ya da zaman zaman yaşanacak. Dünya ruhunu kirleten teknolojinin, acı...

:5
Hayata dair dikkatler
İnsanlığın, küresel ve genel olarak ilk kez olarak karşılaştığı bir durum. İnsan kendinin farkına vardı, dikkati kendisinin üzerine. Kendisinin, yakınlarının ve insanlığı...

:5
Ölüm yağarken güçlerin savaşı
Virüs olayının ilk kez Çin ile İran’da görülmesi üzerine genel kanı dünyayı kendi gönlünce çekip çeviren, hükmeden emperyal güç kaynaklı olduğu genel bir kanıydı. Bunda k...

:6
Manevi mesafe yoğunluğu ve sıcaklığı
İnsanın insana en çok ihtiyaç duyduğu bir dayanışma zamanı. Birbirini anlama, güvenme. İnsan insana özlem duyar, insan insana sığınma gereği duyar. İnsanın birbir...