Ali Ferşadoğlu

:6
Bilinmeyen kelimeler metnin içinde açıklanır
Bir okuyucumuz, “Hem benim hem de lise son sınıfta olan oğlumun zorlanmadan okuyabileceği sadelikte olan en sade anlatımla günümüz Türkçesine yakın güncellenmiş anlatan R...

:11
Risale-i Nur kendi kendisinin hocasıdır
Bediüzzaman’ın kurduğu ve İslâm medeniyetinin yeniden doğuşu üniversitesinin adı Medresetü’z zehra’dır. Burada, fen ve din ilimleri bir arada okutulmaktadır. Medre...

:9
Organik bir ürün varken GDO’lu tercih edilir mi?
Allah hepimizi muhafaza etsin; kendimiz veya canımız, ciğerparemiz çocuğumuz-çocuklarımız-ağır bir hastalığa yakalansa, tedavi için bütün varlığımızı, vaktimizi, nakdimiz...

:6
Risale-i Nur yeniden inşa projesidir
Bediüzzaman sıradan bir âlim, bir mütefekkir, bir müfessir değil. İslâm medeniyetini yeniden ihya ve inşa edecek bir medeniyet projesini ortaya koyan dünya çapında...

:13
Risale-i Nur, maddî-mânevî ilimler harmanıdır (2)
Büyük çapta “fıkhü’l-Ekber olan imân esaslarıyla meşgul olan Bediüzzaman; 1 bu özel anlamıyla da, yâni, ibâdet ve muamelât hallerine bakması açısından da Risale-i Nur’da,...

:6
Risale-i Nur, maddî-mânevî ilimler harmanıdır (1)
Risâle-i Nur; Kur’ân ve hadîsin bahsettiği bütün ilim dallarında söz sahibi olarak onları nazara verir. Tefsir, hadîs, kelâm, fıkıh, tasavvuf, ahlâk, psikoloji (ruhiyat),...

:8
Hem dünya, hem ahiret için okumaya değmez mi?
“Risale-i Nur dili ağır bir tefsirdir” söylemlerine karşı söylenecek olan ilk şey şudur: Aslında ağır ve anlaşılması zor olan Risale-i Nur değil, anlayışı kıt olan ve haf...

:8
Her ilim dalı kendi kelime ve mefhumlarıyla anlatılır
Her ilim; kendi kavramlarıyla, literatüründeki kelimelerle ifâde edilir, anlaşılır, anlatılır, yaygınlaşır, zihinlerde yer eder. Her disiplinin, her düşüncenin kendisine ...

:12
Risâle-i Nur, Türkçe’yi katleden zihniyetle de mücadele ediy...
M. Kemal, 1 Kasım 1938’de “Türk Dil Kurumu en güzel ve en verimli bir iş olarak türlü bilimlerle ilgili terimleri saptamış ve böylece dilimiz yabancı dilin etkisinden kur...

:9
Risale-i Nur, Türkçe’yi katleden zihniyetle de mücadele ediy...
Türkçe, tarihten bu yana birçok değişiklik yaşamıştır. Tabiî, fıtrî, sosyal hayatın akışının ürünü olan değişimin sonuçları olumludur. Gayr-i tabiî, zorlama, baskı...

:13
Risâle-i Nur, ilmî birikimleri özetler
“Benim ve liseye giden çocuklarımın anlayabileceği sadeleştirilmiş Risale-i Nur var mı?” sualine karşılık, buna ihtiyaç olmadığını, ayrıca mümkün de olmadığını, İslâm ili...

:21
Risale-i Nur’un hedefi
Risale-i Nur’u yeni tanıyan veya okumaya yeniden başlama kararı verenlerin suallerinden birisi, “Külliyat’ın tamamını mı yoksa Risale Risale alıp okumak mı daha doğru olu...

:8
Tarikatin gayesi: İman meselelerinin inkişafıdır
Tasavvufun gayesi, insanın yaratılış sırrı ile olgunluğunun, kemalinin tahakkuk etmesidir. Tarikatın maksadı marifet (Allah’ı bütün isim ve sıfatlarıyla bilme) ve ...

:10
Risale-i Nur’da binlerce sualin cevabını bulabilirsiniz...
“Oğlumun sorularına cevap olabilecek Risale hangisi ya da hangileridir?” sualinin akla gelen ilk cevabı şöyledir: İkinci Şua, “Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı im...

:7
O halde ne yapmamız lâzım?
Başta nefsimizi, sonra neslimizi, Ahirzamanın dehşetli fitne ve fesatlarından, dinsizliklerinden, ahlâkî erozyonlarından koruyabilmemiz için ne yapmalıyız? Şunu ke...

:3
Çocuklarımız değil, biz de tehlikedeyiz!
Değil okula giden çocuklarımız, gençlerimiz, eğer biz, aşağıdaki soruların cevaplarını veremezsek, dünya hayatımız mahvolacağı gibi, imansızlık hastalıkları ebedî hayatım...

:17
İnançsız ders kitaplarını kim yazdırıyor?
Okullar, eğitim müfredatı şüphe ve vesvese yayıyor. İşte çarpıcı örneklerden yalnızca birisi: “Tabiatçı, evrimci, Allah’ın adını anmayan, ama tabiatı Tanrılaştıran...

:6
“Çocuğumun sorularına cevap olacak Risaleler hangileridir?”...
Nihat Düzdaş isimli yeni okuyucumuz, Müslümanlar olarak başta: - Kendimizi, - Çoluk-çocuğumuzu, gençlerimizi, - Toplumumuzu ve geleceğimizi, hayatımı...

:10
Hayatımızın merkezinde hopçu, popçu, topçu mu var yoksa…...
“Hayatımızın merkezinde ne var, kim var, ne olmalı, kim olmalı?” Dünya mı, madde mi, felsefeciler mi, artistler mi, diziler mi, şarkıcı-türkücüler mi, hopçular-pop...

:6
“Zaman hakikat zamanıdır” ne demektir?
Tasavvuf ve tarikat müntesiplerinden bazılarının Risale-i Nur’a ve Üstad’a karşı itiraz etmelerinin bir sebebi Bediüzzaman’ın şu tesbitidir: “Risale-i Nur mesleği,...