Ali Ferşadoğlu

:4
“Dindar iktidar” Çin’e bir şey demeyecek mi?
Şu vahşet haberden dehşete kapıldık! (İktidarın da, iktidarı destekleyenlerin de sessizliğinden de dehşete kapıldık!)Ve şu işe bakınız; “ABD Dışişleri Bakanı Pompe...

:6
Diyanet camiası vazifesini yapsa...
600 bini aşkın imam-hatip, vaiz, İlahiyatçı, yüz binlerce cami, Kur’ân kursu var… Ama, Türkiye’de milyonlarca Müslüman, “doğru İslâmiyet ve İslâmiyete lâyık doğru” bilgil...

:6
Siyasette muktesit meslek nedir?
Bir kardeşimiz, “Mardin cihetlerinde, beni hakka irşad eden bir zata rast geldim. Siyasetteki muktesit mesleği bana gösterdi.’ 1 cümlesinde geçen ‘muktesid meslek’ nedir?...

:7
Münâzarât; ders kitabı olmalı!
Münâzarât, Bediüzzaman’ın 1910’da “imanın özelliği” olan “hürriyet, meşrûtiyet/ demokrasi” referansının Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye olduğunu anlatmak için Doğu illerine ya...

:5
Tebliğ ve irşatta ispat metodu
İman ve İslâm esasları anlatılırken muhatabını iyi tanıma önem arz eder. Müslümanlık’ta ruhban sınıfı bulunmaz. Öyleyse, tebliğ ve irşat görevini kim yerine getirecektir?...

:8
Bilhassa dindar yetkililer dikkat etmeli
İnsanlık ve İslâm âleminin şu dehşet manzaralarına bigane kalabilir miyiz?Zira, iman esaslarının inkâr edilip ateizmin hüküm sürdüğü, Yabancı âdetlerin Müslüman to...

:6
Zamanımız ispatı zarurî kılıyor
Bu gün, eski zamanın metot, usûl ve eserleriyle inançsızlığa karşı mücadele etmek zor.Zira, ilimler dallanıp budaklanmış ve ispatiyecilik önem kazanmıştır. Eskiden...

:3
Kur’ân ispat eder ve ispatı emreder
Bazı zihinler almasa da, Kur’ân, yüzlerce aklî-mantıkî, ilmî delillerle başta tevhit olmak üzere sair iman esasları ve hakikatlerini de ispat eder: “Allah’ın varlığı-birl...

:5
Yoksa cehaletlerini mi örtüyorlar?
Değerli araştırmacı-aynı zamanda meslekdaşımız-olan Abdurrahman Aydın’ın 10 Ocak 2021 tarihli yazısının başlığı, “Allah (cc) nerededir?” şeklindeydi. Hem avamın, hem de h...

:6
Delil ve ispata vurgu yapan başka hangi din var?
Taassup, körü körüne; selabet ise, araştırarak gerçeği bulduktan sonra sımsıkı yapışmaktır. Tahkik, araştırma, gözlem, mihenge vurma ve akıl ile ispat etmeyi esas alan bi...

:6
Kur’ân ve kâinatı okumak
Kur’ân hikmet kitabıdır. Bilim adamları “Hikmet”i şöyle tanımlar: Niyet, plân ve kararda bütün bilimsel verileri kullanarak “optimaliteyi/en yüksek verimi” arama ve bulma...

:8
“Aç kapıyı, inşallah ben geldim!”
Meşhurdur: Adamın biri, hiç “İnşallah” demezmiş. Mütedeyyin hanımı da, “Bey, İnşallah’ de!” diye ikaz edermiş. Birgün bey, tarla-çarşı-pazara gidecek olmuş. “Hanım, ben t...

:3
Dilenmek, çalışmak ve ilerlemek!
Birgün, bir tanıdığı Lord Northcliffe’e, romancı Thackeray hakkında şunu sorar: “Thackeray bir sabah gözlerini açtığında, meşhur biri haline geldiğini görmüş, doğru mu?”...

:8
İktidar İstanbul’a gel, 2021’e gel!
Okuyucularımızdan O. Yiğiter, “Bazıları, 1950 öncesi CHP’nin yaptığı zulümleri paylaşıp hatırlatıyorlar. Ne var ki, bazı zulümlerde CHP’yi geçen günümüz iktidarına bir tü...

:8
İslâm, okumayla başlar ve tahkikle devam eder
Kâinat kitabının ezelî yorumu, tercümesi ve okuyucusu olan Kur’ân, insanı kendisine çekmez. “Düşünmüyor musunuz” 1, “Ey akıl sahipleri, bakmıyor musunuz, anlamıyor musunu...

:2
“Kitaplı” bir milletiz; “kitapsız” kalamayız
İnsanın cebinde ne kadar sermayesi varsa o kadar alış veriş yapar.Beyninde, hafızasında ne kadar kelime, mefhum/kavram, ne kadar faydalı bilgi varsa, beyin ona gör...

:5
Kuraklık ile kıtlığa çare: Yağmur bombası, duâ, iktisat...
Kamera şakası falan değil, şimdi de kuraklık ve kıtlık kapıda! TÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, “yağmur bombası” teklif ediyor. (Yeni...

:3
Zihnin merhalelerinden geçen iman
Bilindiği gibi bilgi, ilim, obje ve düşünceler; duyular vasıtasıyla alınır, zihnin/dimağın merhalelerinde yoğrularak senteze tâbi tutularak en son itikad/iman haline geli...

Hafızamızı ne ile geliştirebiliriz?
Beyin araştırmaları ve sinirbilim dalı uzmanları, günde ortalama on bin sinir hücremizin öldüğünü, ömrümüz boyunca da yüzde 5’lik bir kayba uğradığımızı tesbit etmiş....

:3
Aklı önceleyen nasıl doğmatik olabilir?
Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı tefsirinde, başta iman esasları ve İslâm’ın şartları olmak üzere, şeriatın, yani Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyenin bütün meselelerini akıl...