Ali Ferşadoğlu

:1
Bediüzzaman’ın fotoğrafik hafızası
Bediüzzaman’ın büyük bir İslâm âlimi olduğunu söyleyenler Risale-i Nur’u okuyan, araştıran ilim ve fikir adamlarıdır.Doğudaki ilim merkezlerine tek tek giden Said ...

:3
Çatışmaların harici sebepleri
İnsanın fıtratında çok mala, yüksek makama ve mevkiye sahip olma hırsı vardır.Hatta bu duygu yüzünden “hayatını feda eder derecesinde onu sevk eder.” Ölüm tehlikes...

:7
Söz güzelleri
*Önümüzde iki yol var: Ya hak ve hürriyetlerimize sahip çıkacak cesaret, ya esaret!*“Hırs sebeb-i hasaret”, hız sebeb-i felâket, nefis sebeb-i esaret, iman sebeb-i...

:6
Meslek ve meşrep ne demektir?
Bediüzzaman, Risâle-i Nur’da yüzlerce kez kullandığı “meslek ve meşrep” mefhumlarına, “sadâkat, sebat ve metanetle” bağlanmak gerektiğini vurgular.Meslek; usûl, ta...

:5
Tasavvuf gayesi ve Risale-i Nur
İnsan beden - ruh, maddî-manevî iki cepheye sahip. Her birisinin gıdası farklıdır. Tasavvuf/Tarikat maddîden ziyade manevî yönünü inkişaf ettirmeyi hedef alır.Bura...

:7
Tasavvuf ve tarikat nedir?
Tasavvufu, ebedî huzura ve mutluluğa ulaşma isteği doğrultusunda nefsi kötü huylardan arındırma, kendini ve nefsini en iyi bir biçimde tanıma olarak tanımlanabilir....

:7
Ceplerinize bakar mısınız, aklınız nerede mahpus?
Doğalgaz ithalat faturası 42.3 milyar dolardan 16 milyar dolara geriledi, ancak bu indirim fiyatlara yansımıyor.Arabistan ile Rusya arasında başlayan fiyat rekabet...

:3
Zikir ve evradlar bid’a mıdır?
Bid’a nedir, tarikatlerin “ezkâr /zikirleri ve evradları (devamlı yapılan zikirler, okunan duâlar) bid’a mıdır?Bid’a, “Kur’ân ve sünnete aykırı âdet” diye tarif ed...

:7
Dünya öküzün sırtında mı?
Fizik, kimya, astronomi gibi fen ilimlerinde olduğu gibi, sosyal ve manevî ilimlerde de, imam-hatip, ilahiyat fakülteleri, Kur’ân kurslarında da tecdid/yenilenme şarttır....

:3
Siz hangi manevî meslektensiniz?
İslâm hakikatleri donuk değil.Bilâkis gelişme istidadında. Yeni gelişmelere karşı vaziyet alır: Yeniler ve yenilenir. Dolayısıyla müceddid ve müçtehidlerin farklı ...

:6
İmam-Hatip ve İlahiyatlar da yenilenmeli
“Ben imam-hatip okulumu istiyorum” derken ismiyle müsemma, edepli, ahlâklı, dürüst, gerçekten okuyan, araştıran, ilmî ve fikrî yeniliklere açık müfredata sahip okulu özle...

:7
Ben imam-hatip okulumu istiyorum!
Maaliftihar İmam-Hatip kökenliyim. Kardeşim, ağabeyim, hatta babam (dışarıdan bitirdi) yeğenlerimin birçoğu İmam-Hatip kökenli…İmam-Hatipliğimle her zaman iftihar ...

:10
Darbekatör alkışçıları; sakın karşıma çıkmayın!...
12 Eylül 1980’de darbekatör General Kenan Evren ve avaneleri rahmetli Süleyman Demirel hükümetini devirmişti.Darbeyi ABD başkanı Carter’a CIA ajanı Paul Henze ünlü...

:11
Yüzde 10 darbeci, yüzde 90 hürriyetçiyi nasıl yener?
Dindarlar, hakperestler, hürriyetçiler yüzde 90; haksızlar, zalimler, müstebitler vs. yüzde 10 olduğu halde neden baştan ayağa yasaklarla dolu Kemalist darbeler anayasası...

:6
Sahtekârları deşifrenin yolu şeffaflıktır
Tekrar “tarikat” mensubu veya “dindar” gibi lanse edilen sahtekârları bahane ederek, dine, dindarlara saldırmak tedavüle sokuldu. Hatalı doktor ve sair meslek erbabının h...

:2
İhtilâfların sebebi nedir?
Kimi ciddî ilim adamları, “Aynı mezhepten olanların birbirleriyle çatışmalarını anlayamıyoruz!” diye serzenişte bulunuyor. Aslında bu çatışma mezhep psikolojisiyle ilgili...

:6
Sahtekârı piyasaya süren de olur
Sahtekâr; sahte işler yapan demektir. Aynı zamanda yalancı, müfteri, dolandırıcıdır. Keza, sahtekârları kullanan, piyasaya süren de sahtekârdır.Unutmayalım, her me...

:10
Bu dehşet karşısında ne yapmalıyız?
Ahirzamanın son diliminin dehşeti ve vahşeti; Hz. Adem’den (as) kıyamete kadar gelmiş-geçmiş bütün kavimlerin sapkınlıklarının bir araya toplanmasından kaynaklanıyor....

:9
Nefsimizi mi, başkalarını mı?
Kendimizle, nefsimizi tanımamız ve keşfetmemizle ilgili şu hakikatleri kim inkâr edebilir?“Nefsini beğenen ve nefsine itimad eden, bedbahttır. Nefsinin ayıbını gör...

:4
Korona bitecek mi?
Kanmayalım, korolanmayalım, kendimizi de aldatmayalım: Süper aşı bulunsa da koronavirusu kolay bitmez. Zira, aşısı, tedavisi, ilâcı bulunan mikrop ve hastalıkların nerede...