Ali Ferşadoğlu

:8
Müteşabih sıfatları anlamak (1)
Kâinat Sahibinin Zatî ve Subutî sıfatları yanında bir de müteşabih sıfatları vardır. Müteşabih sıfatların gerçek anlamlarını kavrayamayanlar sapıtır. Batıl mezheplerin çı...

:6
Tevekkülün gücü
Müslümanların zenginliklerini yitirmesi, geri kalması, fakirleşmesinin sebeplerinden birisi de tevekkülü yanlış anlamasıdır. Tevekkül, bir iş için lüzumlu şartları...

:6
Yaratıcının sıfatlarını tanımak
Bir okuyucumuz, “Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmak ne demektir ve O’nun sıfatlarına nasıl bakmalıyız?” diye soruyor. Allah’ın isim ve sıfatları insanda tezahür eder. ...

:8
Gelişme, iman ve tevekkülle mümkün
Müslümanların ekonomik krizinin derinliklerindeki sebebi, aslında tevekkül ve kanaat krizidir. Tevekkül nedir, çalışmak nedir, kanaat nedir; aralarındaki irtibat nedir?...

:8
Rabbimizi tanımak
Halıkımızı, yani kainatın Sahibi ve idarecisi nasıl tanıyoruz? Veya nasıl tanımalıyız? Kur’ân-ı Kerimin tarif ettiği, Rasulüllahın (asm) tanıttığı şekilde mi; yoks...

:12
Kur’ân, kâinat ve insan sırları
İnsan, “kâinat” denen fıtrî, şeriat, tabiat ve büyük şeriat olan İslâmiyet’le örtüşür. Yani, insan ruhu/kalbi, duyguları, organları buna göre dizayn edilmiştir. Kâ...

:12
Adalet Peygamberinden (asm) mesajlar
Doktor Allah’ın Şafi, matematikçi Mukaddır, sanatkâr Sani’, ekonomist Rezzak, hijyenci Kuddüs, hakim Adil isimlerine mazhardır. Tabiî ki, kendi istidadına kabiliyetine, ç...

:8
Topluma şahsiyet kaybettirildi
Çok partili serbest seçim sistemi (1960-80 yılları arasında) İslâmcı hareketin büyümesinde büyük rol oynadı... Türkiye, yeni, potansiyel olarak çok daha güçlü bir ...

:4
İmanın şartlarının ekonomiye yansımaları
Tevhid, Allah’ın varlığı ve birliğine imanı gerektirir. Bu da tevekkülü ve kanaati. Tevekkül ise, çalışmayı yaptıktan, sebeplere müracaat ettikten sonra sonucu O’n...

:2
İslâm ekonomisi, Esma-i Hüsna’ya endeksli
İnsanoğlu, Halife-i arz; yani, Allah’ın yeryüzündeki hâlifesi. Rabbimizin Halifesi olmamız, O’nun Esmasını tezahür ettirmemizi ifade eder. İnsan Yaratma ve Samed h...

:10
Maneviyattan soyutlanmış yeni bir kimlik
İlim ve fikir ehli, şu gerçeği seslendiriyor: Halen gücünü sistem olarak sürdürmeye çalışan Kemalizmin temel hedefi; bin yıldan beri İslâm imanı ve kültürüyle yoğr...

:6
İman gücü ve iktisat
Aslında her sistem, her düşünce, her doktrinin temeli inanca dayanır. Evet, imanın ibadetle pratik hayata yansıması, dünya ve ahiret mutluluğuna vesile olduğu gibi, dünya...

:8
Ferasetli Mü’min - 2
Bediüzzaman, engin bir kariha, sınırları belli olmayan “kesbî ve vehbî” ilimlere mazhar / ilimde derinlik sahibi olarak gece sabahlara kadar da tefekkür ve ibadetle meşgu...

:8
Ferasetli mü’min -1
Ufuk açması için Hubble teleskobu ve termal kameralar hakkında NASA’dan bazı bilgiler aktaralım: “Hubble en gelişmiş teleskop olarak atmosferin yol açtığı görüntü kaybı v...

:8
Süfyanizmle mücadele
Hıristiyanlık ve özellikle İslâm âlemi, 19’uncu asırda ortaya çıkan “izm”lerin, mağduriyetini yaşıyor. Bunların genel adı, deccalizmdir. Deccalizm; öylesine bahsed...

:10
İslâm, emniyet ve barıştır
Karıştırılan, yanlış anlaşılan veya anlatılan meselelerden birisi de “İslâm’da savaş ve cihad”dır. Hiç şüphesiz ki, “cihad” sadece “kuru bir toprak fethi” değil; a...

:14
İmanın gücü ve hayata yansıması
Her düşünce, her din, her ideoloji veya ekonomik sistem “fikrî/iman” ile “uygulama/pratik” olmak üzere iki boyutludur. İslâmiyette iman fikrî; fıkıh ise, pratik ce...

:10
Faizsiz sistem ve bankalar
Bir kısım insanlar faizsiz sistemle çalışan katılım bankaları hakkında hüküm verirler. Bunlar ilme değil, kendi düşünce ve kanaatlerine dayanıyor. Önce Bediüzzaman...

:10
Teşhis, tedavi ve fetva yetkisi kimin?
Bazı ilahiyatçı veya bilginler, özellikle avamdan bazı insanlar, her meselede ahkâm kesmeye kalkmaları ne derece doğrudur? Evvelâ şu tesbiti yapalım: Hastalığımızı...

:4
En selâmetli yol barıştır
“En emin, en selâmetli yol musalâhadır/sulhtur, barıştır. Kullar hakkında en uygun, en faydalı, en iyi olan şey” demektir. Öncelikle insan iç barışı sağlamalıdır. ...