Ali Erbaş

Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
Kameri takvim uygulaması ile her yıl on gün erken gelen Ramazan ayı münasebetiyle “Hoşgeldin Yâ Şehr-i Ramazan” vb. sözlerle ışıl ışıl parıldayan mahyalar minarelerdeki y...

Oruç: Bizden öncekilere de farz kılınan ibadet
Cenab-ı Hakk insanoğlunu yaratmış ancak başıboş bırakmayarak peygamber vasıtasıyla ona hakikat yolunu göstermiştir. İlk insan olan Hz. Adem'i dahi bu nimetten mahrum bıra...

Ramazan: En büyük ibadet ayı
Ramazan, başından sonuna kadar ibadetle geçirilmesi gereken bir aydır. Zira bu ay söz konusu olduğunda ilk on gününün rahmet, ikinci on gününün mağfiret, son on gününün i...

Oruç ve sabır
Oruçla ilgili bir şeyler söylemek istediğimizde dilimizden ilk düşen söz onun Müslüman için bir sabır eğitimi olduğu hususudur. Bu yıllarda olduğu gibi özellikle yaz sıca...

Kur’an ayında yaz kur’an kursları
Bugün, 22 Haziran 2015 tarihi itibariyle ülkemizin dört bir köşesinde Yaz Kur'an Kursları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığımız günler öncesinden bütün camilerimizin ve K...

Vakit iyilik vakti, bu ramazan ve her zaman (ı)
İslam medeniyetinin temel dinamiklerini teşkil eden en önemli unsurlardan birisidir iyilik. Esasında bu açıdan bakıldığında bu medeniyetin bir iyilik hareketi olduğunu da...

Vakit iyilik vakti, bu Ramazan ve her Ramazan (II)
Dünkü yazımı şu cümleyle bitirmiştim. Zalimin zulmünden milletimizin şefkat ve merhametine sığınan Suriyeli kardeşlerimize zekatımızla, fitremizle, sadakamızla, infakımız...

İyiliği emir kötülükten nehiy
Kur'an ve hadis literatüründe “el-emr bi'l-ma'rûf ve'n-nehy ani'l-münker” diye geçen bu ibareyi “iyiliği emir, kötülükten nehiy” şeklinde Türkçeleştirebiliriz. Konu o kad...

Emaneti yerine getirmek
Emanet, günlük hayatımızda dilimizden düşürmediğimiz kavramlardan birisidir. Zira gözümüzü nereye çevirsek Rabbimizin bir emanetiyle karşılaşırız. En başta, aldığımız nef...

Ali Ulvi Kurucu’nun Hâtırâları’ndan birkaç hâtırâ...
Son günlerde fırsat bulduğum vakitlerde hâtırât türü kitaplar okumaya çalışıyorum. Bunlardan birisi de merhum Üstat Ali Ulvi Kurucu'nun dört ciltlik Hâtırâlar'ı. Bugün el...

Müslümanların dünyevîleşme ile imtihanı (I)
Ölüm sonrası hayatı dikkate almayıp dünyayı hep ön planda tutarak yaşayan insanlar ve toplumlar tarih boyunca hep olagelmiştir. Bu yüzden Hz. Adem'den itibaren bütün peyg...

Müslümanların dünyevileşme ile imtihanı (II)
Dünkü yazımızda dünyevileşme tehlikesine dikkat çekmek için ayet ve hadislerden ve düşünürlerin sözlerinden örnekler vermiştik. Esasında sahabe sözlerinden, mutasavvıflar...

Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak
İnsanlar birbirlerine muhtaç yaratılmışlardır. Bir insan bazı konularda ne kadar müstağnî olursa olsun başka pek çok konuda mutlaka başkalarına muhtaçtır. Bu yüzden, mede...

Helal lokma helal kazanç
İslam ahlakının en önemli ilkelerinden biridir helal kazanç. İnsanın ana rahmine düşüşü ile başlar serüveni. Babasının ve annesinin helal lokma ile beslenen bir bedene sa...

Aranızda selâmı yayınız
Başlık esasında bir hadis-i şerifin son kısmının mealidir. Akıllarda daha iyi kalsın diye yazıya başlık yaptık. Zira İslam'ın en büyük alâmet-i fârikalarından birisi olan...

Nefis terbiyesi
Peygamberimizin, ilk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret, son on günü cehennem azabından kurtulma günleri olarak tanımladığı Ramazan ayının mağfiret günlerini idrak e...

Kur’an’da şükür kavramı
Ramazan'ın yarısını tamamladık, büyük nimetler içerisinde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu kadar bol nimetin şükrünü yeterince eda edebiliyor muyuz? Konu gerçekten çok öneml...

Allah’a şükreden kul olabilmek
Dünkü yazımızda şükür kavramının Kur'an'da işlenişi ile ilgili bazı ayetlerden örnekler vermiş, değerlendirmelerini yapmaya gayret etmiştik. Bugün de birkaç örnekle konuy...

Af ve mağfiret günlerinde tevbe ve istiğfar
Bugün Ramazan'ın 20. günü, yani “mağfiret günleri” olarak nitelendirilen son on günün sonu. Yarın “cehennem azabından kurtulma günleri”ne giriyoruz. Esasında bu nitelendi...

Paylaşma ve yardımlaşmanın zirve noktası: Zekat
Oruçta olduğu gibi zekatın da öncekilere gönderildiği ile ilgili Kur'an'da açıkça bir bilgi yoktur. Günümüzde yaşayan dinlerin kutsal metinlerinden de İslam'daki özelliği...