Ali Bulaç

:193
Mazlum neden zulmeder?
Deneysel olarak öyledir. Kendini bir kere efendisinin malikanesine attı mı, babası ve dedeleri köle olarak yaşamış siyahi, birden kendini düzlüğe çıkmış zanneder. Ona bun...

:90
Mazlumun kalb gözü!
 “İsrâiloğulları içinde biri ala tenli (abraş), biri kel, biri de kör üç kişi vardı. Yüce Allah onları sınamak istedi, bir melek gönderdi. Melek, ala tenliye; – 'E...

:189
Mazlumun zulmü
Kimi zaman sitem ve sorgulama, kimi zaman karşılıklı suçlama şeklinde olan tartışmanın esası şudur: İktidar seçkinlerinin peşine takılanlar, “Madem siz dünyada bizim lide...

:50
Bölgenin üç halkası!
Senelik 1 milyon turist çeken Mardin, 5 bin yatak kapasiteli otelleriyle turizmde adeta patlama yaşıyordu, bugün büyük otellerin 5-6'sı kapanmış durumda, olanlarda da 5-6...

:29
Hz. Ali'nin velayeti, Ehl-i Beyt'in direnişi!
13) H. 40/M. 661'de Harici Abdurrahman bin Mülcem Hz. Ali'ye suikast düzenlediğinde, Abdullah bin Cündeb ona “Hasan'a biat edilmesini istiyor musun” diye sormuş, Hz. Ali ...

:20
Yerli!
Fakat yeniden inşaata başlayan devlet zihniyetinin karşı karşıya bulunduğu bazı handikaplar var. Fransız ihtilali sonrası teşekkül eden milli devlet ile bugün kendini yen...

Bu bilinçaltı hasta!
İlkin, Osmanlı bakiyesi olan Türkiye'de yaşayan insanların fikri ve politik önderleri, ne zihinlerini ihtişamlı imparatorluk döneminden bugüne transfer edebildiler, ne bu...

:32
Milli ve milli olmayan!
Kendi semantiğinden koparılmış bir kelime, hakikat temelinden koparılmış düşünce hükmünde olduğundan, bizi yanlış menzillere götürmesi mukadderdir. “Millet”, İbrah...

:47
Gadır-i Hum'dan beklenen Mehdi'ye!
Bu sırada Hz. Ali (r.a.) Yemen taraflarında bir seferde görevliydi. Bir ara o da yerine birini vekil bırakıp hac ziyaretine gitti. Dönüşte ganimet kumaşlarının elbise ola...

:24
Şiiliğin teşekkülü
Aslında yalın manada Şia, Hz. Ali'nin taraftarlığıdır. Kerbela'ya kadar bu yalın manada kullanılıyordu ki, biz buna “ilk dönem Şiilik” diyebiliriz. Dönemin karakteristik ...

:17
Zeydi-Şii yakınlaşması
Bu arada mezhepler tarihi ve İslam'ın modern zamanlardaki siyaset algısının dönüşümüyle ilgili önemli değişimler yaşanıyor. Suudi Arabistan'a dayanan Sünni Şafilerin Vehh...

:28
Ehl-i Beyt'te ilk ayrışma!
Hz. Hüseyin ve Zeyd bin Ali ayaklanmayı vecibe kabul ettiler. Hz. Peygamber'in sünnetinden ayrılan, ilk iki halifenin tatbikatını kulak arkası atan bir yönetime itaat edi...

:30
Kıyam mı, temkin mi?
İktidarı ele geçiren Muaviye, Şam'da okuduğu hutbede şöyle diyordu: “Biz melikliği kılıçlarımız sayesinde aldık.” Eğer saltanat kılıçla alındıysa, İncil'de yer aldığı gib...

:210
Şiiler ve Hariciler
 Bu perspektiften baktığımızda olayların tam ortasına gelip yerleşmiş bulunan mezhep çatışmalarının ilk nüvesini hayli eski bir geçmişte arayabiliriz. İslam tarihinin baş...

:25
Mezhepler savaşı
Jeostratejik hesaplar yapan bölge devletlerinin uzantısı olarak görev yapan kalem erbabı ve kanaat önderleri, tarihsel bakış açısının derin etkisinde dünyaya ve Müslümanl...

:360
Müslüman'ın devletle sınavı!
Yönetim veya siyasi organizasyon tarihsel bir realite ve sosyal bir zaruret olduğuna göre, devleti de söz konusu realite ve zaruretin cisimleşmiş aygıtı sayabiliriz, bu m...

:90
Devletin, dini istismarı!
Fakat o da Diyanet İşleri Başkanlığı'nı devletin çatısı altında tutmayı ihmal etmedi. Cumhuriyeti kuran kadroya göre Diyanet hem dini devletin denetiminde tutacak, hem to...

:95
İlkesiz ve hudutsuz!
Diyeceksiniz ki “İlkesiz Müslüman olur mu?” Olmamalı, çünkü İslam ilkeler bütünüdür. Maalesef yaşadığımız dünyada Müslümanların çoğu kıbleleriyle beraber ilkelerini de ka...

:33
Düşüncenin suçu
Düşünce soyut bir etkinlik olduğundan ancak ifade edilmesi, dile getirilmesi ve savunulması durumunda “suç” sayılır. Bu durumda “düşünce suçu”ndan anlamamız gereken, düşü...

:68
Araplardan İran'a, Türkiye'den İhvan'a!
Bölgenin iki büyük ülkesinin ilişki içinde olması tabii ki sevindirici, ama haberin asıl sevindirici tarafı Türkiye'nin Mısır'a Müslüman Kardeşler'in liderlerine verilen ...