Ali Ataç

:29
Bediüzzaman Mevlidi’ni Diyanet okutsun
1990 yılından beri her yıl Ankara Kocatepe Camii’nde geleneksel olarak tertip edilen Bediüzzaman Mevlidi’ne bu yıl basit bir gerekçeyle Müftülük tarafından izin verilmedi...

:12
Risale-i Nur, ecel korkusunu müjdeye çevirir
Şu Yirmi Birinci Yüzyılda ve içinde bulunduğumuz demokrasi çağında; hiçbir dünya görüşü, hiçbir siyasî düşünce ve hiçbir ideoloji ve hiçbir fikir cereyanı ölüm gerçeğini ...

:5
Risale-i Nur’da ders okuma metodu - 4
Yine aynı eserde ’’Hem yazılan eserler, risaleler ekseriyet-i mutlakası, hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevellüd eden bir hâcete binaen, ân’î ve def’î olarak ...

:4
Risale-i Nur’da ders okuma metodu (3)
Geçen yazıda Risale-i Nur’un telifinde “bazen âyet ve hadîs mealleri verilmiş bazen de verilmemiştir” denilmiş, bu husus çok dikkat çekici bulunmuş, sonra da konuyu tartı...

:4
Risale-i Nur’da ders okuma metodu - 2
Evet geçen yazıda, dünyada da her şeyde bir imtihan sırrı cereyan ettiği gibi; Risale-i Nur’un da ders ve sohbetlerinde de bu sırr-ı teklif ve imtihanın cereyan ettiğine ...

:26
Risale-i Nur’da ders okuma metodu
Bizim için Risale-i Nur, mesleğiyle meşrebiyle planlı programlı hazır bir sistemdir. Dünyada imtihan sırrı olarak bildiğimiz her şey, onunda ders ve sohbetlerinde ...

:4
Hizmet mazeret kabul etmez
Malûmunuz Yeni Asya gazetemizin sayfa sayısı, 16’dan 12’ye indi. Bunun mazereti olur mu, olmaz mı? O sizin takdirlerinize kalmıştır. Önce nefsimize, sonra da birbi...

:6
Hıristiyanlık İslâmiyete teslim olacak
Avrupa kıtasında bulunan yirmi yedi devlettin hiç birinde camisi olmayan başkent kalmadı. Sonuncusu da yıllarca yapımına karar verilip siyasi meseleler yüzünden ya...

Hıristiyanlık İslâmiyete yakınlaşacak
Avrupa kıtasında bulunan yirmi yedi devlettin hiç birinde camisi olmayan başkent kalmadı. Sonuncusu da yıllarca yapımına karar verilip siyasi meseleler yüzünden ya...

:4
Risale-i Nur, müslümanların ittihadına vesile olacaktır...
Âlem-i İslâm’ın özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa’ gibi mukaddes mekânların İsrail’in taciz ve ihlâllerinden korumak için canlarını vermekten çekinmeyen, mazlûm ve mahzun ...

TBMM’de de Kur’ân-ı Kerim okunabilir
Bu dünyada yalnız Müslümanlar yaşamıyor. Ehl-i Hidayet ile ehl-i dalâletin de beraber yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Onun için bu devirde ehl-i iman ile ehl-i dün...

:1
Dünya ahiret bekamız için dine sarılmalı
Geçtiğimiz günlerde, 2. Avrupa Müslüman Buluşmaları için Almanya’ nın Köln şehrinde Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB)camiinde cemaati ile buluşan Diyanet İşleri B...

Eğitim bir gönül işidir
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi Bulma Konferansı’’nda evrensel anlayışın mahalli temsili için düşünmeye ihtiyaç olduğuna belirterek ‘’B...

:6
Diyanet TV Risale-i Nur ile hitap etmeli
Bediüzzaman Said Nursi ‘’Risale-i Nur mesleği odur ki, zihinlerde bir iz bırakmamak için, sair ulemaya muhalif olarak, muarızların şüphelerini zikir etmeden öyle bir ceva...

:5
Dinî meseleler kanunla düzenlenemez
Dünya bir imtihan yeri, siyaset meydanı değildir. İnsanın iman ve vicdan hali; ilmî ve nazarî olarak, irade ve arzusu dışında kayıt altına alınmaz. Çünkü, insan fı...

:1
Habitat, insanın kardeşliğidir
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin maddî ve manevî bekası açısından yeni bir atmosfer, habitatı ortaya çıkarmak istediklerini belirt...

Kur’ân-ı Kerîm’i anlamak ve yaşamak
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ‘’Kur’ân-ı Kerîm’i öğrenmenin amacı, onu anlamak ve yaşamaktır’’ diyor.  Bu cümleden Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yükl...

Risale-i Nur insan hayatında bir çığır açmıştır
Her sabah öğrencilere “öğrenci andı’’ olarak okutulan yazılı metnin öteden beri kamuoyunda belirli bir rahatsızlık meydana getirdiği bir gerçektir. Çünkü böyle bir...

:9
Şerrin icadı şer değil, şerre bulaşmak şerdir
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali ERBAŞ, 07 Aralık 2018 günü Mardin’deki sabah namazı sonrası yaptığı konuşmada Rabbimiz buyuruyor ki ‘’Kim ki Kur’ân’dan uzak yaşarsa,...

:26
Diyanet, Risale-i Nur’la insanları tenvir ve irşad etmelidir...
Türkçe ezan ve ibadet konusu dinî meseledir, siyasî mesele değildir. Bu konu ilgisi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın alanına girmektedir. Türkçe ez...