Ali Ataç

:5
Risale-i Nur ihlâstır
Risale-i Nur; ihlâstır. Çünkü ihlâs; halis demektir. Evet, Risale-i Nur; halis, muhlistir; Risale-i Nur’da şüphe ve vehim ve vesveseye yer yoktur.Evet, Risale-i Nu...

:1
Ayasofya’ya aynadır
Ayasofya’nın camiden müzeye çevrilmiş olduğu 24 Kasım 1934 tarihinden bugüne; tepkiler hiç durmadı.Bu tepkiler artarak günümüze kadar gelmiştir. Ayasofya Camii hem...

:2
Risale-i Nurlar bir aynadır
Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin telif etmiş olduğu Risale-i Nur eserleri her zaman maziden hâle ve hâlden de istikbale ayna tutmaktadır.Kastamonu Lâhi...

:9
“Cennet annelerin ayakları altındadır”
Müfessir olmadığımız için maksadımız ve iddiamız bu hadis-i şerifi tefsir etmek değildir.Âcizane bu hadisten ne anlamaya çalıştığımı ve kendi nefsime nasıl bir der...

Risale-i Nur Kur’ân’ın malıdır
İşin aslı, Risale-i Nur Külliyatı’nda da birçok yerinde geçtiği gibi Bediüzzaman Said Nursî’ye yapılan bütün haksız itham, iftira ve suçlamalara karşılık, onun “Ben sizin...

:2
İhlâs Risalesi, beni vartadan kurtardı
Efendim birbirinin tersi iki kardeş güzel vilayetimiz var.Ama iki vilayetin aynı zamanda birbiriyle ortak güzel yönleri de vardır. Birisi geçmişteki adıyla Urfa, d...

:3
Maddî ve manevî virüslere karşı duâ
Evet, virüs olayıyla insanlık âleminde yirmi birinci yüzyılın başında meydana gelen olaylar; şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş maddî ve manevî değişikliklere sebep old...

:2
Yazının adını sen koy
Bir akıllı telefonun ekran büyüklüğü yaklaşık olarak bir gazete sayfasının 16’da biri kadardır. Yani gazete sayfası bir cep telefonunun 16 katı kadardır. Telefonun...

:3
Risale-i Nur Külliyatı bir bütündür
Kitap fuarlarına katılan bazı yayınevleri standlarında sergiledikleri Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri ya da İlk Said Dönemi Eserleri adıyla bilinen...

:2
“Bize bir nesl-i cedid lâzım”
Kasım ayında (Kasım 2019’un ortası), Avusturya İslâm Cemaati’nin (İGGÖ) tertiplediği bir faaliyette, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen’in yaptığı konuşmada...

İnsanî ve İslâmî değerler
Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye de France’den İslâmiyet ve insanlık değerleri adına cesur ve mert bir çıkışlarıyla yeniden bir belgeye ...

:12
Anarşi ve terör, imanla ve Risale-i Nur’la önlenir
Bu zamanda ehl-i dünya olarak bildiğimiz Batı dünyası, geçmişinden dersler çıkarmış ve gün geçtikçe ideolojik ve felsefî akımlardan uzaklaşmış ve akla ve mantığa ve ilme ...

:29
Bediüzzaman Mevlidi’ni Diyanet okutsun
1990 yılından beri her yıl Ankara Kocatepe Camii’nde geleneksel olarak tertip edilen Bediüzzaman Mevlidi’ne bu yıl basit bir gerekçeyle Müftülük tarafından izin verilmedi...

:12
Risale-i Nur, ecel korkusunu müjdeye çevirir
Şu Yirmi Birinci Yüzyılda ve içinde bulunduğumuz demokrasi çağında; hiçbir dünya görüşü, hiçbir siyasî düşünce ve hiçbir ideoloji ve hiçbir fikir cereyanı ölüm gerçeğini ...

:5
Risale-i Nur’da ders okuma metodu - 4
Yine aynı eserde ’’Hem yazılan eserler, risaleler ekseriyet-i mutlakası, hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevellüd eden bir hâcete binaen, ân’î ve def’î olarak ...

:4
Risale-i Nur’da ders okuma metodu (3)
Geçen yazıda Risale-i Nur’un telifinde “bazen âyet ve hadîs mealleri verilmiş bazen de verilmemiştir” denilmiş, bu husus çok dikkat çekici bulunmuş, sonra da konuyu tartı...

:4
Risale-i Nur’da ders okuma metodu - 2
Evet geçen yazıda, dünyada da her şeyde bir imtihan sırrı cereyan ettiği gibi; Risale-i Nur’un da ders ve sohbetlerinde de bu sırr-ı teklif ve imtihanın cereyan ettiğine ...

:26
Risale-i Nur’da ders okuma metodu
Bizim için Risale-i Nur, mesleğiyle meşrebiyle planlı programlı hazır bir sistemdir. Dünyada imtihan sırrı olarak bildiğimiz her şey, onunda ders ve sohbetlerinde ...

:4
Hizmet mazeret kabul etmez
Malûmunuz Yeni Asya gazetemizin sayfa sayısı, 16’dan 12’ye indi. Bunun mazereti olur mu, olmaz mı? O sizin takdirlerinize kalmıştır. Önce nefsimize, sonra da birbi...

:6
Hıristiyanlık İslâmiyete teslim olacak
Avrupa kıtasında bulunan yirmi yedi devlettin hiç birinde camisi olmayan başkent kalmadı. Sonuncusu da yıllarca yapımına karar verilip siyasi meseleler yüzünden ya...