Ali Ataç

:2
İhlâs Risalesi, beni vartadan kurtardı
Efendim birbirinin tersi iki kardeş güzel vilayetimiz var.Ama iki vilayetin aynı zamanda birbiriyle ortak güzel yönleri de vardır. Birisi geçmişteki adıyla Urfa, d...

:3
Maddî ve manevî virüslere karşı duâ
Evet, virüs olayıyla insanlık âleminde yirmi birinci yüzyılın başında meydana gelen olaylar; şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş maddî ve manevî değişikliklere sebep old...

:2
Yazının adını sen koy
Bir akıllı telefonun ekran büyüklüğü yaklaşık olarak bir gazete sayfasının 16’da biri kadardır. Yani gazete sayfası bir cep telefonunun 16 katı kadardır. Telefonun...

:3
Risale-i Nur Külliyatı bir bütündür
Kitap fuarlarına katılan bazı yayınevleri standlarında sergiledikleri Risale-i Nur Külliyatı’ndan, Eski Said Dönemi Eserleri ya da İlk Said Dönemi Eserleri adıyla bilinen...

:2
“Bize bir nesl-i cedid lâzım”
Kasım ayında (Kasım 2019’un ortası), Avusturya İslâm Cemaati’nin (İGGÖ) tertiplediği bir faaliyette, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van Der Bellen’in yaptığı konuşmada...

İnsanî ve İslâmî değerler
Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye de France’den İslâmiyet ve insanlık değerleri adına cesur ve mert bir çıkışlarıyla yeniden bir belgeye ...

:12
Anarşi ve terör, imanla ve Risale-i Nur’la önlenir
Bu zamanda ehl-i dünya olarak bildiğimiz Batı dünyası, geçmişinden dersler çıkarmış ve gün geçtikçe ideolojik ve felsefî akımlardan uzaklaşmış ve akla ve mantığa ve ilme ...

:29
Bediüzzaman Mevlidi’ni Diyanet okutsun
1990 yılından beri her yıl Ankara Kocatepe Camii’nde geleneksel olarak tertip edilen Bediüzzaman Mevlidi’ne bu yıl basit bir gerekçeyle Müftülük tarafından izin verilmedi...

:12
Risale-i Nur, ecel korkusunu müjdeye çevirir
Şu Yirmi Birinci Yüzyılda ve içinde bulunduğumuz demokrasi çağında; hiçbir dünya görüşü, hiçbir siyasî düşünce ve hiçbir ideoloji ve hiçbir fikir cereyanı ölüm gerçeğini ...

:5
Risale-i Nur’da ders okuma metodu - 4
Yine aynı eserde ’’Hem yazılan eserler, risaleler ekseriyet-i mutlakası, hariçten hiçbir sebep gelmeyerek, ruhumdan tevellüd eden bir hâcete binaen, ân’î ve def’î olarak ...

:4
Risale-i Nur’da ders okuma metodu (3)
Geçen yazıda Risale-i Nur’un telifinde “bazen âyet ve hadîs mealleri verilmiş bazen de verilmemiştir” denilmiş, bu husus çok dikkat çekici bulunmuş, sonra da konuyu tartı...

:4
Risale-i Nur’da ders okuma metodu - 2
Evet geçen yazıda, dünyada da her şeyde bir imtihan sırrı cereyan ettiği gibi; Risale-i Nur’un da ders ve sohbetlerinde de bu sırr-ı teklif ve imtihanın cereyan ettiğine ...

:26
Risale-i Nur’da ders okuma metodu
Bizim için Risale-i Nur, mesleğiyle meşrebiyle planlı programlı hazır bir sistemdir. Dünyada imtihan sırrı olarak bildiğimiz her şey, onunda ders ve sohbetlerinde ...

:4
Hizmet mazeret kabul etmez
Malûmunuz Yeni Asya gazetemizin sayfa sayısı, 16’dan 12’ye indi. Bunun mazereti olur mu, olmaz mı? O sizin takdirlerinize kalmıştır. Önce nefsimize, sonra da birbi...

:6
Hıristiyanlık İslâmiyete teslim olacak
Avrupa kıtasında bulunan yirmi yedi devlettin hiç birinde camisi olmayan başkent kalmadı. Sonuncusu da yıllarca yapımına karar verilip siyasi meseleler yüzünden ya...

Hıristiyanlık İslâmiyete yakınlaşacak
Avrupa kıtasında bulunan yirmi yedi devlettin hiç birinde camisi olmayan başkent kalmadı. Sonuncusu da yıllarca yapımına karar verilip siyasi meseleler yüzünden ya...

:4
Risale-i Nur, müslümanların ittihadına vesile olacaktır...
Âlem-i İslâm’ın özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa’ gibi mukaddes mekânların İsrail’in taciz ve ihlâllerinden korumak için canlarını vermekten çekinmeyen, mazlûm ve mahzun ...

TBMM’de de Kur’ân-ı Kerim okunabilir
Bu dünyada yalnız Müslümanlar yaşamıyor. Ehl-i Hidayet ile ehl-i dalâletin de beraber yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Onun için bu devirde ehl-i iman ile ehl-i dün...

:1
Dünya ahiret bekamız için dine sarılmalı
Geçtiğimiz günlerde, 2. Avrupa Müslüman Buluşmaları için Almanya’ nın Köln şehrinde Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB)camiinde cemaati ile buluşan Diyanet İşleri B...

Eğitim bir gönül işidir
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “2023’e Doğru Türk Eğitim Sistemi Bulma Konferansı’’nda evrensel anlayışın mahalli temsili için düşünmeye ihtiyaç olduğuna belirterek ‘’B...