Ali Akay

Üniversitelerin vazifesi 'dürüstçe konuşmak'tır
Üniversiteler 12. ve 13. yüzyılda Ortaçağ’dan (Bolonya, Pavia, Ravenne, Sorbonne, Oxford vb.) Modern çağlara (Humboldt modeli) ve bugüne kadar Evrensel kurumlardır. Adı ü...