Alev Coşkun

:64
Yönetemeyen Demokrasi Arızalı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Model...
Cumhuriyet’te “Yöneteme­yen Demokrasi” başlığı­nı taşıyan bir yazım ya­yımlanmıştı (22.07.2009) Konu­yu günümüz gerçekleri açısın­dan yeniden ele almayı uygun gördüm....

:82
ONURLU DIŞ POLİTİKA: İnönü’den öğrenecekleri çok şey var......
Geçen hafta Japonya’da dünya liderleri G20 Zirvesi’nde buluştu. Bu toplantıda ABD Başkanı Trump, Türk h...

[Haber görseli]
Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi
Bir ülkenin demokratik hukuk devleti olarak tanımlanabilmesi için öncelikle özgürlüklerin ve en önemli güvencelerin başında bilinçli ve dinamik bir kamuoyu ile yargı bağ...

[Haber görseli]
:449
3 Mart 1924 - ‘Din devleti’nin yıkılması
Amaç, Türkiye’yi laiklik ilkelerinden uzaklaştırmak, yeniden din devleti kurallarına yaklaştırmaktır. Yeter ki Türk toplumu çağdaşlaşma amaçlarını bıraksın... Eleştirel a...

Padişah Vahdettin olayı: Yalanlar, saptırmalar, pespayelikle...
Kimileri de o derece ileriye gider ki, onun Mustafa Kemal’i Anadolu’ya özel görevle gönderdiğini ileriye sürerler. Bunlar öteden beri halifeciler, ikinci cumhur...