Alaattin Karaca

:4
Görünenle gördüğümüz arasındaki fark
Beş duyu organının nötr olduğunu düşünmüyorum. Duyuların ruhsal hâle göre değiştiği kanaatindeyim. Örneğin görme! Aynı nesneyi iki farklı göz,...

:9
Sanat ve idrak
İnsan, evreni ve olayları, nihayetinde gerçeği, idrak etmek isteyen bir varlıktır. Çünkü diğer yaratılmışlardan farklı olarak ve beş duyu organının dışında, akıl, mantık,...

:9
Protest soslu ergen romanı
J. D. Salinger’in “Çavdar Tarlasında Çocuklar”ı (YKY., 2019) çok okunan bir roman. Doğrusu, teknik ve dil itibarıyla dikkat çekici bir özgünlüğü yok. ...

:3
Yazarına başkaldıran karakter!
Tüm sanatlar kurgusaldır. Eserdeki dünya, sanatkârın zihninde yaratılır ve sonunda yine zihninde öldürülür. Bir Tanrı’dır âd...

:5
Nereye gidiyoruz böyle? Eve, hep eve!
İnsan, daima eksiktir! Bu eksikliği sezdiğinde, kalbine bir rüya düşer; kendini tamamlayacak şeyin ötelerde, meçhul bir yerde olduğunu hisseder. ...

:1
‘Bir İdam Mahkûmunun Son Günü’nde ceza ve infaz eleştirisi...
Victor Hugo’nun “Bir İdam Mahkumunun Son Günü” (Can Yay., 2019) adlı romanı, hukuki bir problem olan cezayı; idam cezasını konu edinir. ...

:5
Unamuno’nun ‘Sis’inde…
Miguel de Unamuno’nun “Sis”i (Türkiye İş Bankası Yay., 2020), zevkle okuduğum romanlardan biriydi. Çünkü yazar, doyumsuz bir...

:11
Nereye dönsen ‘Tatar Çölü’
Oysa hayat hareket hâlindedir ve değişir. Ama insan aldanmaya görsün bir kere! Başta yadırgadığı, istemediği yere ve şeylere alışır zamanla, bir merak, bir hayal büyüler ...

:2
Duras’nın ‘Sevgili’si, yıkık bir yüzün öyküsü
Sevgili” (Can Yay, 1985) adlı romanında Marguerite Duras, çocukluktan ergenliğe geçen bir kızın cinselliği, cinsellikle beraber bedenini; hatta aşkı keşfini, yaşadığı ilk...

:3
Kazuo Ishiguro’nun Japonya’sı
Oysa değişmeyen hiçbir şey kalmadı.” der, “Değişen Dünyada Bir Sanatçı”nın (YKY, 2018) başlarında yaşlı ressam Ono. Kazuo Ishiguro, tam da bu cümleye uygun olarak Japonya...

:1
Yazar, balık ve olta
Kimi yazarlar vardır, başını öne eğmez yazarken, etrafını kollar. Hiç sevmem onları. Akılları yazdıklarında değildir… Yazma...

:14
Çağının yazarı Ömer Seyfettin
Ömer Seyfettin, 6 Mart 1920’de kapadı dünyaya gözlerini. 36 yıllık ömrüne sıkıştırdığı büyük bir hikâye külliyatı, gazete ve dergilerde yayımladığı yüzlerce yazı, çeşitli...

:2
İyi roman bir girdaptır
Tolstoy’un “Kreutzer Sonat” (Zeplin Kitap, 2019)ını okuyan hemen herkesin ilk hissettiği şey, derin bir kalp ağrısıdır herhâlde. Çünkü aşka, sevgiye ve sadakate inanır, i...

:5
Şu hayalkârın bize yaptığı!
Hikâye, insanın doğduğundan beri ihtiyaç duyduğu bir gıda gibidir. Sanki bir bebek, açlıkla sızlar da, annesinin sütüyle sakinleşir, hatta sakinleşmekle kalmaz, gözlerini...

:7
Hepimiz bir Godot bekleriz…
Hayat karşısında kendini iradesiz, çaresiz, savunmasız hisseden insanın ‘varolmak’tan duyduğu azap, Beckett’in eserlerinin ana temasıdır. Kurguladığı karakterler, bu çare...

:3
Virginia Woolf, kalabalık, parçalanma, çok seslilik 
Kalabalık, evet kalabalık!.. I. Dünya Savaşı’nın hemen sonrası, bir Haziran sabahı, Londra. Otomobiller, otobüsler, parklar, vitrinler arasında başlayan bir hayat. Virgin...

:7
Yaşasın yeraltı!..
Dostoyevski’nin “Yeraltından Notlar”ı (Alter Yay., 2009), bazı yönlerden Camus’nün “Düşüş”üne benzer. Meselâ iki romanda da ana karakterler, okurla felsefi-psikolojik bir...

:3
Akıntıya karşı yüzmek
Özgünlük, sanatın asıl niteliği ve amacıdır. Özgün olan, yeni ve doğurgandır, kendini de başkalarını da değiştirme gücüne sahiptir. Ama kolay değil! Çünkü insan, sosyal ç...

:2
Katı olan her şey buharlaşıyor
Kurgu tekniği itibarıyla bir romandan çok roman kahramanının okurla yaptığı felsefî ve psikolojik bir söyleşi gibidir Luigi Pirandello’nun “Biri, Hiçbiri, Binlercesi” (Ay...

:4
Evvel sen de yücelerden uçardın
Albert Camus’nün “Düşüş” adlı romanını okuduktan sonra Karacaoğlan’ın; “Evvel sen de yücelerden uçardın/ Şimdi enginlere indin mi gönül/ Derya, deniz, dağ, taş demez geçe...