Akif Arslan

:9
Cesedin ezilsin, ruhun kurtulsun
Hapsedilmiş bir adama “bu adam hürriyetinden mahrumdur” denilir. Peki, ama “Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” diyecek seviyede hürriyet aşığı bir adam nasıl ...

:5
Doğru pusula ve sağlam göz
Akılları tatile gidenlerimiz var... Ama akıl tatile de gitse vicdan asla terk etmez bizi. Onu dinlemeli, kısmamalı sesini. Ya da curcunalı, demdemeli ve pek gürült...

:5
Kâinatın ruhu: Hayat
Etrafına dikkatlice bir bak! Dağlara, ağaçlara, çiçeklere, türlü hayvanlara ve insanlara! Belki de kendine! Hayat sahibi olmayanların yani cansızların, hayata sahip olanl...

Nefsin firavunluk cephesi ve ıslahı
Cenâb-ı Hak, insana nefis ismiyle tesmiye edilen ve lezzetlerin merkezi hükmünde olan öyle bir alet vermiştir ki, yaratılış hikmetine münasip istimal etmeyen adamı vartay...

:3
Şükür lezzetin tâ kendisidir
EN MÜHİM İŞ: ŞÜKÜR Dünyanın veya vücudun mülkiyetinin ve onu muhafaza etmenin bir an için insanda olduğunu farz edelim. Onlara karşı bir takım taahhüdler ve muhafa...

Manevî bir şükür: Cenab-ı Hak hesabına sevmek
EN MÜHİM İŞ: ŞÜKÜR “Muhabbet ihtiyarî değil. Hem, ihtiyac-ı fıtrîye binaen, leziz taamları ve meyveleri severim, peder ve valide ve evlâtlarımı severim, refika-i h...

Cenâb-ı Hak, merhametlilerin en merhametlisidir
EN MÜHİM İŞ: ŞÜKÜR Hadsiz nimetlere cüz’i şükür ile nasıl mukabele edilir? Cenâb-ı Hakk’ın bizlere ihsan ettiği külli ve hadsiz nimetlere karşı sınırlı ve c...

:2
İnsanın hakkı naz değil, niyazdır
EN MÜHİM İŞ: ŞÜKÜR İnsan bilmelidir ki, kulluk, ileride verilecek mükâfatların başlangıcı değil, geçmişte verilmiş nimetlerin sonucudur. Evet biz ücretimizi peşine...

:10
En büyük nimet, daimî olan nimettir
EN MÜHİM İŞ: ŞÜKÜR Cenab-ı Hakk’ın vermiş olduğu her bir nimete ayrı ayrı şükretmek gerekir. Ancak her nimet aynı kıymette olmadığı için şükrün de dereceleri vardı...

Her hal şükrü netice vermelidir
EN MÜHİM İŞ: ŞÜKÜR “Kâinat içinde en acip, en zengin, en garip, en şirin, en cami, en bedî hakikat rızıktadır.” Çünkü Cenâb-ı Hak insana öyle bir tat alma hissi ve...

Cenâb-ı Hak, kâinatın merkezine hayatı koymuştur
EN MÜHİM İŞ: ŞÜKÜR Görüyoruz ki Cenâb-ı Hak, kâinatın merkezine hayatı koymuştur. Demek şu kâinatın netice-i hilkati hayattır. Hayatın merkezine de insanı koymuştu...

:2
Bir şey yapamazlar!
Hatırat-ı Nur O karanlık günlerdeki bu ziyaretler sırasında her kafadan bir ses çıkmakta, inananlar aleyhinde pek çok dolap çevrildiği kulaktan kulağa yayılmaktadı...

“Şükr-ü Mutlak ey aziz!”
Bugün günlerden Ramazan.. Ve bu gün tam 30 gün sürecek.. Bugün günlerden şükür. O ise bir ömür sürmeli.. Çünkü “Hâlık-ı Rahman’ın ibadından istediği en mühim iş şü...

:34
Mevla görelim neyler
Bazen öyle oluyor ki, insan ümitsizlik ve çaresizlik derdine düşüp kıvranıyor. Bir çıkış yolu arasa da bulamıyor. Denediği her kapının arkasında, örülü duvarlara r...

:1
Biliyor musun Sakar nedir?
Kırmızı ateş manasındaki Sakar “Şiddetli bir ısı ile yakıp kavurmak” anlamındaki sakr kökünden gelir. Dört âyette “Cehennem” kelimesi yerine kullanılmıştır. Bunlar...

:14
Bu ülkenin gerçek ulemaları kimlerdir ve neredeler?
Gün geçmiyor ki yeni bir hak ihlali daha yaşanmasın. Gün geçmiyor ki üzerine atılı bulunan suçlar kanıtlanmadığı ve hatta delillerin dahi bulunmadığı kişiler suçlu...

İfsad komitesi (4)
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu zamanlarda bu komite yeni ve dehşetli planlarını yapmış ve icraate geçmişlerdi. Ancak tahmin etmedikleri birşey oldu. Önlerindeki...

İfsad komitesi - 3
Sadece Müslüman ülkeleri birbirinden değil, aynı zamanda Hakikî İseviler ile Müslümanları da birbirinden uzaklaştırmak bir diğer gayeleridir. “Misyonerler ve Hıris...

İfsad Komitesi - 2
Evet, bu komite durmamaktadır. Harıl harıl dört bir yandan dini, bahusus İslâmiyeti yok etmek için çalışmaktadırlar. Allah’a binlerce hamd olsun ki böyle dehşetli ...

Bir Münâzarât Dersi: “Ders veren fiildir”
Bediüzzaman Hazretleri İstanbul’dan doğuya döndüğünde oradaki aşiretler tarafından şöyle bir sual ile karşılanmıştır: “Sual: Ey Seyda! İstanbul’a gittin. Bu inkılâ...