Akif Akarca / Dr.Mehmet Şafak

Vergi cezaları ve indirimli ödeme imkanları
Vergi cezaları ve indirimli ödeme imkanları başlıklı 17 Ekim 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Turizm Payı, beyanı ve ödemesi
Turizm Payı, beyanı ve ödemesi başlıklı 10 Ekim 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere yurtdışındakilerin ele...
KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere yurtdışındakilerin elektronik hizmet sunması halinde KDV başlıklı 03 Ekim 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke ...

Aramalı vergi incelemesi
Aramalı vergi incelemesi başlıklı 26 Eylül 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Gelir ve katmadeğer vergisinde hasılat esaslı vergileme...
Gelir ve katmadeğer vergisinde hasılat esaslı vergileme başlıklı 19 Eylül 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

İmalat sanayiine yönelik teşvik belgesi kapsamındaki inşaat...
İmalat sanayiine yönelik teşvik belgesi kapsamındaki inşaat işlerinde KDV iadesi başlıklı 12 Eylül 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Vergilendirme ve posta yolu ile tebligat
Vergilendirme ve posta yolu ile tebligat başlıklı 05 Eylül 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Ar-Ge indirimlerinde YMM Tasdik Raporu şart mıdır?
Ar-Ge indirimlerinde YMM Tasdik Raporu şart mıdır? başlıklı 29 Ağustos 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Bankalarca verilecek ticari kredilerde istenecek belgeler
Bankalarca verilecek ticari kredilerde istenecek belgeler ve raporlar başlıklı 22 Ağustos 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve “Turizm Payı”...
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve “Turizm Payı” başlıklı 15 Ağustos 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Tasfiye memurlarının görev ve sorumlulukları - Vergileme...
Tasfiye memurlarının görev ve sorumlulukları - Vergileme başlıklı 08 Ağustos 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

2019 yılında yeniden Varlık Barışı
2019 yılında yeniden Varlık Barışı başlıklı 01 Ağustos 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Tasfiye memurlarının görev ve sorumlulukları
Tasfiye memurlarının görev ve sorumlulukları başlıklı 25 Temmuz 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

Eğitime vergi destekleri
Eğitime vergi destekleri başlıklı 18 Temmuz 2019 tarihli yazının tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız....

:2
Şartlı vergi istisnalarına uyulmaması halinde vergilendirme...
Bilindiği gibi, kurum kazançlarının vergilendirilmesinde defter kayıtlarına göre tespit edilen ticari kardan mali kara ulaşmak için bazı ilave ve indirimler yapı...

Konkordatonun alacaklı ve borçlu için vergisel sonuçları...
4 Ekim 2018 tarihli Dünya Gazetesinde yayımlanan “Borca Batık Olma Durumu ve Konkordato” başlıklı yazımızda; Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanununda “Konkordato” i...

:1
Sözleşmelerin döviz cinsinden belirlenebileceği haller...
32 Sayılı Karar'ın 4. maddesinde yer alan “Döviz” başlığı altındaki hükme istinaden hazırlanıp, 13 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığ...

:5
Borca batık olma durumu ve konkordato
20 Eylül tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan “Sermaye Şirketlerinde Borca Batıklık Durumu Ve Yeni Düzenlemeler” başlıklı yazımızda açıklandığı üzere; 6102 sayı...

:1
Yabancı işverenden alınan ücret gelirleri ve vergileme...
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 61'inci maddesinde "Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlana...

:1
Sermaye şirketlerinde borca batıklık durumu ve yeni düzenlem...
Şirketlerin borca batıklık durumu ile ilgili olarak 15 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği ile önemli düzenlemeler yapılmıştır. Türk T...