Akif Akarca

:3
Özel hesap dönemine geçiş ve özellikli konular
Gerçek kişi ve kurumlarda vergilendirme dönemi normal olarak takvim yılıdır. Takvim yılı esası bazı hallerde mükelleflerin faaliyetlerinin özellikleri nedeniyle ,vergile...

:2
Tasfiye, devir değiştirmede enflasyon düzeltme farkları ve v...
Bilindiği gibi Vergi Usul Kanunu’na yeni hüküm eklenerek (1.1.2004 itibariyle yürürlüğe girmiştir.) işletmelerin mali tablolarında yer alan değerlerin güncel parasal değ...

:1
Yatırım teşviklerinden indirimli kurumlar vergisindeki değiş...
Bilindiği üzere, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, kurumlar veya gelir vergisine uygulanan indirim oranları ile ya...

qwrh4t5e.png
Gayrimenkullerle hakların kiralanmasında KDV
Gelir Vergisi Kanunu’nun 70'inci maddesinde yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kir...

Bağımsız denetim kapsamına girecekler yeniden arttırılıyor...
14 Şubat 2013 tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” konulu yazımızda açıklandığı üzere; Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağı...