Ahmet Yıldız

PKK'nın siyasi muhayyilesi ve 'Hendek Savaşı'
7 Haziran seçiminden sonra PKK, üç il ve sekiz ilçede, teorik olarak Öcalan'dan esinlenen biçimiyle devrimci halk savaşının taktik bir aracı olarak "özyönetim" ilan etti....

:5
Yeni dönem ve fırsatlar
1 Kasım seçim sonuçları, devletin demokratik inşası ve devlet-toplum ilişkilerinin demokratikleşt...