Ahmet Ulusoy

:6
Nobel ekonomi ödülü ve yoksulluğun azaltılması
1969 yılından beri her yıl verilen 915 bin dolar nakit para ve diğer hediyeleri içeren Nobel eko...

:6
Sanayi üretiminde gerileme
Sanayi, ekonominin en önemli sektörlerinden biri; istihdamın ve üretimin temel belirleyeni. Bu n...

:2
​ Dış ticaret endeksleri ​
Bilindiği gibi Türkiye ekonomisi döviz açığı (cari açık) veriyor. Bunun başlıca nedeni ithalata ...

:2
Küresel vergi savaşı
Küreselleşme artan bir hızla dünyayı yeni mecralara sürüklüyor. ...

:16
Yeniden tek haneli enflasyon
TÜİK Eylül sonu itibariyle tüketici fiyat endeksinin önceki aya göre 0.99 artışla yıllık yüzde 9...

:2
Dış borçların temerrüt riski düşük
Bir ülkenin kendi piyasasındaki aldığı borçlar iç borç, yurt dışı piyasalarından aldığı borçlar ...

:2
İklim zirvesi ve termik santrallerinin sonu
Ülkelerin yüksek ekonomik büyüme arzusu ve nüfus artışına bağlı olarak artan enerji talepleri dü...

Teknoloji rüzgârına karşı doğru konumlanma
Yeni nesil teknolojilerin insanların yaşam kalitesi üzerindeki etkisi son hızla devam etmekte, G...

:4
Girişimciliktir önemli olan
Üretim bir ülkenin gelişmesi, refahı, güçlenmesi için en temel unsurdur. ...

:2
Kayıt dışı istihdam
Bir ülkenin öncelikli ekonomik sorunu işsizliktir. İşsizlik aynı zamanda bir takım sosyal sorunl...

:2
Yükselen ticari belirsizlik dünya refahını tehdit ediyor...
Yükselen ticari belirsizlik küresel büyümeyi de zayıflatmaktadır. Bu zayıflama beklentisine IMF’...

:12
Balkanlarda Türkçe eğitim yapan tek üniversite (!)
Geçen hafta (28-31 Ağustos) Makedonya’nın Gostivar şehrinde bir uluslararası kongreye kat...

Büyüme beklenildiği gibi
Büyüme bir önceki yıla göre Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYH) artış demektir. TÜİK’in h...

:2
İhracat neden yeteri kadar artmıyor?
Ekonomi eğitimi almış yada ekonomiyle biraz olsun ilgisi olan herkesin aklında “kurlar arttığınd...

:2
Su yönetimi özelleştirilmemeli (2)
Başta gıda olmak üzere yaşamın her alanında temel ihtiyaçların karşılanması, su kaynaklarının ve...

:4
Su yoksa gelecek de yok (1)
Su dünya üzerindeki yaşamın en temel kaynağıdır. ...

:2
Domates çöpe dökülmesin
Geçen günlerde televizyonda fiyatı düşmesin diye bazı sebzelerin (domates, biber v.s.) kasa kasa...

:8
Yabancı sermaye yatırımları ve refah artışı
Yabancı sermaye yatırımları iki şekilde gelmektedir. ...

:4
Çin ile ABD’nin kur savaş
Ocak 2017’de göreve başladığından beri, Trump ABD-Çin ticaret açığını hemen ortadan kaldırmak gi...

:2
Vergi denetimlerinin etkinliği
Vergi; devletin, yüklendiği görevleri gerçekleştirebilmek amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden zo...