Ahmet Uçar

Şeker, şükür, şirk
Şeker ve şükür Osmanlıca yazılışları aynı olan iki kelime.Yâni Osmanlıca bu kelimeye bakan biri şükür olarak da şeker olarak da okuyabilir. Bence bayram kelimesini...

Kendime ders yaptım
Ders yapmak mı, ders okumak mı, yoksa ders almak mı? Nurlar’dan ders verildiğinde hep bu sorular zihnimi kurcalar. Belki cevabı belli: Kendi nefsine okumak. Ama de...

:3
‘Hakarette’ bereket var
Tüm zorluklarına rağmen Rabbimin bu dünya hayatında benden beklediği bir hâldir hakaretimi (nefsimin hakîr oluşunu) bilmek, acz ve fakrımı ilân etmek… Zordur hak...

:11
Ashab-ı Kehf olabilmek
Yakın zamanda Ashab-ı Kehf filmini tekrar seyrettim. O asırda Hz. İsa (as) taraftarlarının ateşlere atılma, çarmıha gerilme, zindanlarda kırbaçlanarak eziyet edilmelerin...

:11
Taşlar Tûr olmadan
“Ve sağlam bir söz almak için Tûr’u üzerlerine kaldırdık.” (Nisa Suresi: 154) Dünya misafirhane veya bir han ama yalnızca bir gecelik konmak ve göçmek için. Düny...