Ahmet Uçar

Kendime ders yaptım
Ders yapmak mı, ders okumak mı, yoksa ders almak mı? Nurlar’dan ders verildiğinde hep bu sorular zihnimi kurcalar. Belki cevabı belli: Kendi nefsine okumak. Ama de...

:3
‘Hakarette’ bereket var
Tüm zorluklarına rağmen Rabbimin bu dünya hayatında benden beklediği bir hâldir hakaretimi (nefsimin hakîr oluşunu) bilmek, acz ve fakrımı ilân etmek… Zordur hak...

:11
Ashab-ı Kehf olabilmek
Yakın zamanda Ashab-ı Kehf filmini tekrar seyrettim. O asırda Hz. İsa (as) taraftarlarının ateşlere atılma, çarmıha gerilme, zindanlarda kırbaçlanarak eziyet edilmelerin...

:11
Taşlar Tûr olmadan
“Ve sağlam bir söz almak için Tûr’u üzerlerine kaldırdık.” (Nisa Suresi: 154) Dünya misafirhane veya bir han ama yalnızca bir gecelik konmak ve göçmek için. Düny...