Ahmet Topacık

Hz. İbrahim’in kavminden örnekler
 “Ey insanlar! Şüphe yok ki, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışıp kaynaşasınız diye sizi soylara (milletlere) ve kabilelere ayırdık. Allah k...

Hz. Fâtımatü’z-Zehra (a.s.)-7
 Hz. Fâtıma, Mescid-i Nebevî’de irad ettiği hutbesini şöyle bitirdi: “Heyhat! Ne oldu size? Allah’ın Kitabı elinizde olduğu halde nereye yöneliyorsunuz? Hâlbuki Allah’ın ...

Hz. Fâtımatü’z-Zehra (a.s.)-6
 Hz. Fâtıma, Mescid-i Nebevî’de irad ettiği hutbesine şöyle devam etti: “Biliniz ki, Ben Fâtıma’yım ve babam da Muhammed’dir. Dönüp dönüp tekrar söylüyorum. Söylediklerim...

Hz. Fâtımatü’z-Zehra (a.s.)-5
 Hz. Fâtıma, Mescid-i Nebevî’de irad ettiği hutbesine şöyle devam etti: “Tanıklık ederim ki, babam Muhammed O’nun elçisidir. O’nu henüz mahlûkatlar gayb âleminde gizliyke...

Hz. Fâtımatü’z-Zehra (a.s.)-4
 Abdulhamid bin Ebi’l-Hadid el-Mûtezili şöyle der: “Hz. Resûlullah (s.a.a), Fâtıma’ya insanların zannettiklerinin üstünde büyük bir saygı gösterirdi. Hatta bu saygı, baba...

Hz. Fâtımatü’z-Zehra (a.s.)-3
Fâtıma, Ali ve Resûlullah (s.a.a) üç gündür bir şey yememişlerdi. Resûlullah (s.a.a), Fâtıma ve Ali’nin de bu durumda olduklarını biliyordu. Fâtıma, üzerinde Hasan ve Hüs...

Hz. Fâtımatü’z-Zehra (a.s.)-2
Hz. Fâtıma’nın ilminin ve aklî olgunluğunun kanıtı olarak dehasının yüksek düzeyini yansıtan iki ünlü konuşması yeterlidir. Bu hutbelerden birini Hz. Peygamber’in (s.a.a)...

Hz. Fâtımatü’z-Zehra (a.s.)-1
 Hz. Fâtıma (a.s.)’ın kısa süren dünya hayatı, ebediyete kadar unutulamayacak ve ondan feyz ve hayat dersi alınacak kadar örnek ve hikmetlerle doludur. O’nun, gözlerini a...

Harun Reşid ile İmam Musa Kâzım’ın (a.s.) tartışması-2...
 Muhammed bin Yusuf-i Genci-i Şafii, “Kifayet’üt- Talib” kitabında ve İbn-i Hacer-i Mekki, “Savaiku’l-Muhrika” kitabında, Taberani ve Cabir bin Abdullah el-Ensari’den ve ...

Harun Reşid ile İmam Musa Kâzım’ın (a.s.) tartışması-1...
 Ebu Mensur Ahmed bin Ali bin Ebu Tâlib-i Tabersi, ‘İhticac’ adlı kitabında, tartışmanın izahını detaylı bir şekilde aktarmış ve İmam Musa Kazım (as)’ın şöyle buyurduğunu...

Kalb körlüğü, dalalete götürür
Kalb körlüğü, gerçeği görmemektir. Gaflet: Gâfil olma hali, habersizlik, kendinde olmamak, boş bulunmak. Dalalet: Doğru yoldan sapma, yolu kaybetme, azma ...

‘Namaz mü’minin mi’racıdır’-2
İslam’ın şartları kapsamında yapılması teklif edilmiş olan fiiller-ameller, insanı belli amaçlara ulaştırmak için getirilmiş araçlardır. İşte bu yüzdendir ki, düşünebilen...

‘Namaz mü’minin mi’racıdır’-1
İslam’ın Kelime-i Şahadetinden sonra ikinci şartı namazdır. Namaz mi’racdır. Kelime-i Şahadet ile Allah’ın varlığına, tekliğine, Ehadiyetine, O’nun dışında başka...

İslam’da zorlama yoktur-1
“Dinde (Allah’ın yaratısı sistem ve düzeni konusunda, inanç ve itikat bakımından Sünnetullah’ı kabul etme hususunda) zorlama yoktur!” (Bakara: 256). İslam inancı...

Ayrılık zamanı değil–II
Sürekli birilerini karalayarak bir yere varılmaz. Durumdan vazife çıkararak cennete gideceğinizi sanıyorsanız, ben size söyleyeyim; asla gidemeyeceksiniz. Ama Beşşar Esad...

Ayrılık zamanı değil-I
Tarih boyunca haksızlar, barbar ve bağnazlar sevmediklerine karşı veya erki elde etmek için saldırılarını çoğunlukla dinî duygular veya etnik yapılar üzerinden tahrikler ...