Ahmet Tålib Çelen

TÜRKİYE DÖNÜYOR, ÇINGAR BUNDAN ÇIKIYOR
  Türkiye Sûriye’de yabancı bir toprağı işgâl etmiyor. Türkiye kendi topraklarına dönüyor.   Türkiye dönüyor ve iç ve dış düşmanların feryâdının t...

VER ELİNİ ÖPEYİM USTA!
Başta söyleyeyim: “Öğretmenler mi sanayi sitelerindeki ustalar mı daha iyi eğitimci?” diye bir suâlle karşılaşsam tereddüt etmeden “Ustalar!” derim. Hangi öğretme...

Kudüs ah Kudüs!
Kudüs… Sezai Karakoç’un tâbiriyle “Gökte yapılıp yere indirilen şehir.” Peygamberler yurdu, resuller uğrağı… İlk kıblemiz… Efendimizin göklere yürürken ye...

Hayatla karılan dil, dil ile var olan millî kimlik
Millet, dil demektir. Milletin varlığı dil ile kâimdir. Bir dil varsa ve yaşıyorsa âit olduğu millet de vardır ve yaşıyordur. Bir dil öldüğü, yâni konuşanı kalmadığı zama...

Mahçup TEOG
Nihayet TEOG yerine gelecek olan sistem açıklandı. Merak bitti, tartışmalar başlayacak. İmtihansız bir sisteme geçilmesi için canhıraş sekiz yazı kaleme...

Devlet Bahçeli’yi sonuna kadar destekliyoruz
Devlet Bahçeli, kitabın ortasından konuştu: “Gelin üniversite imtihânını tamâmen kaldıralım. Çocuklarımızın soluğunu kesen bu cendereden çocuklarımızı ku...

CÜZDANIMDAKİ ÖĞRETMEN
İlkokul öğretmeninin resmini cüzdanında taşıyan kaç kişi çıkar? Muhtemelen Türkiye’nin tamâmında bile yoktur. ...

TEOG gitti, yeni imtihan telaşı erken bastırdı
“İmtihanın kokusu bile kalırsa TEOG kalkmamış demektir.” demiştik. Maalesef başbakanımızın ve millî eğitim bakanımızın açıklamalarından sonra bütün ortao...

TEOG’un kökünü kurutacak formül
Cumhurbaşkanımız kangren olmuş yaraya neşter attı ve “TEOG’u kaldırın!” dedi. Millî Eğitim de pürtelâş yeni bir sistem arayışına girdi. Ama problem şuydu...

SEVİNÇ VE HUZUR KISA SÜRDÜ: TEOG KALKMIYOR
Maalesef sevinç ve huzur çok kısa sürdü. Başbakanımız sayın Binali Yıldırım’ın TEOG ile alâkalı açıklaması imtihan cephesinde yeni bir şeyin olmadığını ortaya koydu. Kork...

İmtihanın kokusu bile kalırsa TEOG kalkmamış demektir...
“TEOG’un yerine gelecek sistem…” İşte hiçbir şeyin değişmeyeceğinin belgesi bu cümledir. Mevzû ile alâkalı bütün haberlere bakınız, bu cümle ile ...

TEOG kalktı mı?
  Sayın bakanımız “Kalktı.” dedi ya… Ama kazın ayağı pek öyle değil gâlibâ. TEOG’un kalkması demek -alışılan mânâsıyla- imtihanın kırıntısının bil...

:1
Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz: TEOG acilen kalkmalı...
  Cumhurbaşkanımızın sözleri bir müjde olarak düştü önümüze:   TEOG KALKMALI…   Cumhurbaşkanımıza aynen katılıyoruz, sonuna kadar ...

Eyvah, öğretmenlere “Andımız” geliyormuş!
Her mesleğe başlanırken bir yemin metni okunması âdet olmuş. Doktorların Hipokrat yemini meşhurdur. (Bir Müslüman niye İyonyalı bir hekimin yeminini eder, o da a...

İyi bir roman üzerine notlar
Bundan evvelki iki yazımda Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Kara Güneş romanından ibretlik sahneler sunmuştum. Romanın boşluk ve eksikleri olduğunu, bunu sonraki yazılarda gös...

:1
Nasıl büyülüyorlar ve uyanış sancıları
Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Timaş Yayını, 15 Temmuz darbe kalkışması mevzûlu Kara Güneş romanının hülâsasını vermiş ve örgütün insanı nasıl şahsiyetsizleştirdiğine dair b...

Güneşin karası ve şahsiyetsizleştirilen gençlik
Kara Güneş, Bahadır Yenişehirlioğlu’nun 15 Temmuz darbe kaklışmasını mevzu alan romanı. Timaş yayını. Romanın iyi niyetlerle yazıldığı kat’î. Çok güzel yerleri de...

Hål, dile düşerse…
Bir dostum vardı. İnsanı bıktıracak kadar iyilikten bahsederdi. “Hadi gel bir iyilik yapalım. Paranın üstü kalsın, bir iyilik olsun. Bugün bir iyilik yapamadım. İyilik, i...