Ahmet Sevgi

:10
Zaruret çek, minnet çekme…
Ara sıra şairlerin "divan"larını karıştırırım. Maalesef divanlar "hüsniyat" dediğimiz "kaş, göz, bel, âşık, mâşuk, şarap, dilber" gibi daha çok güzelliklerin dile getiril...

:20
Gülşehrî ve Âşık Paşa'nın Türkçeciliği
Anadolu Selçuklu/Türk Devleti'nde ilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, resmî dil de bazen Arapça bazen Farsça idi. Bu durumu hoş karşılamayan Türkmen beyleri ve tekke ...

:31
Şemseddin Sami ve "Kâmûs-ı Türkî"si…
Yarın (18 Haziran 2020). Şemseddin Sâmî'nin ölüm yıldönümü… Bundan 116 yıl önce, 18 Haziran 1904'te, en verimli olabileceği bir yaşta (54 yaşında) vefat eden Şemseddin Sa...

:6
Lokman Hekim ölüme çare buldu mu?..
Âdemoğlu dünyaya yaşamak ve yaşatmak için gelmiştir. İnsanlık tarihine baktığımızda peygamberlerden tutun da sıradan vatandaşlara kadar herkesin kendine göre yaşama ve ya...

:12
Padişahlık
Ara sıra yaptığımız eş-dost sohbetlerinde söz döner dolaşır "tek adam yönetimi"ne gelir. Bazı arkadaşlar tek adam idaresini doğru bulmazken, iyi niyetlerind...

:5
Pargalı Maktul İbrahim Paşa'nın bir gazeli
Osmanlı tarihinde adları öne çıkan iki "İbrahim Paşa" vardır. Bunlardan biri Kânûnî Sultan Süleyman'ın (ö. 1566) veziri Pargalı maktul İbrahim Paşa'dır (1493-1536), diğer...

:42
Namaz sûreleri mi, namaz âyetleri mi?
Sadece bizde değil, bütün İslâm ülkelerinde -bunlara Arap ülkeleri de dâhil- halk namaz kılarken genellikle "namaz sûreleri" dediğimiz Kur'ân-ı Kerim'in son...

:25
Namaz ve Müslümanlar
Namaz, İslâm'ın şartlarından biridir. Namaz imanın alametidir. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Mahşer günü önce namazdan hesaba çekileceğiz, âmennâ… Fakat...

:9
Yeryüzünün imar ve ıslahı
İnsan eşref-i mahlûkattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Şeyh Galip'in (ö. 1799) ifadesiyle âlemin en seçkini ve kâinatın gözbebeğidir insan:"Hoşça bak ...

:4
Mahzun Ramazan
Ramazanın bizim toplumumuzda ayrı bir yeri vardır. Günler öncesinden Ramazan temizliği başlar, sahurda ve iftarda ne yenilip içilecek gözden geçirilir ve diğer aylara naz...

:15
Yunus Emre ve gönül
Gönül bizim en eski kelimelerimizden biridir. "Orhun Âbideleri" yahut "Kutadgu Bilig" gibi gerek İslâmiyet öncesi gerekse İslâmiyet sonrası ilk yazılı kaynaklarımızda "kö...

:8
Yunus Emre ve 72 millet
Malum, koronavirüs yüzünden -özellikle şehirlerde- hepimiz evlerimize kapandık. Dört duvar arasında sıkışıp kalmak elbette kolay değil. Havaların ısınmaya başlamasıyla bi...

:8
Şairlerden kitaba dair beyitler
Klasik Türk şairlerinin "Divan"larını incelediğimizde "kitap" redifli en güzel gazeli Kastamonulu Latîfî'nin (ö. 1582) yazmış olduğunu görüyoruz. İşte o gazelden bir bey...

:15
Ahmet Vefik Paşa'nın ölüm yıldönümü
Bundan 129 yıl önce 1 Nisan 1891 Çarşamba günü ebedî âleme irtihal eden Ahmet Vefik Paşa, büyük bir devlet adamı ve değerli bir Türkolog'dur. Paşa'nın en zor dönemlerde ...

:22
Mevlânâ'dan kitapla ilgili beyitler
Hz. Mevlânâ, 'Mesnevî'de kitapla ilgili olarak şunları söyler: "Gerçi maksûd ez-kitâb ân fen buved//Ger tu-eş bâliş künî hem mîşeved//Lîk ez-û maksûd în bâl...

:19
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü
Bugün Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü… Tarihî şahsiyetlerimizi anmak yahut geçmişte kazandığımız zaferleri kutlamak bizim için kadirşinaslıktan ziyade bir görevdir. ...

:28
İstiklâl Marşı'nın kabulünün 99.yıldönümü
Yarın (12 Mart 2020) İstiklâl Marşı'nın kabulünün yıldönümü… Mehmet Akif, 7 düvele karşı verdiğimiz istiklâl mücadelemizin ruhunu destanlaştıralıdan bu yana 99 yıl geçmi...

:48
"Rus kimdir, Moskof nedir?.."
Son günlerde/yıllarda başımıza gelenler tarihten hiç ders almadığımızı gösteriyor. Bundan tam 100 yıl önce 7 düvele karşı istiklâl mücadelesi vermiş ve bir zamanlar 20 m...

:7
"Üç aylar"ın düşündürdükleri…
Kabul edelim ki toplum olarak son zamanlarda çok gerginiz. Ekonomik sıkıntılar, siyasî çekişmeler, yanlış Suriye politikası yüzünden başımıza gelenler, hukuka güvenin sa...

:22
Şeref mi, şöhret mi?..
"Şeref"le "şöhret" bizde genellikle birbirine karıştırılır. Her meşhur kişi şerefli olmadığı gibi her şerefli insan da meşhur olmayabilir. Yani şöhret başkadır, şeref ba...