Ahmet Sevgi

:6
Orman kanunu
İlk çağlarda insanlar dağlarda, ormanlarda yaşar, kanun ve nizam olmadığı için de "Büyük balık küçük balığı yer" misali güçlüler zayıfları ezerdi. Böyle dur...

:8
Şinasî'nin mezarı
Geçtiğimiz günlerde "Şinasî'nin mezarı 150 yıl sonra tespit edildi" diye basında bir haber çıktı. Haberin ayrıntısına bakıldığında tarih araştırmacısı Mehme...

:6
Beyitlerin gölgesinde Yunus Emre
Vefatının 700. yıldönümü dolayısıyla UNESCO "2021"i Yunus Emre'yi anma yılı ilan etmiştir. UNESCO'nun bu kararı tabii ki önemli, fakat bizim için esas önemli olan Yunus'u...

:15
Arif Nihat Asya ve anne hasreti…
Dün Arif Nihat Asya'nın ölüm yıldönümüydü. Bayrak şairini hiç olmazsa ölüm yıldönümlerinde hatırlamak, hayır dua ile yâd etmek millî bir görev değil midir? Tarihe mal olm...

:9
Düşmana muhtaç yaşamak
İbn Keamâl (ö. 1534) bir beytinde şöyle der:"Nâ-ehl olur muârız-ı ehl//Her Ahmed'e bulunur Ebûcehl."Demek ki yeryüzünde her Ahmed'in bir Ebûce...

:6
Siyaset ve şiir
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Azerbaycan'da düzenlenen zafer töreninde, Bahtiyar Vahapzade'nin (ö. 2009) "Topraktan Pay Olmaz" şiirinden aşağıdaki mısraları okuyunca İran'...

:11
"Mesnevî"de insan…
Yarın gece "şeb-i arûs"… Yani Hz. Mevlânâ'nın vefatının 747. yıldönümü. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizde Hz. Pîr'in en önemli eseri olan Mesnevî'den ...

:11
Diyanet ve korona
Korona ile mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığı, üzerine düşen görevi yaptı mı yahut ne ölçüde yaptı? Bugün herkesin merak ettiği bu sorunun cevabı üzerinde kısaca duralı...

:16
Liyakat mi, sadâkat mi?
İster padişah olun ister vezir, ister cumhurbaşkanı olun ister başbakan, devlet çarkını ekibinizle birlikte döndüreceksiniz. Dolayısıyla, ekibinizi seçerken ilk düğmeyi y...

:9
Hatada ısrar etmek
Hatasız kul olmaz demiş atalar. Herkesin öyle veya böyle bir hatası, bir kusuru muhakkak vardır. Yanılmaz şaşmaz bir Allah. Yani insanlar da iktidarlar da hata yapabilirl...

:7
Kavga…
Edebiyat milletin aynasıdır, derler. Gerçekten de özellikle atasözü, deyim ve hikmetli beyitlerde biz o edebî ürünlerin vücut bulduğu toplumu görürüz. Söz gelimi şu beyit...

:8
Eğitimde reform
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, geçenlerde İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi'nin açılış töreninde şunları söyledi:"Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her a...

:7
Atasözlerimizde devlet yönetimi
Yeni Türk Edebiyatının kurucularından biri olan Şinâsî (ö. 1871) "Durûb-ı Emsâl-i Osmânî" adlı eserinin girişinde atasözünü şöyle tarif eder:"Durûb-ı emsâl ki h...

:10
Zaruret çek, minnet çekme…
Ara sıra şairlerin "divan"larını karıştırırım. Maalesef divanlar "hüsniyat" dediğimiz "kaş, göz, bel, âşık, mâşuk, şarap, dilber" gibi daha çok güzelliklerin dile getiril...

:20
Gülşehrî ve Âşık Paşa'nın Türkçeciliği
Anadolu Selçuklu/Türk Devleti'nde ilim dili Arapça, edebiyat dili Farsça, resmî dil de bazen Arapça bazen Farsça idi. Bu durumu hoş karşılamayan Türkmen beyleri ve tekke ...

:31
Şemseddin Sami ve "Kâmûs-ı Türkî"si…
Yarın (18 Haziran 2020). Şemseddin Sâmî'nin ölüm yıldönümü… Bundan 116 yıl önce, 18 Haziran 1904'te, en verimli olabileceği bir yaşta (54 yaşında) vefat eden Şemseddin Sa...

:6
Lokman Hekim ölüme çare buldu mu?..
Âdemoğlu dünyaya yaşamak ve yaşatmak için gelmiştir. İnsanlık tarihine baktığımızda peygamberlerden tutun da sıradan vatandaşlara kadar herkesin kendine göre yaşama ve ya...

:12
Padişahlık
Ara sıra yaptığımız eş-dost sohbetlerinde söz döner dolaşır "tek adam yönetimi"ne gelir. Bazı arkadaşlar tek adam idaresini doğru bulmazken, iyi niyetlerind...

:5
Pargalı Maktul İbrahim Paşa'nın bir gazeli
Osmanlı tarihinde adları öne çıkan iki "İbrahim Paşa" vardır. Bunlardan biri Kânûnî Sultan Süleyman'ın (ö. 1566) veziri Pargalı maktul İbrahim Paşa'dır (1493-1536), diğer...

:42
Namaz sûreleri mi, namaz âyetleri mi?
Sadece bizde değil, bütün İslâm ülkelerinde -bunlara Arap ülkeleri de dâhil- halk namaz kılarken genellikle "namaz sûreleri" dediğimiz Kur'ân-ı Kerim'in son...