Ahmet Sevgi

:5
Pargalı Maktul İbrahim Paşa'nın bir gazeli
Osmanlı tarihinde adları öne çıkan iki "İbrahim Paşa" vardır. Bunlardan biri Kânûnî Sultan Süleyman'ın (ö. 1566) veziri Pargalı maktul İbrahim Paşa'dır (1493-1536), diğer...

:42
Namaz sûreleri mi, namaz âyetleri mi?
Sadece bizde değil, bütün İslâm ülkelerinde -bunlara Arap ülkeleri de dâhil- halk namaz kılarken genellikle "namaz sûreleri" dediğimiz Kur'ân-ı Kerim'in son...

:25
Namaz ve Müslümanlar
Namaz, İslâm'ın şartlarından biridir. Namaz imanın alametidir. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Mahşer günü önce namazdan hesaba çekileceğiz, âmennâ… Fakat...

:9
Yeryüzünün imar ve ıslahı
İnsan eşref-i mahlûkattır. Yani yaratılmışların en şereflisidir. Şeyh Galip'in (ö. 1799) ifadesiyle âlemin en seçkini ve kâinatın gözbebeğidir insan:"Hoşça bak ...

:4
Mahzun Ramazan
Ramazanın bizim toplumumuzda ayrı bir yeri vardır. Günler öncesinden Ramazan temizliği başlar, sahurda ve iftarda ne yenilip içilecek gözden geçirilir ve diğer aylara naz...

:15
Yunus Emre ve gönül
Gönül bizim en eski kelimelerimizden biridir. "Orhun Âbideleri" yahut "Kutadgu Bilig" gibi gerek İslâmiyet öncesi gerekse İslâmiyet sonrası ilk yazılı kaynaklarımızda "kö...

:8
Yunus Emre ve 72 millet
Malum, koronavirüs yüzünden -özellikle şehirlerde- hepimiz evlerimize kapandık. Dört duvar arasında sıkışıp kalmak elbette kolay değil. Havaların ısınmaya başlamasıyla bi...

:8
Şairlerden kitaba dair beyitler
Klasik Türk şairlerinin "Divan"larını incelediğimizde "kitap" redifli en güzel gazeli Kastamonulu Latîfî'nin (ö. 1582) yazmış olduğunu görüyoruz. İşte o gazelden bir bey...

:15
Ahmet Vefik Paşa'nın ölüm yıldönümü
Bundan 129 yıl önce 1 Nisan 1891 Çarşamba günü ebedî âleme irtihal eden Ahmet Vefik Paşa, büyük bir devlet adamı ve değerli bir Türkolog'dur. Paşa'nın en zor dönemlerde ...

:22
Mevlânâ'dan kitapla ilgili beyitler
Hz. Mevlânâ, 'Mesnevî'de kitapla ilgili olarak şunları söyler: "Gerçi maksûd ez-kitâb ân fen buved//Ger tu-eş bâliş künî hem mîşeved//Lîk ez-û maksûd în bâl...

:19
Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü
Bugün Çanakkale Zaferi'nin 105. yıldönümü… Tarihî şahsiyetlerimizi anmak yahut geçmişte kazandığımız zaferleri kutlamak bizim için kadirşinaslıktan ziyade bir görevdir. ...

:28
İstiklâl Marşı'nın kabulünün 99.yıldönümü
Yarın (12 Mart 2020) İstiklâl Marşı'nın kabulünün yıldönümü… Mehmet Akif, 7 düvele karşı verdiğimiz istiklâl mücadelemizin ruhunu destanlaştıralıdan bu yana 99 yıl geçmi...

:48
"Rus kimdir, Moskof nedir?.."
Son günlerde/yıllarda başımıza gelenler tarihten hiç ders almadığımızı gösteriyor. Bundan tam 100 yıl önce 7 düvele karşı istiklâl mücadelesi vermiş ve bir zamanlar 20 m...

:7
"Üç aylar"ın düşündürdükleri…
Kabul edelim ki toplum olarak son zamanlarda çok gerginiz. Ekonomik sıkıntılar, siyasî çekişmeler, yanlış Suriye politikası yüzünden başımıza gelenler, hukuka güvenin sa...

:22
Şeref mi, şöhret mi?..
"Şeref"le "şöhret" bizde genellikle birbirine karıştırılır. Her meşhur kişi şerefli olmadığı gibi her şerefli insan da meşhur olmayabilir. Yani şöhret başkadır, şeref ba...

:7
Cenap Şahabeddin hakkında
 Yarın Cenap Şahabeddin'in (1870-13 Şubat 1934) ölüm yıldönümü. "Servet-i Fünûn Edebiyatı"nın Tevfik Fikret'ten sonra en büyük şairi olarak kabul edilen Cenap Bey...

:14
El ve dil üzerine…
Bir dilin ifade zenginliği, o dildeki kelime sayısından ziyade, söz konusu dilin sahip olduğu atasözü ve deyimlerle ölçülür. Çünkü özellikle atasözleri, tarihî hakikatle...

:19
Kalp kıranların akıbeti
Geçen haftaki yazımızda kalp kırmama konusunu ele almış ve "gönül kırmamak en büyük sultanlıktır" demiştik. Bugün de kalp kıranların akıbeti üzerinde durmak istiyoruz....

:9
En büyük sultanlık kalp kırmamaktır
Muallim Naci: "Maarifet iltifata tâbidir//Müşterisiz metâ zâyidir" der. Doğru… Hemen herkesin siyasete dair yazıp çizdiği, özellikle siyasetçilerin muhatapl...

:12
Vusulsüzlük ve usulsüzlük
Eskilerin bir sözü vardı: "Vusulsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir." Gerçekten de geriye dönüp baktığımızda bazı şeyleri başaramamamızın yahut eksik yapmamızın; tembelliğimi...