Ahmet Selman Demirel

Batının çıkış yolu
  Toplumların inşasında dinin önemi yadsınamaz. Zira insanı insan yapan en değerli vasfı inanan ve bağlanan bir varlık olmasıdır. Bu anlamda insanın ya...