Ahmet Selim

:9
Ufuklara bakmak
Fakat bir merhale vardır ki, size bilmedikleriniz ne kadar çok olduğunun şuurunu kazandırır; bir sahil vardır ki, önünüzde sonsuz bir deryanın bulunduğu hakikatini göster...

Anayasa konusu
“Evet” çıkar ise, bunun oluşturacağı “siyasî-manevî” baskıya dayanılamayacağını ve başkanlık sistemine gidilmesi yönündeki reddiyelerin etkisiz kalacağını düşünüyor. Anay...

:16
Batı'yı da bilmiyorlar
Sonra, vahye inanırken düşünecektir. Düşüne düşüne, Allah'ın varlığına, vahye, peygambere, vahyedilen kitaba inandıktan sonra; “akıl”ın işleyişi, inanılan ölçülere...

İnsanın bütünlüğü ve farklı halleri (2)
Teşhiste birkaç psikolojik formata bağlı olarak tamamen sübjektif, tedavide tek bir metoda bağlı olarak tamamen objektif davranmak; tıp mantığı ile bağdaşır mı? Bi...

:3
İnsanın bütünlüğü ve farklı halleri (1)
Sıhhatli bir fizyolojik yapının özellikleri bellidir. Maddî tahliller ve tetkikler bunu açıkça ortaya koyar. Birçok sıhhat göstergeleri sayısal olarak dahi net olarak ifa...

:5
Kelimeler, cümleler
Bir yazı bile bazen (yanılma payını nazarî olarak kabul etmeme rağmen “genellikle” diyesim geliyor) bir sürü biyografik bilgiden daha iyi tanıtım sağlar. Bir mektu...

:8
Düşünce eğitimi işini beceremedik
Üniversitede Sahaflar başlıca uğrak yerimizdi. Harçlıklarımızı 2-3 günde bir kitap alacak şekilde kullanırdık. Sonunda öyle bir noktaya geldik ki “ne kadar kitabın var?” ...

:9
Zeka, akıl, demokrasi
Aslında böyle olmasa bile, eve sığınmak o mücadeleyi dengeleyen tabii bir psikoloji halinde yine de vardır. Mesela bir Batılı “Ev her İngiliz'in kalesidir.” der. Bunun da...

:9
Kader de var sorumluluk da (3)
Bazılarının arzusu şöyle: Çok öğrenirsek, çok çalışırsak güçlü oluruz, üstün oluruz. Her zaman böyle olmayabilir efendim! Nice alim ve çalışkan insanlar fakr u zaruret iç...

:7
Kader de var sorumluluk da (2)
Burada zikretmiyorum ki, takılan olmasın! Yalnız şu kadarını söyleyeyim: Dünyada kötülükler ve zulümler cüz'i iradenin eseri olarak var. Kudreti sonsuz olan Rabb'imiz onl...

:24
Kader de var, sorumluluk da (1)
Bir kanaldaki kader programını doğrusu hiç beğenmedim… Çok yalın, çok sathî şeyler söylendi… “Önünde taş var, gidip çarpıyorsun. Bu kader mi canım?” gibi. Üstelik de tele...

:6
Bilgi, sevgi ve itidal (2)
Her mahiyet sapması ifratlarla ve tefritlerle birlikte yaşanır. Öyle bir fasit dairenin içinde, sevginin asliyeti yoktur. İtirafı zor da olsa, ağır da gelse, yoktur. Sevg...

:5
Bilgi, sevgi ve itidal (1)
Okula gidenler öğrenir, okuyanlar öğrenir. Anne-baba olanlar sever, kardeş olanlar sever, insan özel birini sevebilir…  Bu, insanın yaratılışında vardır. Bilgiye ve sevgi...

Anayasa ve demokrasi
Konuşuluyor ama havada konuşuluyor. Ortada bir somut veri örneği ve öneri metni yok. Ben kendi kafamdaki anayasa tasavvurunu 1-2 ayda yazıya dökerim diye düşünüyorum. Niy...

Tebessüm ve gözyaşı(2)
Ebediyete nisbeti, dünyevî zamanın bir kul için ifade ettiği mânâ bu kadarcık… Ama o zaman parçasını bir hâl değişiminden sonra ebediyet yolculuğuna devam edecek olmanın ...

Tebessüm ve gözyaşı(1)
Genevieve Bianquis onun hakkında şöyle demiş: “Şiirinde birbirine zıt her türlü çınlayışı okuyoruz. Tebessümlerin gözyaşlarını silip süpürdüğünü; gözyaşlarının da, gülüşl...

:20
1950-2016
Sadece Sarı Ev dediğimiz bir evde oturduğumuzu ve 1947'de yeni aldığımız, küçücük bahçeli ve iki göz odalı viran bir eve taşındığımızı hatırlıyorum. Son eşyalar taşınırke...

Yalın zekâ
Bazı ilim adamları, genetik yapısıyla oynayarak onu değiştirmeye karar verirler. Deneme fareleri üzerinden yapılan araştırma sonuçları olumlu çıkmıştır çünkü. Genetik yap...

Tevazu ve tekamül
Fakat bir merhale vardır ki, size bilmedikleriniz ne kadar çok olduğunun şuurunu kazandırır; bir sahil vardır ki, önünüzde sonsuz bir deryanın bulunduğu hakikatini göster...

:16
Kolaycılığın dayanılmaz hafifliği
Güneş, hayatiyetin kaynağı. Işık-ısı (enerji) oradan geliyor… Mademki öyle daha da yaklaşırsak daha iyi olmaz mı? Olmaz! Tahammülünü aşan tecellîye talip olursan, hiçbir ...