Ahmet Said ASMA

:2
Lezzeti şükür için istemek
Risale-i Nur’da İktisat Risalesi’nde geçen, Gavs-ı Azam’ın tavuk meselesini duymuşuzdur. Bir talebe kuru, siyah bir ekmek yerken, annesi oğlunu ziyarete geliyor ve...

:24
Âzalar helâle programlanmıştır
Hadis-i Şerif’te: ‘’Her kim helâl rızık yerse Cenâb-ı Hak onun kalbini nurlandırır. Onun kalbinden hikmet pınarlarını fışkırtıp, dilinden akıtır.‘’ (Taberani, Esved) ...