Ahmet Özdemir

:2
İslâmın temeli zekât
Zekât ve sadâka aslında zenginlerin fakirlere bağışları değil, Allah’ın zenginlerin mallarına yoksullar için koymuş olduğu bir haktır, İslâm dininin beş temelinden birisi...

:6
İslâmın getirdiği adalet
İslâm mücahitlerinin Bedir seferine çıkarken 70 develeri, iki de atları vardı.Develere ikişer, üçer, dörder kişi nöbetleşe biniyorlardı. Peygamberimiz (asm) bir de...

:6
Habeş Necaşi’si Ashama’nın İslâm’a dâvet edilmesi...
İslâmiyet kısa sürede Arabistan Yarımadası dışına taştı. Hükümdarlar İslâm’a dâvet edilmeye başlandı. Hicret’in 7. yılı Muharrem ayında Amr b. Ümeyye, Habeş Necaşî’si Ash...

:10
“Ben burayı Yıldız Sarayı’na değişmem”
Nurlar’ın yazılmasına, müellifinin ibadet ve münacatlarına menzil olmuş ve Üstadın deyişiyle “Ben burayı Yıldız Sarayı’na değişmem” dediği Çam Dağı tepesinde yer alan yük...

:7
Bediüzzaman’la Barla özdeşleşmiştir
Bediüzzaman’la Barla birbiriyle özdeşleşmiştir adeta. Birini birisiz düşünmek mümkün değil. Ülkemizde Barla gibi daha nice güzel köyler, beldeler var. Ama Nur Talebelerin...

:1
Nikâhın hayırlısı
İslâmiyet kadının hukukuna önem vermiştir.Cahiliye devri insanları ölen babalarının kadınlarıyla evlenme ve bir erkeğin iki kız kardeşle evlenmesi dışında, Allah’ı...

:1
İnsandaki duygular
İnsan sadece maddeden ibaret değildir.İnsanın moral yönü ve manevî yapısı ise harikadır. Bediüzzaman’ın bu konudaki tesbitleri de dikkate değer: “Nasıl ki mide bir...

:5
Dünyaya niçin gönderildik?
Hâlbuki hayvanlar daha dünyaya gelir gelmez, ne yapacaklarını biliyorlardı. Adeta başka bir yerde öğretilip gönderilmişlerdi. Bediüzzaman’a göre onların asıl vazifesi, “i...

:7
İnsanların günahları ile imtihanı
İnsan, varlıklar içinde en güzel şekilde yaratılmıştır. İmanı karşılığında en yüksek makamlara çıkabilirken, küfürle en aşağı çukurlara da düşebilir.İmanın insan h...

:10
Fasık kime denir?
Günümüzde bazı kelime ve terimler rastgele kullanılır oldu. Hâlbuki ağızdan çıkan her söz sahibine bir sorumluluk getirir. Söylenen sözlerin bazılarının sonucu dünyada gö...

:3
Beytullah’ın tavaf edilmesi
İbadetlerde bizim bilmediğimiz nice hikmetler vardır. İşte onlardan birisi: Beytullah’ı tavaf ederken çalımlı yürünmesi. Hicretten sonra Müslümanlar uzun süre Mekk...

:3
Bir parça azığın bir orduya yetmesi
Tebük Seferi sırasında orduda açlık ve susuzluk baş göstermişti. Sahabelerin Resul-i Ekrem’e (asm) güvenleri tamdı. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da yine ona baş...

:4
Ebu Süfyan Resûl-i Ekrem’in huzurunda
Ebu Süfyan, Hz. Ümmü Habibe’nin evinden çıkıp doğruca Peygamberimizin (a.s.m.) yanına gitti. Ebu Süfyan, kızı Hz. Ümmü Habibe’nin yaptıklarını ve kendisinin de ona...

:3
İçki haram kılınınca sokaklarda sel gibi aktı
İçki, Hicret’in dördüncü yılında Benî Nadîr Yahudilerinin Medine’den sürülüp çıkarıldıkları zaman haram kılındı. İslâm’dan önceki Araplarda içki, kumar gibi adetler çok y...

:2
Hayırda yapılan yarış
Tebük Seferi’nin diğer bir adı “Gazvetü’l-Usre”dir. Usre, sıkıntı, darlık anlamına gelir. Bu isim âyet-i kerimeden alınmıştır. Çünkü Tebük Seferi’ne temas eden âye...

:2
Bir şehit yavrusu evlât ediniliyor
Allah Kur’ân-ı Kerîm’de Peygamberimiz (asm) hakkında şöyle buyurmaktadır: “Biz seni âlemlere ancak rahmet olmak üzere gönderdik.” 1 “Ey insanlar! Size içini...

:8
Allah yolunda şehit olanlar nereye giderler?
Uhud günü, Resûlullah’a (asm) bir adam Allah yolunda savaşırken ölürse, nereye gideceğini sordu. Resûlullah (asm), “Cennete!” buyurunca, adam elindeki hurmaları at...

:18
Abdullah b. Selâm’ın Müslüman olması
Abdullah b. Selâm, Hz. Yusuf’un (as) soyundan olup Medine Yahudilerinin ileri gelen âlimlerinden birisi idi. Babası Selâm’dan birçok şeyle birlikte Tevrat’ı ve tef...

:15
Isparta Bediüzzaman Mevlidleriyle daha güzel
Mevlidler, Müslümanları bir araya getiren güzel bir vesile olarak kabul edilir. Bu güzel âdetin kıyamete kadar devam etmesi arzumuzdur. Mevlid-i Şerif okuma ve oku...

:38
Isparta ve Bediüzzaman Mevlidi
Mevlid-i Nebevi okuma ve okutma geleneği İslâm toplumlarında çeşitli şekillerde (doğum, ölüm, evlenme, sünnet vb.) devam eden güzel bir gelenektir. Merhûm Süleyman...