Ahmet Metin Aysoy

:5
SGK prim borcu olan şirketler dikkat!
Bu yazımızda, SGK prim borcu olan şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin bilmelerinde yarar bulunan bazı hususları ele alacağız. 1-Şirketin p...

:2
SGK borçluları lehine yönetmelik değişikliği
Bu yazımızda, ‘Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te 23/06/2017 tarihinde yapılan değişiklikten bahsedeceğiz....

Yaşlılık aylığınızın hemen bağlanması için dikkat...
SSK’lı olarak uzun yıllar çalıştınız. Hesabınıza göre yaşlılık aylığınıza hak kazandınız. Aylığınızın hemen bağlanması için yapmanız gereken hazırlık var. ...

:2
Bir kişinin hatalı eylemi nedeniyle 5 kişi işten çıkarılabil...
İşçinin iş sözleşmesinden kaynaklanan asli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ya da dürüstlük kuralına uymaması gibi çalışma mevzuatımızda belirlenen geçerli ...

:3
Emekli maaşına banka el koyabilir mi?
Bu yazımızda, bankadan kredi kullanacak emekli, dul ve yetim aylığı alanlarınbilmelerinde yarar bulunan bir ihtilafa değineceğiz. Emekli aylığı alanlar banka k...

:6
İstifa dilekçesinde haklı sebebi yazmak gerekir mi?
Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışlarda bulunması halinde, iş sözleşmesini sürenin bitiminden ön...

:5
İşçi ve işveren ikramiye ihtilafı
İkramiye, çalışanın işyerine katkıları nedeniyle işverenin memnuniyetini ifade etmek üzere bir defada veya dönemsel olarak belli zaman dilimlerinde ya da  doğu...

:8
Arabuluculuk ücretini işçiye devlet ödeyecek mi?
İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açmadan önce a...

:6
İşe iade davası bittikten sonra problemler ve çözümleri...
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin iş sözleşmesinin  geçerli bir neden olmaksızın işverence feshedilmesi ha...

:2
Memurların ücretsiz izin soruları
Bir neden göstermeksizin memur ücretsiz izne ayrılabilir mi? Memurlar ücretsiz izinde iken sigortalı işte çalışırsa, işveren Sosyal Güvenlik Kurumu’...

Maluliyeti geçen işçi ne yapmalı?
Maluliyeti nedeniyle çalıştığı iş yerinden ayrılmak zorunda kalan işçi, tedavisi sonunda maluliyeti geçer ve tekrar işe girmek isterse, öncelikle son olarak ça...

:3
Eşinin şirket kurması çalışanı tazminatından eder mi?...
Çalışanların işverene karşı borçlarından biri de işverene sadakat borcudur. İşçinin sadakat borcuna  aykırı davranışlarda bulunması, işverene işçiyi ihbar ve k...

Kendinize ait aracı da kullanırken dikkat
Alkollü araç kullanmak başta olmak üzere trafik kurallarına uymamak kaza yapma riski yanında bazen iş sözleşmenizin derhal ve ihbar tazminatınız ödenmeksizin f...

:2
Yaşlılara Sosyal Güvenlik Rehberi
Sosyal güvenlik sistemimizde yaşlılara sağlanan imkanları bu rehberde topladık. 1-Emekli ikramiyesi farkı Bize gelen sorulardan, yaş hadd...

:12
Yaş nedeniyle işten çıkarılmak
Bazı işletmeler, personel yönetmeliklerine veya iş sözleşmelerine belirli bir yaşa gelen işçinin iş sözleşmesinin geçerli nedenle işten çıkarılabileceğine iliş...

:3
Duygusal emek işten çıkarmada dikkate alınıyor mu?
Bu yazımızda, başta çağrı merkezinde çalışanlar olmak üzere, pazarlama ve satış elemanları, tur rehberi, garson,  hemşire ve hostes gibi müşteri ile bire bir i...

:2
Dul ve yetimler istisnalara dikkat!
Dul ve yetim aylığı alanların veya aylık bağlatma talebinde bulunacakların bilmelerinde fayda bulunan bazı istisnalara değineceğiz. 1- Çalıştıkları ...

:2
Aracı çizen tazminatı unutsun
Yazının başlığı ile ilgili bölümü sona bırakarak, önce işçinin işverenin malına zarar vermesinin hangi durumda işten tazminatsız çıkarılmasına yol açabileceğin...

:4
İzin 6 günlük süreyi kesmez
Şirketimizde LPG taşıyan tanker şoförlerinin araç kullanırken cep telefonu kullanmaları iş güvenliğini tehlikeye düşüreceği gerekçesi ile yasaklanmış ve bu yas...

:6
Sigortalının ödeneği iade etmemesi için...
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması koşuluyla iş kazası veya meslek hastalığı ned...