Ahmet Kurucan

:23
Cihat teolojisi (1)
Tam burada neden sorusunun sorulması gerekir. Konuşan ya da dinleyen herkes, “Neden?” sorusunu kendisine ve muhatabına sormalı ve doğru cevabı bulmaya çalışmalıdır. Benim...

Slogan Müslümanlığı ve Diyanet-Sen raporu
Tanıdığım, sevdiğim, saygı duyduğum akrabalık-dostluk ilişkisi içinde bulunduğum insanlar vardı bunlar arasında ama beni İslamcılık ideolojisi ile özdeş kılacak, hatta ta...

:79
Sağlık bilinci ve ölüm gerçeği
Zihnimizin arka plandan her zaman var olan kutsal anlayışımızdan büyüklere saygıya kadar uzanan hususların bu yaklaşımdaki rolü nedir ayrıca tartışılmalı ama benim gerçek...

:33
Duygusal ve teolojik kopuş
Özetle ifade edecek olursam psikiyatr Doğan Şahin: “Farklı siyasi görüşleri savunmanın düşmanlık ve ihanet olarak kabulü… bunun paranoid kavramı ile izah edilebileceği…” ...

:169
Kabe'de siyasi miting
Tam anlamıyla siyasi bir miting görünümü. Çünkü siyasi mitinglerde şimdiye kadar gördüğümüz manzaralardan zerre kadar farkı yok. Fakat ya mekan? İşte problem burada başlı...

:165
Ecel emelin önünde
Hıristiyanlık dininin ayırt edici özelliği sevgi olarak bilinir bütün dünyada. Kendilerinin tanımları da bu istikamette. Hz. İsa'ya isnat edilen “Bir yanağına tokat atana...

:35
Bagajı dolu kavramlar
Kendisini “Süryani cemaatine mensup, dindar ve inancına ölesiye bağlı” diye tanımlayan bir okuyucumuzdan yazımla alakalı yorum aldım. Kısaca şöyle diyor: “Önce Müslümanla...

:49
‘Bir' olmak mı ‘birlikte' olmak mı?
Bir de dönüp baktık ki bir arpa boyu yol gitmişiz.” İster yakın tarihten başlatıp son 13 yıl deyin, isterseniz daha gerilere gidip 90-100 yıl deyin, bugün geldiğimiz ve b...

:34
İnsan harcamakta üstümüze yok
İngilizce kitapları aylara hatta haftalara bölerek yapmaya çalıştığım okuma planımda bir şey dikkatimi çekti; Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi ile alâkalı kitapların ço...

:20
İtikadî tartışmalara siyasetin etkisi
Bu benzetme üzerine okuyucuların sormuş olduğu sorulara toptan cevap olmak üzere okumaya başladığınız yazıyı kaleme alıyorum. Murcie ve onunla birlikte sair itikad...

:81
Neo Hariciye Neo Murcie ve zulmün teorisi
Akşam eve geldiğimde yazılı metni önüme aldım okudum, bir daha okudum, altını çizerek bir daha okudum ve yazmaya karar verdim. Kafamda çakan şimşek Hocaefendi'nin kelamda...

:22
Düşmanlık zihnimizde kökleşmiş
Globalleşme adını verdiğimiz olgu uzakları yakın etmenin yanı sıra dinî, kültürel, ahlakî, ekonomik vb. hayatın hemen her alanında karşılıklı etkileşimleri ve değişimleri...

:32
Mürted demiş birisi birisine
Zahirilik, Selefilik, Maturidilik, Mu'tezile, İ. Teymiye, içtihad ehliyeti, geleneği sorgulama, daru'l-harb ve daru'l-İslâm ve daha neler neler. Teolojik temellerin konuş...

:34
Müslümanlar olarak zihnî değişime hazır mıyız?
Yazının yayımlanmasından bu yana dünyanın değişik ülkelerinde Müslüman ve gayrimüslim yazarların makale hakkında yazmış olduğu yazılar, yaptıkları değerlendirme ve yoruml...

:70
İslâm tarihi değil insan tarihi
Ne zamana kadar devam edecek sorusunu duyar gibiyim. Nereden baktığınıza bağlı. Benim baktığım yerden gördüğüm manzarada gördüğüm şu; kıyamete kadar. Hemen “İman-küfür mü...

:37
Şiddet görüntüleri ve IŞİD propagandası
Twitter hesabı üzerinden paylaşılan 18 adet video görüntüleri insanlıktan nasibi kalan herkesi dilhûn etmeye yetti. Katil, vahşi, canavar vb. sıfatlar mevcudu tavsif etme...

Tabela Osmanlıcılığı
Aslında mesele 12 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin Başbakanlık'a bir yazı göndererek Osmanlı Ocakları'ndan rahatsızlık duyması değil. Mesele Başbakanlık'ı...

:51
IŞID ve yalnız kurtlar
Dini ve etnik çoğulculuğun hakim olduğu yapıda yer alan insanları birlikte yaşatacak idari sisteme sahip olamamaları şu an itibarıyla gözle görülür en büyük sorun. Kökeni...

:31
Arkeolojik kazı mı?
Bunlardan birisi hem de ilahiyat mezunu kimliği ile, yıllardır İslamî dergi ve gazetelerde yazdığı yazılarla millete rehberlik yapan birisinin söylediği “arkeolojik kazı”...

Müsadere ve daru'l-harb
Takdir edenler, yazdıklarından anlayabildiğim kadarıyla İslam hukukunda içtihadın ne olduğunu, hukukî kararları etkileyen veya belirleyen siyasî, iktisadî, askerî, dinî, ...