Ahmet Güzel

Demir Çelik Piyasası ve Türkiye
Sanayi devrimi öncesinde olduğu gibi sonrasında ve modern ekonomide de ana ham maddeler arasında demir ve çelik en başta geliyor. Birçok sektörde ana ham mad...

Yeni fırsat: zehirli yumurta krizi
Türkiye, dünya tavuk ve yumurta üretiminde önemli ülkelerden bir tanesi. Son yıllarda öneml...

Futbol Rezaleti
Son yıllarda ne oluyor… 3 Temmuz Fenerbahçe operasyonuyla başlayan süreç hiç bitmedi. ...

Varlık Fonu: İs Useful or Harmful?
Bugün klasik bir girişle varlık fonunun tanımıyla yazıma başlayayım… Varlık fonu; “iktisadi...

Dünya Ticaret Hacmi Artıyor mu?
2016 yılındaki son yazımda; Gelişmiş ülkelerde 2017'de ekonomik büyüme serüveninin devam etme...

Kur Zararı Tazmin Edilemez mi?
Döviz kuru 2016 yıl sonu itibariyle tahmin edilenden farklı bir seviyede kapandı. Ve özelli...

Kur Terörü mü?
Özellikle Kasım 2016'dan bu yana yaşanan döviz artışı Türkiye ekonomisine yapılan bir operasyon mu?...

Türkiye’nin Endüstri Seviyesi
Endüstri 4'e geçiş kolay değil. Büyük yatırımları, köklü ve radikal değişimleri gerektiriyo...

Kasım’da Dış Ticaret
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 Kasım ayı Dış Ticarete ilişkin verileri açıkladı. Açı...

2017’de Türkiye ve Dünya Ekonomisini Neler Bekliyor?
2016 yılına başlarken Çin ekonomisindeki endişeler, petrol fiyatlarındaki düşüş ve siyasi belirsizl...

Yeni Bir Üretim Modeline mi Geçiyoruz ?
26 Kasım'da yapılan yeni düzenleme ile yatırımlara yeni teşvikler getirildi. Kalkınma planl...

Erdoğan’ın Yalnızlığı, Büyük Olmanın Sancıları, Döviz Artışı...
Türkiye son yıllarda söylenen değil söyleyen, edilgen değil etken, yolu çizilen değil kendi yolunu ...

Dövizin Serüveni: Tehdit Altında mıyız?
Türkiye'nin olagelen sorunlarından biridir… Döviz sorunu. Neden sorundur? Neden halledilemeyen bir sorundur? Sorunun çözümündeki aksaklık bizden mi y...

Merkez Bankası Sınıfta Kaldı
Merkez Bankasının tutumu, kararları ve hatta bakış açısı döviz kurunun belirlenmesinde hayati bir ö...

2015’te Ar-Ge’de Ne Yaptık?
Türkiye olarak Ar-Ge harcamalarını artırmamız ekonominin geleceği açısından önem arz ediyor. Çünkü Ar-Ge aynı zamanda yeni ve farklı ürün anlamına geliyor....

Faiz ve Dövizle Vurulan Ülkeler
1970'li yıllardan beri Fonun ağına takılan gelişmekte olan ülkelerde uygulanan uygulanan İMF Ortodo...

Başkanlık Sistemi ve Ekonomi
Başkanlık sistemi, tartışmaların daha da yoğunlaştığı bu dönemde itidalli ve milli menfaatler çerçe...

GAP, Şanlıurfa ve TRT
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) dünyadaki örnekleriyle karşılaştırıldığında gerek coğrafi alan gere...

Neden Başkanlık Sistemi?
Biz millet olarak tarihimiz boyunca; bir lider ve o liderin etrafında bir araya geldiğimiz ve kenet...

Yüksek İhracat İçin
Yeni Dünyada yeni ekonomi, enformasyon ve iletişim teknolojileri üzerine kurulu. Ekonomide ...