Ahmet Gürbüz

Terörün temel nedeni
Türkiye, yaklaşık 40 yıldır terör belasıyla uğraş vermek zorunda kalmış ve halen de onlarca terör ö...

Halep’in çığlığını, insan olan duyabilir...
Kudüs, Kabil, Saraybosna, Bağdat, San'a, Grozni, Trablus, Kerkük, Musul ve son olarak da Haleb, 40 ...

Ensar olmak
Dışarıda sıcaklık sıfırın altına düşmüştü. İstanbul'un soğuk ayazı, insanları adeta evlerine kovala...

Türkiye’den doğan Işık
Modern dünya, tek kutuplu, tek düşünceli, tek sistemli, tek dünyalı tek tip insan olmayı dayatıyor....

Gazali'ye göre münazara
İlim erbabı kimselerin hakkı bulma ve elde etme yöntemlerine ilişkin kendi aralarında ki münazara e...

Ahengi bozan dindarlık tasavvurları
İnsan neden her daim büyük kavgaların adamıdır? Neden tarih boyu insanlık hep kavga ederek, didişerek, birbirlerini kırarak ve öldürerek ömür tüketmişlerdir ...

Çağın idrakine üflenecek ruh; İslam
İslam düşünce geleneğinin oluşumu Hz. Peygamber ile başlar. Efendimiz, hicaz yarımadasının içinde k...

Muhammed Fatih Safitürk aslında neyi temsil etmektedir?
Geçtiğimiz hafta makam odasına yerleştirilen ve uzaktan kumandayla patlatılan el yapımı bir bomba ile ağar yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını ka...

Alem-i İslam’ın kurmaya muktedir dünyası
İçinden geçmekte olduğumuz bugünlerde, dünya yeni bir bozuluşla birlikte yeni bir oluşa daha tanıklık etmektedir. Tarihin belli evrelerinde gerçekleşen bu ta...

Hasmın tuzağından çıkan Misak-ı Milli!
2. Dünya savaşı sonrası kurulan eski dünya düzeninin çatırdadığı günümüz, yeni kurulacak dünya düze...

Neden hep bizim coğrafyalarda ki analar ağlar?
Alem-i İslam'ın içinde bulunduğu ahval yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Hemen her bir yanımız iç savaşlarla ve emperyalistlerin kışkırttığı içimizdeki sap...

Neden hep bizim coğrafyamızdaki analar ağlar?
Alem-i İslam'ın içinde bulunduğu ahval yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. Hemen her bir ya...

Ümmet olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilecek miyiz?...
Dünya yeni bir eşiğin arefesinde. Eski dünya bütün kurumları ile çatırdıyor. Dünya son 60 yıldır ol...

İman ve kalp ilişkisi
İman ile gırtlak ve aşağısı arasında hep derin bir ilişki kurulur. İman ise gırtlaktan aşağ...

Alem-i İslam’ın içine düştüğü çukur!
1789 Sanayi devrimi beraberinde bir çok sorunu ve insanlığın bilgi üretim sistemlerini ve değerleri...