Ahmet Faruk

Kendi isteğiyle işten çıkan kıdem tazminatı alabilir mi?...
Çalıştığı işyerinde en az bir yıllık kıdemi bulunan işçinin İş Kanununda sayılan haklı sebep hariç diğer nedenlerle işvereni tarafından işten çıkarılması ya da işçinin ha...

Türk vatandaşlığından çıkarılanın emekli maaşı kesilir...
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, vatandaşlarımıza Rize’de yaptığı açıklamada; “Ne dedik, inlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız dedik. Ner...

Kamuda çalışan işçiler ne zaman emekli olmalı
Bir okurumuz, 10680 gün prim ödemesinin bulunduğunu, SGK’nın internet sitesinde emekli maaşını hesaplattığını, maaş tutarının 3.330 TL olduğunu, şu an için emekliliği düş...

İş kazasından ölenin ailesine gelir bağlanır
Her insan için mukadderat olan ölüm nedeniyle sigortalının geride kalan yakınları sürekli bir gelir kaybına uğrar. Bunun sonucunda ölenin geride kalanları açısından sosyo...

Doğum Borçlanması İşe Girişi Geri Götürmez
Doğum borçlanmasının emeklilik yaşını etkilemesi, ilk defa sigortalı olunan tarihi geriye götürerek değil eksik olan prim gününü daha erken tamamlamayla mümkün o...

:4
Kocadan dul, anne-babadan yetim maaşı almak mümkün mü?...
Temel koruma birimi olarak aileyi esas alan ölüm sigortası, diğer sigorta kollarından farklı olarak sigortalının kendisine değil, ölüme bağlı olarak geride kalan hak sahi...

:5
Ölen Bağ-Kurlunun kızına SGK’dan yetim aylığı açılımı...
Sosyal sigorta mevzuatımıza göre yeterli prim ödemesinin bulunması koşuluyla anne-babası vefat eden yetim kızlara sigortalı çalışmaması, bekar-dul veya boşanmış olması ko...

:2
Malûllerin emekliliği
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre, sigortalının veya sigortalıyı çalıştıran işverenin talebi sonrası kamu kurumlarına ait ha...

:4
Bağ-Kur’luya prim indirimi yapıldı
Sosyo ekonomik dönüşümler veya toplumsal beklentiler hükümeti sosyal politika alanında değişime yönlendirir. Gerçekten de AK Parti Hükümeti, halkın beklentilerine her dai...

:1
Sigorta simsarlarına aldanmayın...
Sigorta statüleri çalışmanın biçimine göre farklı belirlenmiş. Memurlar 4/c statüsünde sigortalı. Bunlar için statütü sorunu yok, zira iş güvencesi var ve çoğunlukla memu...

Prim borç yapılandırma müracaatları başladı
Sigorta prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili olarak hazırlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın ...

Engellinin maaşı farklı hesaplanır
Anayasamızda yer alan sosyal güvenlik açısından korunanların düzenlendiği 61 inci madde hükmüne göre Devletimize, engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklar...

Prim borcu olanlara müjde
Sigorta prim borçlarının yapılandırılması ile ilgili olarak hazırlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, Aziz Milletimizin iradesinin tecelli ett...

:2
Şehitlerimizin yakınları ile gazilerimizin sosyal güvence...
Fetullahçı terör örgütü üyeleri 15 Temmuz 2006 tarihinde şimdiye kadar hiç yaşanmamış alçaklıkta bir kalkışmayla darbe girişiminde bulunmuştur. Aziz milletimizin canını h...

:7
Darbenin zararları tazmin edilecek
İslam düşmanı PKK’dan daha tehlikeli bir silahlı terör örgütü olan FETÖ, 15 Temmuz 2016 tarihinde uygulamaya çalıştığı başarısız darbe girişimiyle esasında Cumhurbaşkanım...

:1
Şehitlerimizin Yakınları ve Gazilerimiz Devletin Güvencesind...
Terörle çok uzun yıllar mücadelede bulunan Devletimiz, terör nedeniyle şehit olan vatandaşlarımızın aile bireyleri ve Gazi olan vatandaşlarımızın sosyal güvenliğini sağla...

:2
Sosyal güvenlik madrabazlarına inanmayın
Suriye’deki Türkmen kardeşlerimize yardım götüren MİT tır’ları, paralel ihanet çetesine üye olan kişiler tarafından durdurulmak istenmiş, tır’lara ait resimler ise İslam ...

:2
Terör şehitlerinin sosyal güvenliği
Geçtiğimiz hafta kendini müslüman olarak addeden ancak “Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, ebedi kalacağı cehennemdir” (Nisa, 93) ayeti kerimesini bilmeyen ...

Polis ve subaylık yapanların SSK emekliliği farklı
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32 inci maddesinde sayılan işleri yapanların prim günlerine “fiili hizmet zammı süresi” adıyla farazi bir prim günü eklenmektedir. Do...

:1
Aynı anda dul ve yetim maaşı bağlanır mı?
Sosyal güvenlik kanunlarımıza göre, yeterli prim ödemesi bulunması koşuluyla eşi vefat eden kadınlara dul maaşı, anne-babası vefat eden kadınlara ise yetim maaşı bağlanıy...