Ahmet Doğan İlbey

Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
Yazar Metin Acıpayam sordu; âcizâne biz söyledik:-Kültürün iktidarından mı, iktidarın kültüründen mi bahsetmemiz gerekiyor?Elbette kültürün iktidarından bahse...