Ahmet Demirdöğmez

:4
Üstad Bediüzzaman ve adalet (3)
Önceki yazılarımızda da belirtiğimiz gibi, çağımızın müceddidi ve müfessiri Üstad Bediüzzaman Hazretleri, daima Kur’ân’ın emri olan Adalet-i mahzanın, yani tam adaletin u...

:10
Üstad Bediüzzaman ve adalet - 2
“Adalet-i halise, İslâmiyet’ten çıkar. Ruha hayat veriyor; Hayatını öldürmez zulmetsizdir  hayatı, hakikattir kemali”Bediüzzaman Said NursîKur’â...

:6
Üstad Bediüzzaman ve adalet (1)
“Düstur-u nübüvvet “Kuvvet haktadır, hak kuvvette değildir” der, zulmü keser, adaleti temin eder.” (Bediüzzaman Said Nursî)Adalet, Allah’ın Adl isminin tecellisidi...

:8
Dindarları perde yapmak
Kökü dışarda zındıka komiteleri, evvelâ doğru İslâmiyetin ve Risale-i Nur’un ve hakikî hürriyetin şimdiki ifadeyle demokrasinin ülkemizde gelişmemesi ve revaç bulmaması i...

:15
Zalimliği semavata işittirecek derecede bağırmak
“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” (Hz. Muhammed [asm])Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Uhuvvet Risalesi’nde diyor ki; “Ey mü’mine kin ve adavet be...

:10
Risale-i Nur gözüyle Mi’rac
Kâinatın Efendisi Peygamberimizin (asm) büyük mu’cizelerinden olan Mi’rac mu’cizesini Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur yoluyla Otuz Birinci Söz başlığı altında ...

:12
Risale-i Nur ve Barla
Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin telif edip çağımıza takdim ettiği Risale-i Nur Külliyatı’nın ilk telif yeri Barla’dır. Bu sebeple, Barla’nın ehemmiyet ve kıymeti tartışı...

:15
İbadet, insanın Allah’a karşı bir hizmetidir
RİSALE-İ NUR’DA İBADET - 4 Risale-i Nur, insana verilen maddî manevî bütün cihazların ayrı ayrı ibadetleri olduğunu ve bunun neticesinde de küllî bir ubudiyeti kaz...

:19
Risale-i Nur’da ibadet
Önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi Risale-i Nur, insanın fıtrî ve aslî vazifesinin ibadet olduğunu her daim beyan etmektedir. Geniş manada ibadet: Allah’ın sev...

:80
Yeni Asya ve Bediüzzaman
Üstad Bediüzzaman’ın nazarında dindar ve hürriyetçi bir gazetenin önemi her zaman büyük olmuştur. Ehl-i iman olan dindar insanların mutlaka “İ’la-i Kelimetullah’ı ...

:17
Risale-i Nur’da ibadet (2)
Risale-i Nur, insanın fıtrî ve aslî vazifesinin ibadet olduğunu her daim belirtmektedir. Geniş manada ibadet: Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmak niyetiyle O’n...

:35
Risale-i Nur’da ibadet -1
“Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi, tesbih ve tahmiddir.” (Mesnevî-i Nuriye) “İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-i kâinatı...

:77
Bir nur kahramanı: Ali Şengün
Geçenlerde ani bir kalp kriziyle fani âleme veda ederek Hakk’a yürüyen Nur arkadaşım, muhterem kardeşim Ali Şengün’e bir vefa borcu ifası olması duâsıyla ve unutulmaması ...

:12
Risale-i Nur’un bir(inci)leri
Risale-i Nur Külliyatı’nın büyük bölümünü içine alan, dört büyük kitabı olan Sözler, Şuâlar Lem’alar ve Mektubat’ın giriş kapıları hükmünde olan birinci derslerini incele...

:5
Barla’da Yeni Asya Sosyal Tesisleri
Bu sene, Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri’nde vazifeli olarak başladığımız sezonu Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, zararsız ziyansız bitirdik. Yalnız, kıymetli ka...

:8
Risale-i Nur emniyet ve asayişi temin eder
İman ile emniyet, İslâm ile teslimiyet, kelime olarak, aynı kökten gelirler. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir Risalesinde iman ile Sultan-ı Kâinata intisap eden bir adamı...

:11
Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur? - 5
Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin dikkatlere sunduğu mühim bir husus var. O da Risale-i Nur’un Kur’ân’ın bazı hasiyetlerine sahip olması ve insanın bütün duyguların...

:5
Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -4
RİSALE-İ NUR’UN FARKI: Risale-i Nur’un sair tefsir ve eserlerden üstünlüğü ve farkı ortadadır. Bunu idrak eden ehl-i ilim ve irfan sahibi zatlar tasdik etmişlerdir...

:5
Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -3
Emirdağ Lâhikası mektuplarından birinde Risale-i Nur’un telif meselesi daha tafsilatlı olarak beyan edilmektedir: “Altmış beş sene evvel bir vali bana bir gazete o...

:20
Neden, Bediüzzaman ve Risale-i Nur? (2)
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, nuranî cemaatiyle, cihanşümul eserleriyle beşeri, dünyevî-uhrevî saadete sevk edecek, dünya barışının teminine ve “bu zamanın farz vazifesi ...