Ahmet Demirdöğmez

:15
İbadet, insanın Allah’a karşı bir hizmetidir
RİSALE-İ NUR’DA İBADET - 4 Risale-i Nur, insana verilen maddî manevî bütün cihazların ayrı ayrı ibadetleri olduğunu ve bunun neticesinde de küllî bir ubudiyeti kaz...

:19
Risale-i Nur’da ibadet
Önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi Risale-i Nur, insanın fıtrî ve aslî vazifesinin ibadet olduğunu her daim beyan etmektedir. Geniş manada ibadet: Allah’ın sev...

:80
Yeni Asya ve Bediüzzaman
Üstad Bediüzzaman’ın nazarında dindar ve hürriyetçi bir gazetenin önemi her zaman büyük olmuştur. Ehl-i iman olan dindar insanların mutlaka “İ’la-i Kelimetullah’ı ...

:17
Risale-i Nur’da ibadet (2)
Risale-i Nur, insanın fıtrî ve aslî vazifesinin ibadet olduğunu her daim belirtmektedir. Geniş manada ibadet: Allah’ın sevgisini ve rızasını kazanmak niyetiyle O’n...

:35
Risale-i Nur’da ibadet -1
“Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi, tesbih ve tahmiddir.” (Mesnevî-i Nuriye) “İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi; Hâlık-i kâinatı...

:77
Bir nur kahramanı: Ali Şengün
Geçenlerde ani bir kalp kriziyle fani âleme veda ederek Hakk’a yürüyen Nur arkadaşım, muhterem kardeşim Ali Şengün’e bir vefa borcu ifası olması duâsıyla ve unutulmaması ...

:12
Risale-i Nur’un bir(inci)leri
Risale-i Nur Külliyatı’nın büyük bölümünü içine alan, dört büyük kitabı olan Sözler, Şuâlar Lem’alar ve Mektubat’ın giriş kapıları hükmünde olan birinci derslerini incele...

:5
Barla’da Yeni Asya Sosyal Tesisleri
Bu sene, Yeni Asya Barla Sosyal Tesisleri’nde vazifeli olarak başladığımız sezonu Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, zararsız ziyansız bitirdik. Yalnız, kıymetli ka...

:8
Risale-i Nur emniyet ve asayişi temin eder
İman ile emniyet, İslâm ile teslimiyet, kelime olarak, aynı kökten gelirler. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir Risalesinde iman ile Sultan-ı Kâinata intisap eden bir adamı...

:11
Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur? - 5
Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin dikkatlere sunduğu mühim bir husus var. O da Risale-i Nur’un Kur’ân’ın bazı hasiyetlerine sahip olması ve insanın bütün duyguların...

:5
Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -4
RİSALE-İ NUR’UN FARKI: Risale-i Nur’un sair tefsir ve eserlerden üstünlüğü ve farkı ortadadır. Bunu idrak eden ehl-i ilim ve irfan sahibi zatlar tasdik etmişlerdir...

:5
Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur -3
Emirdağ Lâhikası mektuplarından birinde Risale-i Nur’un telif meselesi daha tafsilatlı olarak beyan edilmektedir: “Altmış beş sene evvel bir vali bana bir gazete o...

:20
Neden, Bediüzzaman ve Risale-i Nur? (2)
Üstad Bediüzzaman Hazretleri, nuranî cemaatiyle, cihanşümul eserleriyle beşeri, dünyevî-uhrevî saadete sevk edecek, dünya barışının teminine ve “bu zamanın farz vazifesi ...

:7
Neden Bediüzzaman ve Risale-i Nur?
Dünyanın yaratılışından itibaren Cenâb-ı Hak, imtihan muktezası olarak iman ve küfür mücadelesi içerisinde bütün insanları kemalâta ve insaniyete sevk ederek, elmas ruhla...

:3
Üstad Bediüzzaman ve Barla sıddıkları
Barla, Risale-i Nur Külliyatının ilk te’lif merkezi olması itibarıyla çok kıymettar ve nuranî bir beldedir. Üstad Bediüzzaman hazretleri, 1927 yılının Mart ayında ...

:22
Barla’ya bekliyoruz
Risale-i Nur Külliyatı’nın ilk te’lif merkezi olan Isparta’nın Barla Kasabasını görmek ve Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin hatıralarını yâd etmek her Nur Talebesinin işti...

:20
Risale-i Nur’un ilk telif merkezi Barla
Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin ikinci Said dönemi ve Risâle-i Nur’un telifi Barla’da başlamıştır. Bu yüzden Barla’nın ehemmiyeti çok büyüktür. Isparta’nın Eğirdi...

:13
Risale-i Nur gözüyle sahabeler
Risale-i Nur, her meseleyi çağımızın idrakine en güzel şekilde anlattığı ve tarif ettiği gibi, bahsimiz olan Sahabe Efendilerimizi de en güzel şekilde anlatmış; onların n...

:58
Zındıkanın kurduğu tuzaklar
Çağın en yüksek tefsiri ve Kur’ân’ın i’cazı hüviyetine sahip Risale-i Nur, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin yirmi üç senede te’lif edip, bütün insanlığa takdim...

:35
Neden Yeni Asya?
Bu zamanın farz vazifesinin ittihad-ı İslâm olduğunu belirten Üstad Bediüzzaman Hazretleri, ittihad-ı İslâmın tarifini de, Eski Said döneminde gazetelerde yazdığı makalel...