Ahmet Demirbaş

:10
Hanımının kötü huyuna katlanmanın mükâfatı...
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Eyyüb aleyhisselam gibi mükâfatlara kavuşur."     Efendim, dün kadını...

Hanımının kötü huyuna katlanmanın mükâfatı...
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Eyyüb aleyhisselam gibi mükâfatlara kavuşur."     Efendim, dün kadını...

:8
Bu dünyada kusursuz eş arayan eşsiz kalır!..
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Kadınlarınıza eziyet etmeyin! Onlar, Allahü teâlânın sizlere emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!"     Hanımını idare ede...

:8
Servet içinde açlıktan ölen hükümdar kızı!..
"Benim acıklı hâlimi işitenler ders almalı, servetine güvenmemeli ve iktisat yolunu tutmalıdır. Altının, incinin geçmediği zamanlar vardır!"     Allahü teâlâ ins...

Servet içinde açlıktan ölen hükümdar kızı!..
"Benim acıklı hâlimi işitenler ders almalı, servetine güvenmemeli ve iktisat yolunu tutmalıdır. Altının, incinin geçmediği zamanlar vardır!"     Allahü teâlâ ins...

Dine hizmette yapılan yardımı az görmemeli
Dine hizmette yapılan yardımı az da olsa küçümsememek lazım. Dikkat ederseniz dinimize az-çok demeden yardımcı olanlar elde olmadan çok sevilirler...     Din...

:4
Allahın rahmetinden mahrum kalanlar!..
Resûlullah aleyhisselâm, sıla-i rahimin, kişiyi Allahın rahmetine yaklaştırdığını ve Cehennemden uzaklaştırdığını beyân buyurmaktadır.     Sıla-i rahim, yani akr...

Allahın rahmetinden mahrum kalanlar!..
Resûlullah aleyhisselâm, sıla-i rahimin, kişiyi Allahın rahmetine yaklaştırdığını ve Cehennemden uzaklaştırdığını beyân buyurmaktadır.     Sıla-i rahim, yani akr...

:6
Safer ayının uğursuz olduğu doğru değildir!
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Uğursuzluk düşüncesinin, kendisini, ihtiyacı olan bir işi yapmaktan alıkoyan kimse, Allah’a şirk koşmuş sayılır."     Muharrem...

:2
Haram lokma insanı şeytanın oyuncağı yapar
"Haram yiyen insandan keramet de hizmet de beklenmez, böyle şey olmaz, mümkün de değildir. Helal lokma, kalbi nurlandırır, insan daha kolay ibadet eder."     D...

"Onun yerine, at hırsızını tayin ettik"
Bir hırsız at çalıp satardı... Bir defasında o bölgenin en büyük âlimi ve evliyasının atını çalmak için ahırına girdi. İşte ne olduysa ondan sonra oldu!..   Anadolu...

"İbâdeti muhâfaza etmek işlemekten daha güçtür"
Kişi riyâyı kalbinden çıkarmak için bütün gücüyle uğraşmalıdır. Buna muvaffak olamazsa, bu takdîrde ibâdeti yine terk etmemelidir.      Kim amelinin karşılığın...

"İbâdeti muhâfaza etmek işlemekten daha güçtür"
Kişi riyâyı kalbinden çıkarmak için bütün gücüyle uğraşmalıdır. Buna muvaffak olamazsa, bu takdîrde ibâdeti yine terk etmemelidir.      Kim amelinin karşılığın...

Sâlih, zâhid kimselerle görüşmenin faydaları...
Bir kimse, beraber olunduğu zaman, Allahü teâlâyı hatırlatıyor, kalbi uyanık tutuyorsa, bil ki, gerçekten o iyi bir arkadaştır.   İnsan sosyal bir varlıktır, yani t...

:14
İki cihanda selâmet üzere olmak için...
Yâ Alî! Her kim Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin nimetlerine şükrederse, belâlarına sabrederse, günâhlarına istigfâr ederse, hangi kapıdan isterse Cen­nete girer. ...

İki cihanda selâmet üzere olmak için...
Yâ Alî! Her kim Allahü tebâreke ve teâlâ hazretlerinin nimetlerine şükrederse, belâlarına sabrederse, günâhlarına istigfâr ederse, hangi kapıdan isterse Cen­nete girer. ...

:2
''Ne zaman Allaha kulluk edeceksin!.."
Resulullah efendimiz bir hadîs-i şerîfte buyurdular ki: "Her asırda, her zamanda, Allahü teâlâ katında en sevgili olanlar, tövbe eden gençlerdir."     İnsan ne k...

:6
Aşurenin faziletinden faydalanmak isteyen...
Hadis-i şerifte buyuruldu ki:​ "Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur."   Yarın Aşure gecesi...

Facebook'ta paylaş
:2
Edep ve tevazu timsali Ahmet Mekki Efendi
Ahmet Mekki (Üçışık) Efendi, âlim, ârif, veliyy-i kâmil olan Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin büyük oğludur.    Bugün; son devirde yetişen büyük İslam âlimler...

Facebook'ta paylaş
:4
Muharrem ayında oruç tutmanın fazileti
"Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır."   Bugün 1 Muharrem...

Facebook'ta paylaş