Ahmet Demirbaş

Gönül Sultanları
"Ormanlarımdan bir dal kesenin başını keserim!"   Dinimiz, yeşilliğe çok önem verir. Meyveli, meyvesiz ağaçların, insanlara olan faydaları sayılamayacak kadar ...

Gönül Sultanları
En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır...   Bazı gençlerimiz, yanlış yollara sapmışsa, bazı şer odaklarının maşası olup teröre bulaşmışsa, kabahat sadece o...

Mümin, suizan etmekten çok sakınmalıdır!
Bir müminin günah işlediğini zannetmek, suizan olur. Kalbe gelen düşünce, suizan olmaz. Eğer kalb o tarafa meylederse, suizan olur.     Cahillik, öfke, riya, k...

"Kendinden daha cömert birini gördün mü?.."
Cömertliği dillere destan olan Hatim-i Tai’ye "Kendinden daha cömert birini gördün mü?" diye sorarlar. O da "Evet gördüm" der...     Muteber kitaplarda, cömertli...

"Bağdat Fatihi" Sultan 4. Murâd
Bağdat kuşatılmıştı. Ancak kale bir türlü düşmüyordu. Murâd Han üzüntü içerisindeyken, eli yüzü nurlu bir zatı huzura getirdiler...     Sultan Dördüncü Murâd H...

Hilm ve hayâ timsali Osman-ı Zinnûreyn
Gönül Sultanları Münafıkların körüklemesi ile halifeye karşı isyan başlattılar. Fitne ve fesad yayıldı ve sonunda Hazreti Osman'ı şehid ettiler.   Bugün Hazret...

"Evlenen ve evlendiren Allah'ın dostudur..."
Evlenmek isteyen; haramlardan korunmak, iffetini, namusunu muhafaza etmek, dinin emrine uymak için evlendiğini düşünmeli.   İnsanların ruhen ve bedenen rahat ve h...

"Evlilik haklarına riayet edemeyen evlenmesin!"
Kıymetli kitaplarda, hanımının hakkına, evlilik haklarına riayet edemeyecek olanın evlenmesi câiz değildir, buyurulmaktadır.   Muteber kitaplar, evlenmenin iyi ol...

İstişare etmek ibadettir!
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî hazretleri, Mesnevî'de buyuruyor ki: "Aklın varsa bir başka akılla dost ol da, işlerini danışarak yap!.."     Dinimizde, danışmanın, ya...

Kural tanımayanlar!..
Yaz geldi ya; etrafımıza baktığımızda, bilhassa kadınların giyim kuşamında, kılık kıyafetinde bir "curcuna" yaşandığına şahit oluyoruz!..     Kurallar insanlar i...

Gençlik zamanının kıymeti...
Ebû Turâb-ı Nahşebî hazretleri buyuruyor ki: "Bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı?/Gençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar mı?"   Gençlik arzular...

“Kader beni bir ihtiyarın oyuncağı yaptı!..”
Tarih, Fransa İmparatoru Napolyon’un şu sözünü kaydeder: “Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirecektim!”     Tarihe ünlü bir kumandan, aynı zamanda...

Paranın gittiği yerden geldiği yer belli olur!
"Marifet, çok kazanmak değil, helâlinden kazanıp, helâl yere sarf etmektir. Harcamak, kazanmaktan daha önemlidir..."     Din büyüklerimiz buyuruyorlar ki: "Marif...

Dinin hükümlerini aklıyla ölçmeye kalkışanlar!..
Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Dini aklıyla ölçmek kadar zararlı şey yoktur. Böylece helâle haram, harama da helâl denmiş olur."    Akıl, her şey de...

İman, akıl ve nakil...
İmanın geçerli olması için, gayba iman etmek şarttır. Kur’ân-ı kerimde müminler övülürken, "Onlar gayba inanırlar" buyuruluyor.     Aklı olmayan kimse, mükel...

“Bu kapıya eğri odun yakışmaz”
Tapduk Emre: “Ey Yûnus, bu ne iştir? Getirdiğin odunların hepsi de ip gibi!” Yûnus Emre: “Efendim, bu kapıdan eğri odun bile giremez!”     Bugün 7 Mayıs... "Yû...

Ehl-i sünnetin reisi İmam-ı a’zam
İmam-ı Malik: “Bu zatı tanıyor musunuz? Bu zat, Ebu Hanife Numan bin Sabit’tir. Eğer şu ağaç direk altındır dese, ispat eder!”     İmam-ı a’zam hazretleri, Ehl-i...

“Şayet bu savaştan galip çıkarsam?..”
Sultan Gazneli Mahmud, Hindlilerle yaptığı harplerden birinde çok şiddetli direnişle karşılaşır. O anda bir adakta bulunur!.. Bugün Sultan Gazneli Mahmud’un “ra...

Allahü teâlâ, duâ edeni çok sever...
Duâ, dînin temel direklerindendir. Gelmiş olan dertleri, belâları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mâni olur.     Duâ, Allahü teâlâya yalvararak murâdı...

Ramazan-ı şerifte dört grup insana af yok!..
Resulullah Efendimiz, Ramazan-ı şerifte dört grup insan hariç, herkesin günahlarının affedileceğini buyurmuştur...     Din büyüklerimiz; günlerin hayırlısı cum...