Ahmet Benlioğlu

İhsan şuuru ve İmam Ali
İhsan kelime olarak hepimizin bildiği gibi bağışlama, verme, ikram etme, vs. gibi anlamlara gelen Arapça kökenli ‘hasen’ güzel ve iyi anlamındaki sözcükten türetilmiştir....

Hicret edelim azizim
 Hicret genel olarak bir yerden bir başka yere göç etme olarak tanımlanır. Zaman zaman hepimiz keyfiyetten veya mecburiyetten kendi evimizi, toprağımızı, sevdiklerimizi, ...