Ahmet Battal 

Ahmet Battal

:5
Vergide adalet ve gönüllü ek ödeme
Döviz krizinde bazı kişilerin devlete ve millî ekonomiye destek olmak amacıyla parasını ya da malını devlete bağışladığına dair haberler okudunuz ya da duydunuz. Bu gönül...

:17
“Finansal Yirmi Temmuz” mu geliyor?
Son iktisadî gelişmeleri birileri “Finansal On Beş Temmuz” olarak tarif ediyorlar. Haklı olabilirler. Ama bu haklılıkları bizi mutlu etmiyor. Aksine korkmamızı ger...

:15
Mızrak ucu mottolar-2
Zalimin ıslah olup zulümden vazgeçmesi için duâ etmek ile zalimin zulmünü alkışlamak ve zulmetme faaliyetindeki başarısı için duâ etmek farklı şeylerdir. Elbette, aklı ba...

:9
Mızrak ucu mottolar
Eğer birinin elinde size dönük mızrak varsa dikkat edin. Sizin ona karşı koymanıza engel olmak için o mızrağın ucuna bir kutsal yerleştirmiş olabilir.  “Ban...

:11
Cemaat ve aksiyon
Önceki gün de yazdık: Fikir cemaatlerinin devletle işi olmaz. Zira devlet fikirlerle uğraşmaz. Vicdan hürriyeti asrındayız. Ama birleşip (cem’ olup) “harekete geçm...

:10
Fikir cemaati-aksiyon cemaati
Devlet ve cemaat meselelerinin bir boyutunda güvenlik endişesi var. “Devlet bu konuda haklıdır” diyebileceğimiz hususların tümü de aslında güvenlik ihtiyacının karşılanm...

:30
Devlet, cemaat ve cemiyet meseleleri
Sosyal değişimin bir gereği olarak ama belki biraz da toplum mühendislerinin bir mahareti olarak, kavramlar hızla anlam değiştiriyor. Sosyal değişimin bir gereği o...

:24
Devlet ciddiyeti ve yeni dönem
Yeni dönemde Türkiye şaha kalkacak mı? İnşallah. Kim istemez. Ama durum pek öyle göstermiyor. Önceki günkü Yeni Asya’dan bir örnek haber: Sermaye Piyasası K...

:25
Devlet mi cemaat mi?
Din hizmetlerini devlet mi yapmalı, cemaatler mi? Soru yanlış. İkisi de yapsın. Ama ikisi de adam gibi yapsın. Cemaatler birbiriyle rekabete kalkışmasın. Ce...

:10
Avrupalıya imrenmek
Yoksa devlet ve cemiyet “artık darbe yapılamaz, kalkışılsa da kimse taraftar olmaz” kültürüne mi ulaştı. Bizce –maalesef- daha kötüsü oldu. Devlet yönetiminden gayrimemnu...

:24
“Askıda Anayasa” mı var?
Gerçekten, “askıda pide-ekmek oluyor, askıda kitap-dergi oluyor da askıda demokrasi ya da askıda anayasa neden olmasın, hem çok da kafiyeli ve uyumlu oluyor” diyenleriniz...

:14
Memur hukukunda kayırma ve liyakat sistemleri
Yukarıdaki isim idare hukuku profesörü Sait Güran’ın doçentlik tezinin adıdır. Evet “kayırma sistemi” de bir sistemdir. Mesela ABD’de bu sistem geçerlidir. Anayasa...

:46
Son başbakana son sorular
Türkiye’nin şimdilik son başbakanı Binali Yıldırım giderayak Anadolu Ajansı’na konuşmuş. Konuşmasının bilhassa darbeciler ve Gülen cemaati hakkındaki kısmı sorgula...

:14
Ankara’nın beş kapısı
“Yeni Asya’yı görünür kılmak” başlıklı son yazımızda, bütün bölgelerde ve hatta mümkünse bütün şehirlerde, yol kenarlarına reklâm totemi koyup giydirerek kalıcı ilân ve t...

:11
Yeni Asya’yı görünür kılmak
Sözler’i ve Yeni Asya’yı görünür kılmak, hem de kalıcı reklamlarla ila ve ilan etmek, bu memleketin manevi ömrüne bereket katacaktır. Son yazımızı “Madem ümitliyiz...

:24
Rey ve ikaz vazifesi - 2
Yeni dönemde Mecliste yer alan ve ben “bir Demok-rat’ım” diyen milletvekillerini önemli görevler bekliyor. Üstelik hangi partide olurlarsa olsunlar, görevleri büyü...

:29
Rey ve ikaz vazifesi
Bugün bazı “müfrit fırka mutaassıpları”na hatırlatmalar: Birincisi:  Yeni Asya seçime girmedi. Dolayısıyla bu seçimden galip ya da mağlûp da çıkmadı. ...

:40
Tahterevallinin merkezinde duranlar
AKP iktidarından ümitli değildik ve değiliz. Ama iktidara kim gelirse gelsin veya iktidarda kim olursa olsun, biz elbette memleketin iyiliği için kavlen ve fiilen ...

:54
Korkma, demokrasi nöbetini sandıkta da tut!
Evet, yarın seçim var. Ama korkma. Cesursan demokrasi var. Zaten demokrasi cesurlara var. Sen de cesur ol. İşte sebepleri: 1. Bil ve inan ki bu son seçim de...

:30
Tam demokrat olmak nasıl mümkün olabilir?
Demokratlığın turnusol kâğıdı, darbelere karşı duruştur. Başarısız olmuş bir ihtilâl teşebbüsüne, hele iş olup bittikten sonra, karşı çıkmak ve “ben darbeye karşı...