Ahmet B. Ercilasun

:11
Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığı
Cumhurbaşkanlığı, devleti temsil eden makamdır. Şahsi özelliklerinden dolayı değil temsil ettiği makamdan dolayı cumhurbaşkanına bütün vatandaşların saygı göstermesi gere...

:29
Kan Yaddaşı
Azerbaycan ordusunun ilerleyişi elbette bizi sevindiriyor. İşgal edilmiş Türk kasaba ve köylerinin bir bir geri alınışı elbette hepimizde sonsuz sevinç duyguları uyandırı...

:28
Millî birlik nasıl sağlanır?
"Millî birlik", ülkemizi kuşatmaya yönelik olaylar dolayısıyla sık sık tekrar edilen bir kavram oldu? Gerçekten de Türkiye'de, bir millî birlik havası oluşmasına i...

:35
Milliyetçilik - siyaset ilişkisi ve Türk
Milliyetçilik siyasetle doğrudan ilgilidir. Çünkü milliyetçilik, milleti ve milletle ilgili değerleri yükseltme ülküsüdür. Milletin yükseltilmesi de doğrudan siyasete ...

:25
Ezik çocuklar edebiyatı
12 Eylül yıl dönümlerinde bir ağlaşma edebiyatıdır gidiyor. Anadolu'nun ezik çocukları, kenar mahallelerin yoksul çocukları…  Bugün iş adamı olmuşsun; siyasette, b...

:15
Dede Korkut kitabı
Dede Korkut Kitabı, bütün Türk edebiyatının en büyük ve en mükemmel eseridir. 15. yüzyılda Akkoyunluların hâkim olduğu Azerbaycan ve Doğu Anadolu sahasında son şeklini...

:27
Türkiye'nin yönü değiştirilemez
En geç 3. Selim döneminde Türkiye yönünü belirlemiştir: Çağdaş medeniyet. O dönemde "medeniyet" kelimesi kullanılmakla birlikte "çağdaş medeniyet" terimi elbette yoktu. O...

:20
Bir dakika, bir dakika!...
Karadeniz'de doğal gaz bulununca iktidar cenahının siyasileri, yandaş gazeteciler ve televizyonların yandaş yorumcuları muhalefeti yaylım ateşine tuttular. En hafif ifade...

:29
Walker Connor'ın Altay Türkleri Kim?
Walker Connor, Harvard, Oxford, Cambridge gibi birinci sınıf üniversitelerde ders vermiş bir siyaset bilimci. 1926-2017 yılları arasında yaşamış. Ernest Gellner, Benedict...

Doktorlarımızın dili
Malum salgın, doktorlarımızın kamuoyu önüne çıkmasına yol açtı. Sık sık televizyonlara çıkıyorlar, hastalıkla, hastalığın belirtileriyle, salgının sebepleri ve sonuçlarıy...

:9
Türk Milliyetçileri neyi ihmal etti?
Cevabı en baştan vereyim: Çağdaşlaşmayı. Türkçülüğün fikir babası Ziya Gökalp temeli sağlam kurmuştu: Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak. S...

:26
Dil dersi ve lanet
Atatürk'e lanet okundu mu, okunmadı mı? Konu gündemden bir türlü düşmüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 24 Temmuz'da, Ayasofya Camii'nin minberinden okuduğu C...

:27
Yüzyıl başlarındaki felaketler
Bugünlerde evimizde sık sık tarih sohbetleri yapıyoruz. Birden bire fark ettik ki belli bir tarihten beri her yüzyılın başında bir felaket yaşamışız. 17, 18, 19 ve 20. yü...

:25
Yahya Kemal, Süleymaniye Camii ve…
"Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede / Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymâniye'de" mısralarıyla başlayan şiiri "Türk aydınları" çok iyi bilir. Yayıncıların...

:19
Dilimizi düzeltelim
Dili doğru kullanmak, dile saygı göstermek aydın olmanın şartlarından biridir. Aydın insan savruk ve hatalı konuşmaz, kelimeleri yanlış telaffuz etmez. Oysa son za...

:48
Türk birliği için çalışmak
Türk birliği için çalışmak iyi bir şeydir. Ailenin birliği, doktorların birliği, avukatların birliği için çalışmak nasıl iyi bir şeyse milletin birliği için çalışmak da i...

:23
"Azerbaycan Tarihi"
"Azerbaycan Tarihi", Nesib Nesibli'nin eseridir. 2019 Mayıs'ında Altınordu Yayınları arasında çıkan 712 sayfalık bu büyük eser, ilk defa iki Azerbaycan'ın t...

:41
Tek tek tutuklamayın
Aşağıdaki yazı dosyalarımın arasında kalmış. 17-25 Aralık olaylarından önce, bir yaz mevsiminde yazmışım. Hani şu Ergenekon, Balyoz, Casusluk davaları sürerken. Ke...

:33
Dil kullanımı
İnsanlarımız dile bir hayli meraklı. Ancak bu merak daha çok kelimelerle sınırlı. Hatta diyebilirim ki kelimelerle de değil kelimelerin kökeniyle sınırlı. Oysa dil, kelim...

:9
Belediyeler ve tarihimiz
Belediye Başkanı için vaktiyle şehremini terimi kullanılırdı. Şehir emîni yani şehrin emanet edildiği kimse. Şehirde yaşayan insanlar, şehrin dokusu, şehrin tarihi...