Ahmet B. Ercilasun

:18
Ölçünlü (Standart) Türkçe ve ağızlar
Ölçünlü dil, bir ülkenin eğitim ve öğretim kuruluşlarında, resmî yazışmalarında, basın yayın, hukuk ve edebiyat alanlarında kullanılan, sosyal sınıflara ve mahalli ağı...

:88
Türkçe hakkında
Türkçe ve Türk dili kelimeleri, Türkiye'de dar ve geniş olmak üzere iki anlamda kullanılır. Dar anlamda Türkçe, Türkiye'de ve çevresinde kullanılan dildir. ...

:87
Ahlaksızlık, bir milli güvenlik sorunudur!
Ahlaksızlık, az sayıda kişilerle sınırlı olursa bir millî güvenlik sorunu hâline gelmeyebilir. Ancak ahlaksızlık bütün toplum katmanlarına yayılırsa ciddi bir güvenlik so...

:35
Türklerde ata kültü
"Din, mezhep, tarikat; dinî töre ve tören" gibi anlamlara gelen kült kelimesi, bir halk bilimi terimi olarak "kutsal sayılan varlık ve kavramlara karşı gösterilen ...

:25
Siyasette başarı
Çok yaygın bir görüş var. Bu görüşü şöyle özetleyebiliriz: Siyasette başarılı olabilmek için halkın eğilimlerini iyi bilmek ve ona göre davranmak gerekir....

:28
Cumhuriyet coşkusu
29 Ekim günü caddelerde meydanlarda gördüğümüz sadece bir coşku değildi; bir nice yıldan beri derinden derine işleyen bir olgu idi; bir olgunun dışa vurumu idi. ...

:82
Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar...
1970'lerin sonlarına doğru, 1977, belki de 1978 yılı. Afganistan'ın Andhoy şehrinden gelmiş ak yüzlü bir Özbek Türk'ünün nağmelerini mırıldanmaya başlamıştık: ...

:28
Dede Korkut'un yeni yazmasını Bakü'de tartıştık
07 Temmuz 2019 tarihinde Yeniçağ'da çıkan yazımda, Dede Korkut'un yeni bulunan yazmasını tanıtmıştım. İran'ın Türkmansahra bölgesinde yaşayan kitap meraklısı Veli Muhamme...

:69
Ülkü, gerçeği reddetmek demek değildir
Ülkü, gerçeği reddetmek demek değildir. Ülkü, gerçeği kabul etmek, fakat onu değiştirmek emelidir. Gerçeklik ve ülküyle ilgili olarak insanlarda genellikle iki tut...

:187
Kutadgu Bilig yazılalı 950 yıl oldu
Bir milletin kendi dilinde, bundan tam 950 yıl önce yazılmış büyük bir siyaset bilimi kitabı varsa bu, o millet için bir övünç kaynağıdır. Sadece böyle bir eserin varl...

:78
Milliyetçilik ilerlemeye dönük olmalıdır
En kısa tanımıyla milliyetçilik, milleti yükseltmek ülküsüdür. Milliyetçi kendisini bir millete mensup hisseder ve o milleti yükseltmek ister. Yükseltmek kavramının il...

:67
Tarihe nasıl bakmalıyız?
Hiçbir millet tarihinden kaçamaz, geçmişini inkâr edemez. Geçmişte yaşananlar, iyisiyle kötüsüyle, bir milletin tarihini oluşturur. Bu, biz Türkler için de böyledir. ...

:78
İradeyi teslim etmek
Tarikat ve cemaat yapılanmalarının en büyük zararı insan iradesinin bir kişiye teslim edilmesiyle ortaya çıkar. Mürid, iradesini bir mürşide teslim eden insandır. ...

:105
Yiğit ve âlim bir Türkçü: Mustafa Kafalı
Türkçüler ve Türk âlemi yiğit bir evladını, müstesna bir âlimini kaybetti. O bizim ağabeyimizdi, hocamızdı. Son dönem Türk milliyetçilerinin Oğuz Han soylu öncülerinde...

:77
Zihniyet değişmeden olmaz
Özellikle muhafazakârlık konusundaki zihniyet. Muhafazakârlık, dinin şekil tarafına uymak ve onları muhafaza etmek demek değildir. Muhafazak...

:126
Eğitim mi dediniz?
PISA, ABİDE gibi çeşitli araştırma ve değerlendirme programlarının eğitimimiz hakkında verdiği sonuçlar gazetelerde sık sık yayımlanmaktadır. Üniversiteleri sıralayan ara...

:181
Türk kime derler
Mevcut iktidarın "açılım politikası" ve iktidarın başının durmadan "Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez, Boşnak…" diyerek ülkedeki etnik grupları sayması, üs...

:42
Dil üzerine
Dil evrensel bir olgudur. Yeryüzündeki bütün insan topluluklarının dili vardır. Homo sapiens sapiens ortaya çıktığı zamandan beri, hatta belki ondan da önce konuşm...

:185
Türkiye'de doğru siyaset olsaydı
Türkiye'de doğru siyaset olsaydı bugün ülkemizdeki Suriyelileri konuşmazdık; Suriye'deki Türkleri, Türkmenleri konuşurduk. Kültürel haklarının verildiğini, Türkçeyle eğit...

:62
Oğuznameler ne zamandan beri biliniyor?
Oğuznamelerle ilgili yazılarımdan dolayı bazı sorularla karşılaşmaktayım. Sorulardan bir bölümü, Oğuznamelerin ne zamandan beri bilindiği hakkında. Câmiü't-Tevârîh,...