Ahmet B. Ercilasun

:69
Ülkü, gerçeği reddetmek demek değildir
Ülkü, gerçeği reddetmek demek değildir. Ülkü, gerçeği kabul etmek, fakat onu değiştirmek emelidir. Gerçeklik ve ülküyle ilgili olarak insanlarda genellikle iki tut...

:187
Kutadgu Bilig yazılalı 950 yıl oldu
Bir milletin kendi dilinde, bundan tam 950 yıl önce yazılmış büyük bir siyaset bilimi kitabı varsa bu, o millet için bir övünç kaynağıdır. Sadece böyle bir eserin varl...

:78
Milliyetçilik ilerlemeye dönük olmalıdır
En kısa tanımıyla milliyetçilik, milleti yükseltmek ülküsüdür. Milliyetçi kendisini bir millete mensup hisseder ve o milleti yükseltmek ister. Yükseltmek kavramının il...

:67
Tarihe nasıl bakmalıyız?
Hiçbir millet tarihinden kaçamaz, geçmişini inkâr edemez. Geçmişte yaşananlar, iyisiyle kötüsüyle, bir milletin tarihini oluşturur. Bu, biz Türkler için de böyledir. ...

:78
İradeyi teslim etmek
Tarikat ve cemaat yapılanmalarının en büyük zararı insan iradesinin bir kişiye teslim edilmesiyle ortaya çıkar. Mürid, iradesini bir mürşide teslim eden insandır. ...

:105
Yiğit ve âlim bir Türkçü: Mustafa Kafalı
Türkçüler ve Türk âlemi yiğit bir evladını, müstesna bir âlimini kaybetti. O bizim ağabeyimizdi, hocamızdı. Son dönem Türk milliyetçilerinin Oğuz Han soylu öncülerinde...

:77
Zihniyet değişmeden olmaz
Özellikle muhafazakârlık konusundaki zihniyet. Muhafazakârlık, dinin şekil tarafına uymak ve onları muhafaza etmek demek değildir. Muhafazak...

:126
Eğitim mi dediniz?
PISA, ABİDE gibi çeşitli araştırma ve değerlendirme programlarının eğitimimiz hakkında verdiği sonuçlar gazetelerde sık sık yayımlanmaktadır. Üniversiteleri sıralayan ara...

:181
Türk kime derler
Mevcut iktidarın "açılım politikası" ve iktidarın başının durmadan "Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez, Boşnak…" diyerek ülkedeki etnik grupları sayması, üs...

:42
Dil üzerine
Dil evrensel bir olgudur. Yeryüzündeki bütün insan topluluklarının dili vardır. Homo sapiens sapiens ortaya çıktığı zamandan beri, hatta belki ondan da önce konuşm...

:185
Türkiye'de doğru siyaset olsaydı
Türkiye'de doğru siyaset olsaydı bugün ülkemizdeki Suriyelileri konuşmazdık; Suriye'deki Türkleri, Türkmenleri konuşurduk. Kültürel haklarının verildiğini, Türkçeyle eğit...

:62
Oğuznameler ne zamandan beri biliniyor?
Oğuznamelerle ilgili yazılarımdan dolayı bazı sorularla karşılaşmaktayım. Sorulardan bir bölümü, Oğuznamelerin ne zamandan beri bilindiği hakkında. Câmiü't-Tevârîh,...

:49
Yine Oğuzname
Geçen haftaki yazımda Oğuzname'nin hangi konuları içine aldığını ve bu konularla ilgili başlıca Oğuzname yazmalarını anlatmıştım. Bu yazımda diğer Oğuzname parçalarını an...

:148
Oğuzname nedir?
Oğuzname Türklerin en önemli destanıdır; bir sözlü / efsanevi tarihtir. Oğuzname terimini ilk kullanan kişi Ebûbekir bin Abdullah bin Aybek ed-Devâdârî'dir. Ebûbek...

:232
Dede Korkut'un yeni nüshası
Dede Korkut Kitabı, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Eserdeki boylar (destani hikâyeler) Oğuzname'nin bir parçasıdır. Oğuzname de Türk dest...

:159
Büyük uzlaşma
İstanbul seçimlerinden söz etmeyeceğim. Daha geniş ve daha kalıcı bir uzlaşmayı anlatmaya çalışacağım. İki büyük tehlikeye karşı, bir süreden beri, yavaş yavaş ve ...

:70
Altay Toplulukları Sempozyumu
Türkoloji ve Altayistik alanında bir toplantı daha gelenekselleşiyor: Altay Toplulukları Sempozyumu. İki yılda bir düzenlenen uluslararası sempozyum, her defasında farklı...

:225
Yaprak dökümü
                İzmir Türkçülerinden Ruhi Cebeci'yle ilgili yazımı yazmıştım ki arka arkaya üç ölüm haberi geldi. Önce Rahmi Oruç Güvenç, sonra Mehmet Başbuğ. Başbuğ'u 4 ...

:148
1960'ların İzmir Türkçüleri ve Ruhi Cebeci
              Hangi ay olduğunu hatırlamıyorum. 1961 yılıydı. Türk Ocağı'nın İzmir Şubesi kurulmuştu. Hatuniye Camii'ni solda bırakıp devam eden yolun sonunda, Basmahane'...

:56
Nazarbayev'in bilinç projesi
                Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, son 25 yıl içinde iki proje ortaya koydu: Siyasi Reform ve Ekonomik Modernleşme. 2017 Mart'ında üçüncü bir...